Odboj a film

19. - 30. 8. 2019

29. augusta si pripomíname 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Išlo o ozbrojené povstanie slovenského odbojového hnutia, ktoré bolo reakciou na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Povstalecká armáda vzdorovala nemeckým jednotkám dva mesiace a potom niektoré jednotky viedli ešte partizánsky boj. SNP sa stalo, pochopiteľne, aj veľkou témou pre filmárov, podobne, ako sa osudy rôznych odbojových hnutí či histórie partizánskych aktivít a akcií stali námetom pre diela iných národných kinematografií. Do cyklu uvádzaného v auguste tohto roka pod hlavičkou FILMOTÉKA špeciál sme zaradili filmy tematizujúce práve udalosti spojené s rôznymi formami odboja. Premietneme filmy vyrobené v rokoch 1957 – 1971, pričom dominantou programu sú práve diela tematizujúce SNP či pôsobenie partizánov na území Slovenska. Zvony pre bosýchStanislava Barabáša sú vypätou existenciálnou drámou, v ktorej dochádza k stretu dvoch partizánov a ich zajatca, nemeckého vojaka. Koprodukčný československo-francúzsky film Alaina Robba-Grilleta Muž, ktorý luže, hoci netematizuje SNP explicitne, sa dotýka motívov odboja spoločných obom krajinám, v ktorých koprodukcii film vznikol. Film nie je zasadený do konkrétneho časopriestoru (práve naopak, rôznymi spôsobmi sa snaží znemožňovať takúto lokalizáciu), no témy hrdinstva a zbabelosti či priam zradcovstva naviazané na odbojovú tematiku sú v ňom jasne čitateľné. Zbehovia a pútniciJuraja Jakubiska sa motívu partizánov dotknú len v jednej – prostrednej – poviedke (Dominika), no začleňujú ho do širšieho kontextu úvahy o vojne a o osude človeka v nej. Z domácej produkcie je do programu zaradené aj pásmo krátko- a stredometrážnych dokumentárnych filmov venovaných rôznym aspektom Slovenského národného povstanias názvom SNP v dokumentárnom filme. A napokon film Keby som mal puškuŠtefana Uhra ponúka detský uhol pohľadu na udalosti spojené so SNP (podobne ako na začiatku 60. rokov Barabášov film Pieseň o sivom holubovi). Do programu cyklu sme zaradili aj Kanály Andrzeja Wajdu (prvý film, ktorý vznikol o varšavskom povstaní v roku 1944), strihový dokument Michaila Romma Obyčajný fašizmus, tragikomédiu Jiřího Menzela ocenenú Oscarom pre najlepší cudzojazyčný film Ostře sledované vlaky, britský film Dlhý deň umierania (réžia: Peter Collinson), francúzsko-taliansku Armádu tieňov Jeana-Pierra Melvilla a koprodukčnú Bitku na Neretve Veljka Bulajiča o boji juhoslovanských partizánov.

Viac info

Kanály | Odboj a film

Kanał; Andrzej Wajda, 1957, verzie: ST , ČT : deu, pol

Dej sa odohráva koncom septembra 1944. Varšavské povstanie je rozptýlené, Nemci dobývajú jednu pozíciu za druhou. Skupina bojovníkov sa utiahne do kanalizačného systému mesta. Muži a ženy sú ochotní bojovať a nevzdávať sa až do poslednej chvíle... Ide o prostredný diel Wajdovej vojnovej trilógie (okrem toho ešte Generácia a Popol a diamant). Film bol v roku 1957 ocenený na festivale v Cannes. Zobraziť viac

2D ST ČT 15
Viac info

Obyčajný fašizmus | Odboj a film

Obvyknovennyj fašizm ; Michail Romm, 1965, verzie: SD : slk

Dokumentárny film zostavený z tajných nacistických materiálov a z archívov celého sveta. Film analyzuje fenomén más, zobrazuje vzostup a pád fašizmu a pôsobenie nacizmu v nemeckej spoločnosti. Zobraziť viac

