Double Bill (11/2016)

We apologise, but this article is not available in English. 

Čo spája animovaný film Apel, hraný film Pasažierka a dokumentárny film Zlopověstné dítě? Spoločným motívom všetkých troch filmov nakrútených v rôznom časovom odstupe od 2. svetovej vojny je motív pamäte, spomínania a zabúdania. Čo vie súčasná generácia o skutočnej podobe holokaustu a prečo sa tento pojem stáva s pribúdajúcim časom niečím takým vzdialeným a abstraktným? Ako túto skúsenosť odovzdávať mladým ľuďom? Ako ju pravdivo zobrazovať vo filme? Historická skúsenosť holokaustu ako by s ubiehajúcimi rokmi postupne strácala na ostrosti a naliehavosti, ako by stále viac upadala do zabudnutia. Tým, čo ju môže oživiť a pripomenúť mladým ľuďom, sú spomienky pamätníkov, alebo práve filmové obrazy.  

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.