Archive Cinema - June 2022

Milé diváčky, milí diváci,

jún predstavuje vo Filmotéke mesiac, ktorým sa završuje sezóna. Tento jún bude dvojnásobne završujúci – končí sa dlhá, prerušovaná, no krásna púť storočnice slovenskej kinematografie líniami Abecedár slovenského filmu a Režisér.

Druhú menovanú, Petrom Hamesom vybranú vzorku význačných slovenských režisérov zo zborníka Best of Slovak Film 1921-1991 uzavrie v júni dvojica autorov Štefan UherZoro Záhon. V prvú júnovú sobotu si Uhrovým filmom Kamarátky zároveň pripomenieme 85. narodeniny slovenskej dramaturgičky Júlie Cyprichovej, v druhú sobotu premietneme filmovú adaptáciu rovnomennej literárnej predlohy Dominika Tatarku Panna zázračnica. Zoro Záhon začínal ako pomocný režisér v televízii, asistoval Martinovi Hollému či Dušanovi Hanákovi. Jeho tvorbu zastúpia v druhej polovici júna film z mäsiarskeho prostredia s názvom Pomocník a snímka Tetované časom, v ktorej sa hlavný hrdina pokúša zachrániť hospodárske zvieratá pred nákazlivou chorobou.

Abecedár slovenského filmu sa dostáva do finále, poslednú štvoricu písmen otvorí v prvý júnový utorok lektor Rudolf Urc heslom V ako veda a pásmom populárno-vedeckých filmov vytvorených v rokoch 1946–1965. V druhý júnový utorok uvedieme v rámci hesla X ako Xanthipa film Líštičky režisérky Miry Fornay. Lektorka hesla, filmová historička Eva Filová zmapuje sexizmus a násilie na ženách v slovenských filmoch ako aj snahy nespútaných ženských postáv existovať aj mimo predurčených rodových rolí.

Heslo Y ako Yorick bude špecifické – podobne ako bolo heslo J ako Jánošík v marci – pohľadom zahraničného lektora na slovenskú kinematografiu. Akademik, spisovateľ a odborník na východoeurópsku kinematografiu, doktor Jonathan Owen poskytne svojim video-úvodom vhľad do študentskej tvorby Juraja Jakubiska, Dušana Hanáka, Ela Havettu a Júliusa Matulu. Teoretička a kurátorka Petra Hanáková uzatvorí Abecedár heslom Z ako zasľúbenosť s pásmom krátkych filmov ilustrujúcich Slovensko raz ako krajinu rekonštruovanú, inokedy rozkrádanú. 

Cyklus Očami filmových spravodajcov zavŕši túto filmotékovú sezónu pásmo s príznačným názvom Očami Jána Opartyho. Prvý júnový pondelok ozvláštni premietanie šiestich krátkych spravodajských formátov zostavených profesorom Urcom aj prítomnosť hosťa, samotného režiséra Jána Opartyho. V druhý pondelok júna vás v rámci pravidelného cyklu Rezy krátkym filmom prevedie lektorka Petra Hanáková krátkymi snímkami pod názvom Mestská hromadná doprava. V posledný júnový pondelok uzatvorí mesačnú dávku pondelkových cyklov Zdravotná prehliadka. Pásmo s názvom Letné nástrahy bude tvoriť sedem slovenských zdravotne-osvetových filmov, ktoré pripravia diváka na nebezpečenstvá typické pre prázdninové obdobie. 

Digitálne kino sa bude v júni niesť v znamení animovaného filmu, pásmo s názvom Bábkový film vyplní päť digitálne reštaurovaných krátkych bábkových filmov v tretí pondelok mesiaca.  Pravidelný cyklus Slovenský animovaný film ponúkne v posledný mesiac tejto sezóny dve pásma. V druhú stredu mesiaca pre vás kurátorka, Lea Pagáčová, pripravila deväť animovaných snímok pod názvom Dedičstvo a na poslednú stredu v mesiaci osem krátkych animovaných filmov pod hlavičkou Krídla. Filmotéka v sebe spája dve krásne poslania. Na jednej strane oprašuje zabudnuté čaro premietania filmových diel z analógových 35-mm kópií, čím ponúka raritnú a vzrušujúcu prezentáciu umenia. Na strane druhej vyznáva vášeň k uchovávaniu kinematografického dedičstva pre budúce generácie, čo sa prejavuje starostlivým procesom digitalizácie. V júni sa do dvoch spomenutých cyklov – Digitálneho kinaSlovenského animovaného filmu – dostanú dva rovnaké bábkové filmy. Diváci, ktorí navštívia Filmotéku v pondelok 20. júna a v stredu 22. júna tak budú môcť porovnať rozdiely medzi analógovou a digitalizovanou verziou jednotlivých filmových diel.

