Double Bill (11/2016)

We apologise, but this article is not available in English. 

Čo spája animovaný film Apel, hraný film Pasažierka a dokumentárny film Zlopověstné dítě? Spoločným motívom všetkých troch filmov nakrútených v rôznom časovom odstupe od 2. svetovej vojny je motív pamäte, spomínania a zabúdania. Čo vie súčasná generácia o skutočnej podobe holokaustu a prečo sa tento pojem stáva s pribúdajúcim časom niečím takým vzdialeným a abstraktným? Ako túto skúsenosť odovzdávať mladým ľuďom? Ako ju pravdivo zobrazovať vo filme? Historická skúsenosť holokaustu ako by s ubiehajúcimi rokmi postupne strácala na ostrosti a naliehavosti, ako by stále viac upadala do zabudnutia. Tým, čo ju môže oživiť a pripomenúť mladým ľuďom, sú spomienky pamätníkov, alebo práve filmové obrazy.