2D SD MP
Viac info

Zvony pre bosých | Odboj a film

Zvony pre bosých | MFF FEBIOFEST 2024; Stanislav Barabáš, 1965, verzie: OR , ČT : deu, slk

Dramatický príbeh z konca druhej svetovej vojny. Dvaja partizáni sa po bojovej akcii vracajú k skupine vedúc so sebou mladého nemeckého vojaka. Uprostred beznádejne pustých hôr sa ocitnú ľudia z dvoch nepriateľských táborov. Kým partizáni strácajú kontakt s jednotkou, Nemec stráca nádej, že sa mu podarí vyviaznuť z tejto zložitej situácie. Film premietame vrámci 100. výročia režiséra Stanislava Barabáša. Zobraziť viac

2D OR ČT 15
Viac info

Ostře sledované vlaky | Odboj a film

Ostře sledované vlaky; Jiří Menzel, 1966, verzie: OR : ces

Na sklonku II. svetovej vojny slúži na malej českej staničke, ktorou prechádzajú ostro sledované vlaky, železničiarsky elév Miloš Hrma, obdivujúci úspešného sukničkára, výpravcu Hubičku, a trápi sa tým, že v milostnej chvíli u svojho dievčaťa ako muž zlyhal. V zúfalstve sa pokúsi o samovraždu, no s pomocou pôvabnej ilegálnej spojky Viktórie sa mu svoj handicap podarí prekonať. Sila tragikomickej výpovede je v tom, že kladie vedľa seba zdanlivo nesúmerateľné: vojnový heroizmus a banálne súkromné problémy, poetický pohľad na lásku a obscénnosť, psychologický príbeh a anekdotické príhody, štylizované fraškovitými výstupmi. Ucelená mozaika týchto dojmov vytvára poetiku filmu, poznamenanú uchvacujúcou fotogenickou krásou. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Muž, ktorý luže | Odboj a film

Muž, ktorý luže; Alain Robbe-Grillet, 1968, verzie: OR : slk

Rozprávanie plné pravdy a klamu, skutočnosti a predstierania. Hrdinom je akýsi novodobý barón Prášil, ktorý svojimi historkami o hrdinovi miestneho odboja mystifikuje obyvateľov malého slovenského mesta a získava si priazeň a lásku žien. Boris Varissa sa údajne zapojil do odboja po boku Jána Robina. Ján však zmizol a Boris prichádza zaujať jeho miesto na zámku, kde žijú tri ženy – Jánova sestra, manželka a slúžka. Podarí sa Borisovi získať priazeň troch mladých žien? A je Boris skutočne hrdinom, za akého sa vydáva, alebo skôr zradcom? A vôbec, záleží na tom vlastne...? Film uvedie filmový vedec Michal Michalovič. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Umieranie za dlhého dňa | Odboj a film

The Long Day's Dying; Peter Collinson, 1968, verzie: ST

Traja anglickí výsadkári John, Cliff a Tom sa dostali do situácie, keď sú odrezaní od svojej jednotky a čakajú na svojho veliteľa, ktorý odišiel na prieskum. Keďže sa už dlhšie nevracia, je potrebné spraviť rozhodnutie, ako ďalej v tejto situácii konať. Film analyzuje vnútorné pochody vojakov, využíva sa tu postup vnútorného monológu. Vchádzanie do hlbín pocitov vojakov sa vo filme prelína s naturalistickým vykreslením scén. Zobraziť viac

