Digital Cinema 1955 – 1975

Jedným zo zámerov Filmotéky, programovej zložky Kina Lumière, je uvádzanie filmov z ich pôvodných nosičov, pokiaľ je to možné. Orientáciou programu na filmy zo zbierok Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu sú tieto premietané najmä z 35 mm kópií.

V ére digitálneho kina sa však pre inštitúcie filmového dedičstva stala digitalizácia kinematografických diel nevyhnutnosťou. Slovenský filmový ústav vybudoval a sprevádzkoval pracovisko na digitalizáciu audiovizuálnych diel z 35 mm a 16 mm filmových pásov v polovici roku 2014. Odvtedy v ňom digitalizuje a digitálne reštauruje slovenské audiovizuálne dedičstvo. Stalo sa to vďaka národnému projektu Digitálna audiovízia, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

V prehliadke bude uvedení program, ktorý predstaví z digitálnych kópií najmä dokumentárne, ale aj animované a reklamné filmy, ktoré vznikli v rokoch 1955 až 1975. Všetky vybrané kinematografické diela boli digitálne reštaurované Slovenským filmovým ústavom, či už výberovo, čiastočne, alebo úplne, a budú uvedené v desiatich chronologicky komponovaných programoch. Cieľom prehliadky je predstaviť tieto diela v ich digitálne reštaurovanej podobe, pričom viaceré z nich takto uvidí verejnosť v kine vôbec po prvý raz.

More info

1955 – 1958 1955 – 1958

1955 – 1958; rôzni, Vlastimil Herold, Štefan Uher, Peter Solan, Ladislav Kudelka, Petr Schulhoff, Karol Skřipský, Dimitrij Plichta, Martin Hollý, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1959 – 1962 1959 – 1962

1959 – 1962 ; rôzni, Florián Andris, Viktor Kubal, Rudolf Urc, Štefan Uher, Miroslav Horňák, Karol Skřipský, Milan Černák, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1963 1963

1963; rôzni, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1964 | Digital Cinema 1955 – 1975 1964

1964; rôzni, Vladimír Popovič, Veronika Margótsyová, Jaroslav Pogran, Milan Černák, Antonín Navrátil, rôzni, versions: OR : slk, ces

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1965 – 1966 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1965 – 1966

1965 – 1966 ; rôzni, Ladislav Kudelka, Ctibor Kováč, Štefan Kamenický, Pavol Sýkora, Mikuláš Fodor, versions: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z rokov 1965 a 1966, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Križovatky
(r. Ladislav Kudelka, 1965, 11ʾ09ʾʾ) Filmový fejtón o tom, s čím všetkým sa možno stretnúť na križovatkách. Ohnivé rieky
(r. Ctibor Kováč, 1965, 10ʾ42ʾʾ) Filmová báseň o hutníctve. Zakliata dolina
(r. Štefan Kamenický, 1966, 12ʾ16ʾʾ) O živote ľudí v zaostalých oblastiach východného Slovenska. Pohľadnice
(r. Pavol Sýkora, Mikuláš Fodor, 1966, 7ʾ50ʾʾ) Satira na neupravenosť našich sídlisk a historicky cenných miest. Stavba
(r. Ladislav Kudelka, 1966, 11ʾ55ʾʾ) Satirická reportáž o stavbe, ktorej základy položili v lete 1965. Panna zázračnica [upútavka]
(1966, 2ʾ39ʾʾ) Dobová upútavka na film Panna zázračnica (r. Štefan Uher, 1966). Show more

2D OR
More info

1967 (Digital cinema 1955 – 1975, shorts) 1967

1967 ; rôzni, Karol Skřipský, Vlado Kubenko, Rudolf Urc, Milan Černák, Otakar Skalski, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1968 1968

1968; rôzni, Viktor Kubal, Peter Solan, Milan Černák, Mikuláš Ricotti, Pavol Sýkora, Juraj Bindzár, Dušan Trančík, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1969 1969

1969; rôzni, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Ladislav Kudelka, Milan Černák, Mikuláš Fodor, Oskár Šághy, Julius Matula, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1970 - 1972 1970 - 1972

1970 - 1972; rôzni, Peter Mihálik, Karol Skřipský, Milan Černák, Jaroslava Havettová, Vlastimil Herold, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR
More info

1973 - 1975 1973 - 1975

1973 - 1975 ; rôzni, Vladimír Lehký, Viktor Kubal, Vlado Kubenko, Peter Solan, Ivan Popovič, Milan Černák, versions: OR : slk

Selection of short films from the Slovak (Czechoslovak) cinematograhy made in the period between 1955 and 1958. The films were digitally restored by the Slovak Film Institute. Show more

2D OR