KADU 2020: Between Theatre and Film

podujatie zrušené/presunuté

27. - 29. október 2020

7. ročník medziodborového seminára o divadle a filme sa uskutoční v priestoroch Kina Lumière aj na online platforme kino-doma.sk.

 

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) je neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je vzdelávanie v oblasti múzických umení pre študentov, mladých umelcov a širokú verejnosť. Snažíme sa o modernú a efektívnu formu vzdelávania, ktorá nazerá na umelecké disciplíny ako celok, podporuje diskusiu medzi teoretikmi a praktikmi a vytvára priestor pre kritickú reflexiu a umeleckú debatu.

Program seminára ako aj bezplatná akreditácia na seminár je zverejnená na www.kadu.sk.

Akreditácia na seminár je nutná a bezplatná. Na základe platných epidemiologických opatrení je kapacita na každý bod programu v kinosále K2 limitovaná na 30 osôb, z tohto dôvodu je nevyhnutné vyznačiť v akreditácii jednotlivé body programu podľa záujmu o účasť.

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.