Nástup... a čo bolo ďalej

Sprievodný program k výstave SNG: Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945
9. 11. 2016 – 14. 12. 2016

V novembri a decembri 2016 sme v spolupráci so Slovenskou národnou galériou zaradili do programu Filmotéky prehliadku Nástup... a čo bolo ďalej, ktorá je sprievodným programom k výstave SNG pod názvom Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945. Na Slovensku doteraz vzniklo štyridsaťpäť hraných dlhometrážnych kinofilmov, ktorých dej sa odohráva v období slovenského štátu. Hoci v povedomí divákov im dominujú povstalecká téma a falšované obrazy, mnohé snímky sa snažili zložitú skutočnosť doby uchopiť mnohotvárnejšie. Žánrová voľba či poetika, metaforická reč, šermovanie replikami, psychologické rozmery dejinných zlomov ‒ to všetko viedlo k opakujúcim sa obrazom minulosti. Do prehliadky boli zaradené dnes už zabudnuté filmy s úmyslom pridružiť ich ‒ ako viac-menej rovnocenne zaujímavé i podnetné ‒ k filmom známejším a oceňovaným. Pred jednotlivými hranými filmami bude premietnutý slovenský zvukový týždenník Nástup, vydávaný rovnomennou spoločnosťou v rokoch 1938 – 1945. V celom období jeho existencie (9. 3. 1945 vyšlo posledné 340. číslo) mu výrobu zabezpečovali Ivan Július Kovačevič ako redaktor a režisér a kameraman Bohumil Havránek. Výber premietaných filmov pripravila Eva Vženteková, výber týždenníkov Nástup pripravila Petra Hanáková. Prvú projekciu lektorsky uvedú Petra Hanáková a Eva Vženteková, ostatné projekcie bude lektorsky uvádzať Eva Vženteková. 

More info

In Front Of The Gate

Naši pred bránami; Ľudovít Filan, 1970, versions: OR : slk

A tragicomedy about people who are able to make use of the war situation for their own benefit. The Gavora family of four leave their secure village home blinded by the vision of a big career and easy earning of money in the capital city. Show more

2D OR 15
More info

Great Night And Great Day

Veľká noc a veľký deň; Štefan Uher, 1974, versions: OR : deu, fra, rus, slk

A drama reflecting the times of Slovak National Uprising. A small group of withdrawing German soldiers is hiding in the Slovak village of Vidovce. The surroundings of the village are guarded by partisans who practically destroyed all the roads that could possibly be used to escape. The last night of the war and the first day of liberation are real tests of characters. Show more

2D OR U
More info

On The Run

Život na úteku; Jozef Režucha, 1975, OV /sk, nem./ Filmotéka; Jozef Režucha, 1975, versions: OR

A biographical movie about the life of pilot Ľudovít Kukorelli. After the occupation of Czechoslovakia he organized the flight of a group of pilots to Yugoslavia and after the attacking of the Soviet Union he helped a few patriots' escape to Hungary. Because of his activities he was arrested a few times but each time he succeeded in running away from the prison. Show more

2D OR U