Nepárne júnové stredy budú venované tvorbe troch významných slovenských režisérov do- kumentárnych filmov. Profesor, filmár, animátor a publicista Rudolf Urc oslávi 12. júna 85. narodeniny. Srdečne mu touto cestou gratulujeme a dúfame, že ešte dlho bude obohacovať program Filmotéky. Pri tejto milej príležitosti vyberáme z jeho tvorby tri krátke a jeden stredometrážny film, ktoré zaraďujeme do programu hneď v prvý júnový deň pod názvom Dokumentarista Rudolf Urc. V júni by 95. narodeniny oslavoval aj jeho kolega, režisér doku- mentárnych filmov Ladislav Kudelka. Na konci mesiaca tak budú môcť diváci v pásme Doku- mentarista Ladislav Kudelka vzhliadnuť deväť Kudelkových krátkych snímok vytvorených v období rokov 1959–1972. V júli by sa k jubilantom pripojil aj Štefan Kamenický, 90. výročie jeho narodenia si pripomenieme pásmom siedmich krátkych titulov, ktoré režíroval, pod názvom Dokumentarista Štefan Kamenický.

Film Andreja Lettricha z roku 1960 s názvom Trinásťroční tvoria dve poviedky: Malá manekýnka a Strieborný favorit. Hlavnú úlohu Katky Petrášovej v prvej z poviedok stvárnila slovenská herečka Zuzana Cigánová, ktorá tento mesiac oslavuje 75. narodeniny. Hudbu k poviedkovému filmu o morálnych poučeniach násťročnej mládeže zložil skladateľ Miloslav Brož, ktorého 100. výročie narodenia si pripomenieme 2. júna.  

Pred sto rokmi sa narodil významný francúzsky režisér Alain Resnais, ktorého dielo Hirošima, moja láska premietame vo Filmotéke veľmi radi a často. Jubilejné výročie narodenia pôvodne vyučeného strihača si pre zmenu pripomenieme filmami Vojna sa skončilaVlani v Marienbade a to v druhý a tretí júnový štvrtok.  

V máji sme pri príležitosti výročia narodenia režiséra Richarda Brooksa uviedli film Chladnokrvne, vychádzajúci z literárnej predlohy spisovateľa Trumana Capoteho. V júni si premietneme pri príležitosti výročia narodenia iného amerického režiséra snímku Raňajky u Tiffanyho – ďalší sfilmovaný román spomínaného spisovateľa. Blake Edwards by oslávil 100. narodeniny, do programu Filmotéky sme okrem Raňajok u Tiffanyho v posledný júnový piatok zaradili aj jeho snímku Veľké preteky a to v prvý piatok v mesiaci, a ikonický film Ružový Panter v rámci Double Billu.  

Filmotéka počas mesiacov júl a august oddychuje, ale za upriamenie pozornosti z júlových výročí zahraničných osobností určite stojí oslava 80. narodenín amerického herca, ochranára prírody a letca Harrisona Forda. Jeho júlové osemdesiatiny oslávime už v piatok 17. júna a to filmom Dobyvatelia stratenej archy, v ktorom stvárnil Ford nezabudnuteľnú a na plátna kín opakovane sa vracajúcu postavu Indianu Jonesa. Na prvý júlový deň vychádza 120. výročie narodenia amerického režiséra Williama Wylera, ktorého film Prázdniny v Ríme zahráme ako finálny titul tejto sezóny Filmotéky v posledný júnový deň. 

Milí diváci, milé diváčky, dovoľte nám popriať vám pred klasickou dvojmesačnou prestávkou príjemne strávené leto a vysloviť nádej, že vás v septembri v kinosále K3 znova uvidíme.

Abecedár slovenského filmu (1921-2021): V ako Veda
Jún 2022: Čo videla kamera, Na ostrove kormoránov, Budú hovoriť dobre, Umelé srdce, Mucha domáca, Na 150 000 metroch 

Vedecké objavy a vynálezy, rôzne formy vedeckého bádania, rôzne disciplíny: od osobností, cez faunu a flóru, životosprávu, zdravotníctvo, priemysel, vzdelávanie, umenie, etnografiu, kozmológiu, až po kybernetiku, ba ešte ďalej, až po horizonty doteraz vzdialené a netušené  – to všetko mal vo svojom tematickom okruhu vedecký film, donedávna súčasť populárno-vedeckej filmovej tvorby. Na Slovensku i v Čechách sa tejto filmovej disciplíne venovala veľká pozornosť, lebo bola výpotokom takzvanej vedecko-technickej revolúcie. Existovali štúdiá populárno-vedeckého filmu, odbory, ateliéry a iné organizačné zoskupenia. Ale samotný vedecký film tvoril len malú časť tvorivého záujmu autorov, pretože bol náročný a svojím spôsobom aj výlučný. Omnoho väčší okruh priaznivcov – nielen medzi tvorcami, ale aj divákmi – mali filmy náučné a účelové. 

