European Cinema Night 2021

9.12.2021

Približne 80 európských kín, členovia European Cinemas, sa aj tohto roku zapoja do štvrtého ročníka podujatia European Cinema Night. Medzi nimi nebude chýbať ani kino Lumière.

Cieľom projektu European Cinema Night je oslava rozmanitosti európskej filmovej kultúry a upriamenie pozornosti na výnimočné filmy, ktoré získali podporu MEDIA z programu Kreatívna Európa v posledných dvoch rokoch. Organizuje ho medzinárodná sieť kín Europa Cinemas s Kreatívnou Európou, ktorej podprogram MEDIA primárne podporuje distribúciu európskych filmov mimo krajiny svojho vzniku.

More info

European Cinema Night: Summer of 85

Summer 85; François Ozon, 2020, versions: CS : fra

It’s the summer of 1985, radios and boomboxes are humming with the sounds of The Cure, Bananarama and Rod Stewart, and 16-year-old Alexis meets the older, charismatic and mysterious David. Thus begins a friendship filled with boat rides, motorcycle trips, sleepless nights, freedom and discovery of the adult world. Their adventures rapidly gain intensity until everything fatefully goes awry, leaving Alexis the prime suspect in a police investigation… Director François Ozon returns to his roots as a masterful storyteller, this time over an authentic mid-1980s backdrop imbued with zeitgeisty atmosphere. Show more

2D Stream CS 15