2D ST 15
Viac info

Zbehovia a pútnici | Odboj a film

Zbehovia a pútnici; Juraj Jakubisko, 1968, verzie: OR

Poviedkový film, ktorý podáva apokalyptický obraz troch vojen v troch príbehoch. V Zbehoch, príbehu z I. svetovej vojny, sa cigánsky zbeh, zhnusený ukrutnosťou vojny, vracia do dediny v túžbe po pokoji. Nájde tu však spoločnosť asociálnych živlov, vojenských mrzákov, vzbúrencov a šialených žien, ktorí zvyknutí na násilie vojny zimprovizujú anarchistickú vzburu, aby napokon všetci zahynuli. Poviedka Dominika, ktorej dej je zasadený do obdobia 2. svetovej vojny, rozpráva o miestnych partizánoch, ktorí pod vedením sovietskeho veliteľa ničia nepriateľské vojská a spôsobujú škody ustupujúcim fašistickým vojakom. Vo všeobecnom zmätku padajú ako obete obyčajní ľudia, ktorí sa previnili iba tým, že sa v kritickej chvíli náhodou ocitnú na nevhodnom mieste. Príbeh poviedky Pútnici sa odohráva deň po výbuchu atómovej vojny. Ľudia, ktorí katastrofu prežijú v podzemnom bunkri, sa navzájom povraždia. Zostane iba Smrť, žiada od Boha prímerie, návrat človeka na opustenú zem, ale márne. Napokon i Smrť zomiera. Film začleňuje udalosti spojené s národným povstaním do širšieho kontextu historickej a psychedelickej meditácie o vojne a povahe človeka uprostred nej. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Armáda tieňov | Odboj a film

L’Armée des ombres; Jean-Pierre Melville, 1969, verzie: OR , AT : fra

Adaptácia rovnomenného románu Josepha Kessela z roku 1943. Inžiniera Philippa Gerbiera – vodcu skupiny odboja (Ventura) zatknú v roku 1942 a uväznia v tábore. Tu plánuje útek, no pošlú ho do Paríža, kde ho vypočúva Gestapo. Podarí sa mu utiecť a vedie skupinu odboja v Marseille... Melville do filmu dodal aj niekoľko vlastných skúseností z odboja. Film bol spočiatku negatívne prijímaný v kontexte udalostí po máji 1968 vo Francúzsku, prezident De Gaulle bol značne nepopulárny (v apríli roku 1969 odstúpil z postu prezidenta, film mal premiéru v septembri toho roku – dôvodom boli teda politické súvislosti a postoje napríklad časopisu Cahiers du cinéma). Po roku 2006, keď bola Armáda tieňov uvedená napríklad v USA, sa mu dočkalo oneskoreného uznania. Zdroj fotografie: © Studio Canal Zobraziť viac

2D OR AT 15
Viac info

SNP v dokumentárnom filme | Odboj a film

SNP v dokumentárnom filme; Réžia: rôzni, verzie: OR : ces, slk

Pásmo krátkometrážnych dokumentárnych filmov, ktoré uvádzame pri príležitosti 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Premietnuté budú filmy: Za slobodu, Banská Bystrica 1964, Hlási sa Slobodný slovenský vysielač, Duša kameňa, Nemecká, Francúzski partizáni v SNP. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Bitka na Neretve | Odboj a film

Bitka na Neretvi ; Veljko Bulajić, 1969, verzie: ST : deu, eng, hrv, ita, srp

V roku 1943 nariadil Hitler totálne vyhladenie juhoslovanských partizánov. Partizáni spolu s tisíckami utečencov sa vydávali na dlhú cestu na sever k bosnianskym horám. Aby sa dostali do bezpečia museli prekročiť zradnú rieku Neretva cez jediný, stále existujúci most. Čelili útokom nemeckých tankov, talianskej pechoty, nepriateľskému letectvu ale aj chorobám a neúprosným prírodným živlom. Zobraziť viac

2D ST 12
Viac info

Keby som mal pušku | Odboj a film

Keby som mal pušku; Štefan Uher, 1971, verzie: OR : rus, slk

Tragikomický príbeh zachytáva očami pätnásťročného dedinského chlapca udalosti na Slovensku medzi vypuknutím Slovenského národného povstania a oslobodením. Filmová adaptácia rovnomenného románu Milana Ferka. Zobraziť viac

2D OR MP