FFi kraťasy: Diamonds

2DORSSES15
Director:Rôzní
Length:93 minutes

FFi kraťasy: Diamonds

FFi kraťasy: Diamonds; Rôzní, 2022, versions: OR,SS,ES,

Vstupenky na projekcie realizované v rámci Filmového festivalu inakosti 2023 sú v predaji na cinepass.sk/ffi.

Director: Rôzní

Blok prináša 7 filmov tematizujúcich dospievanie, sebapoznávanie a silu queer existencie.

Mikeyho armáda
Réžia: Andrew Keenan-Bolger, 11 min., 2022

Zmena
Réžia: Amalie Maria Nielsen, 19 min., 2022

Gem
Réžia: Jim Muntisov, 14 min., 2022

Radosť zo života: disociatívne rozjímanie
Réžia: Nicole Bazuin, 10 min., 2022

Opušťák
Réžia: Mikko Mäkelä,15 min., 2022

Chaac + Yum
Réžia: Roberto Fatal, Xav SF, 12 min., 2022

Monsieur Le Butch
Réžia: Jude Dry, 12 min., 2022

Length: 93 min

Year: 2022

Country of origin:

  • United states of America
  • Australia
  • Denmark
  • Finland
  • Canada

Language version:

OR - Original version
SS - Slovak subtitles
ES - English subtitles

Vstupenky na projekcie realizované v rámci Filmového festivalu inakosti 2023 sú v predaji na cinepass.sk/ffi.

Director: Rôzní

Blok prináša 7 filmov tematizujúcich dospievanie, sebapoznávanie a silu queer existencie.

Mikeyho armáda
Réžia: Andrew Keenan-Bolger, 11 min., 2022

Zmena
Réžia: Amalie Maria Nielsen, 19 min., 2022

Gem
Réžia: Jim Muntisov, 14 min., 2022

Radosť zo života: disociatívne rozjímanie
Réžia: Nicole Bazuin, 10 min., 2022

Opušťák
Réžia: Mikko Mäkelä,15 min., 2022

Chaac + Yum
Réžia: Roberto Fatal, Xav SF, 12 min., 2022

Monsieur Le Butch
Réžia: Jude Dry, 12 min., 2022

Year: 2022

Country of origin:

  • United states of America
  • Australia
  • Denmark
  • Finland
  • Canada

Language version:

OR - Original version
SS - Slovak subtitles
ES - English subtitles