Na Slovensku mala táto oblasť filmovej produkcie tradíciu ešte z predvojnových čias – uveďme diela  z Matice slovenskej, najmä fenomenálne dielo Karola Plicku, a z obdobia Slovenského štátu filmy zo spoločnosti Nástup a predovšetkým z Ústavu pre školský a osvetový film /Školfilm/. Po roku 1948 sa tvorivý i výrobný potenciál sústredil  na pôde Československého  štátneho filmu, kde o dva roky neskôr zriadili Štúdio populárno-vedeckého filmu a do jeho čela postavili horolezca a talentovaného kameramana, fotografa a manažéra Karola Skřipského. Štúdio potom prechádzalo viacerými organizačnými zmenami, k starším pracovníkom /Skřipský, Zachar, Orth, Čalovka, Andris, Patočka, Andreánsky/ prichádzali mladší, väčšinou absolventi pražskej FAMU /Slivka, Kubík a ďalší/. Paleta tvorivých záujmov sa nevídaným spôsobom rozšírila, stúpal počet filmov, pribúdali objednávatelia.

Pribudli aj teoretické polemiky zamerané na špecifickosť populárno vedeckého filmu ako samostatného filmového žánru, akoby vyčleneného z rodiny dokumentárnej kinematografie. Čas uhladil spory, týkajúce sa akýchsi „demarkačných čiar“ medzi dokumentárnym a populárno vedeckým filmom /takéto označenie dnes už beztak málokto používa/ a presadili sa diela s úprimnou snahou o rozšírenie poznatkov alebo o vierohodný emocionálny zážitok. S obdivom sledujeme, aké obrovské hodnoty nám zanechali  Skřipský, Slivka, Čalovka, Andris, Zachar, Barlík,  Grussmann, dramaturgovia, režiséri, kameramani, strihači, majstri trikov, zvukári a ďalší. A tak mohol publicista, kritik a filmový vedec Pavel Branko, bilancujúc vyše päťdesiatročnú anabázu týchto tvorcov a ich diel, oprávnene hovoriť o „našom skvelom pop-ved filme“.

Rudolf Urc

DOUBLE BILL (DB): CLOUSEAU A INÍ DETEKTÍVI
Jún 2022: Ružový Panter, Mŕtvi muži nenosia škótsku sukňu

V roku 1963 Blake Edwards (ktorý by sa 26. júla dožil 100 rokov) nakrútil prvého Ružového Pantera  a na plátna kín tak priniesol legendárnu postavu nemožného inšpektora Jacques Clouseaua v podaní hereckého chameleóna Petera Sellersa. Animovaná postavička Ružového Pantera v úvodných titulkoch Fritza Frelenga spolu s nosnou melódiou Henryho Manciniho si okamžite získali popularitu a následne aj ikonický status. Carl Reiner v roku 1982 zložil láskyplnú poctu detektívkam filmom Mŕtvi muži nenosia škótsku sukňu, ktorý je akousi „meta“, či „strihovou“ detektívkou, ktorá do svojho vlastného príbehu s ľahkosťou vplieta scény z klasických detektívok. Reiner do hlavnej úlohy súkromného očka Rigbyho Reardona obsadil komika Steva Martina. Bol to práve divákmi milovaný a filmovými kritikmi zatracovaný Steve Martin, ktorý v roku 2006 a 2009, viac či menej úspešne, resuscitoval postavu Inšpektora Clouseaua v dvoch filmoch o Ružovom Panterovi (Ružový Panter, r. Shawn Levy a Ružový Panter 2, r. Harald Zwart). Na oboch filmoch sa spolupodieľal aj ako scenárista a zahral si postavu, na ktorú si trúfnu (po veľkom Peterovi Sellersovi) iba tí najodvážnejší – samotného Inšpektora Clouseaua.

VÝROČIA OSOBNOSTÍ: ALBERT MARENČIN
Jún 2022: Vtáčkovia, siroty a blázni, Prípad Barnabáš Kos, Slávnosť v botanickej záhrade, Pieseň o sivom holubovi 

Scenárista, dramaturg, prekladateľ, básnik, autor koláží, surrealista a patafyzik Albert Marenčin, nositeľ francúzskeho Rytierskeho radu za umenie a literatúru i Radu Veľkého Bachora, by sa 26. júla tohto roku dožil 100 rokov. Radi by sme pri tejto príležitosti vzdali hold jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kinematografie, Albertovi Marenčinovi, ktorý na prelome 60-tych a 70-tych rokov minulého storočia ako vedúci tvorivej skupiny (ale aj ako scenárista) v Štúdiu hraných filmov na Kolibe stál pri zrode zásadných, dnes už kanonických filmov klasickej slovenskej kinematografie, z ktorých v júni vo Filmotéke uvedieme výber - Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska, Slávnosť v botanickej záhrade Ela Havettu, Pieseň o sivom holubovi Stanislava Barabáša (na ktorom sa podieľal aj ako scenárista spolu s Ivanom Bukovčanom) a Prípad Barnabáš Kos Petra Solana (kde napísal scenár spolu s Petrom Karvašom).

Gallery