Freedom Festival 2016

8. - 10. 11. 2016

Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Jeho program tvoria filmy, divadelné predstavenia, výstavy či diskusie, tematicky mapuje obdobie neslobody v rokoch 1939 až 1989 nielen v našej krajine, ale aj v medzinárodnom kontexte. Filmová časť festivalu ponúkne krátke filmy, dokumenty aj celovečerné hrané filmy o prenasledovaných a útlaku v období neslobody.

Vstup na jednotlivé predstavenia je voľný.

More info

FS: Sound in the Silence

Sound in the Silence; Daniel Dluhý, 2017, OV (sk) | Festival slobody; 2017, versions: OR

- Show more

DVD OR 15
More info

Under The Sun

Under The Sun; Vitalij Manskij, 106´, 2015, OV (kór) + ST (cz; Vitalij Manskij, 2015, versions: CS , OR

North Korean girl Zin-mi is getting ready to celebrate the anniversary of supreme leader Kim Jong Il. Acclaimed Russian filmmaker Vitaly Mansky obtains permission to film her entire family, but only according to a carefully prepared script, so as not to disrupt the image of a happy life. However, the film turns out in complete contradiction to the propaganda. The filmmakers let the camera run as the scenes were being pre-arranged by the North Korean "directors". Or they focused the camera at small, telling details that/* the masters of manipulation let slip. Shots that should never have happened were artfully inserted into the story of a seemingly happy life in a modern-day Potemkin village. Show more

2D CS OR 12
More info

Son of Saul

Saul Fia; László Nemes, 2015, versions: CS , OR

Two days in the life of Saul Auslander, Hungarian prisoner working as a member of the Sonderkommando at one of the Auschwitz Crematoriums who, to bury the corpse of a boy he takes for his son, tries to carry out his impossible deed: salvage the body and find a rabbi to bury it. While the Sonderkommando is to be liquidated at any moment, Saul turns away of the living and their plans of rebellion to save the remains of a son he never took care of when he was still alive. Be2Can Show more

2D CS OR 15
More info

Poselství Jana Palacha

Poselství Jana Palacha; 2008,

Režisérka Kristina Vlachová sa vo svojom filme sústredila na rodinné zázemie študenta Jana Palacha, jeho priateľov, spolužiakov a učiteľov, aby objasnila motív jeho zápalnej obety. Archívy Ministerstva vnútra ČR vydali nové dokumenty, doposiaľ neznáme fotografie a ďalšie informácie o Palachovi. Našli sa aj nikdy nezverejnené filmové zábery z jeho pohrebu a z demonštrácií, ktoré po ňom nasledovali. Film by chcel prispieť k lepšiemu porozumeniu zmyslu Palachovej absurdnej obety. Show more

More info

RINO - Story of the spy

RINO - Příběh špióna; 2015,

- Show more

More info

Tichá bolest

Tichá bolest; 1990,

- Show more

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.