KRAŤASY Z ARCHÍVU

December 2016: Trezorové filmy I

Pravidelný cyklus KRAŤASY Z ARCHÍVU už tretí rok ponúka tematické pásma krátkometrážnych filmov, vyrobených v rokoch 1948 – 1989 v bratislavskom Štúdiu krátkych filmov. Dokumentárne, populárno-vedecké, agitačné, inštruktážne a reklamné filmy sú obrazom doby, v ktorej vznikli a predstavujú široký diapazón tvorivých prístupov k realite – v zmysle hľadania pravdy či jej falzifikácie na základe politickej alebo spoločenskej objednávky, pod vplyvom silnejšieho alebo slabnúceho ideologického tlaku. Doposiaľ sme predstavili kolekcie filmov o umení, móde, športe, zdravom životnom štýle, ekológii, remeslách, cestovaní a ďalších témach. Počas troch zimných mesiacov (december 2016 – február 2017) si diváci budú môcť pozrieť filmy, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nemilosti. Hľadanie a zverejňovanie pravdy sa totiž nie vždy vyplácalo – či už išlo o odhaľovanie politických zločinov 50. rokov 20. storočia, kritickú reflexiu súdobej spoločnosti alebo pátranie po aktéroch a faktoch povstaleckého odboja. Decembrovú kolekciu tvoria tri krátke filmy (Jeden z nás – človek..., Žijú v palácoch, Portrét. Jarmila Košťová) a jeden stredometrážny, Generáli – pôsobivá dokumentárna rekonštrukcia udalostí, ktoré viedli k Slovenskému národnému povstaniu a v ktorých zohrali dôležitú úlohu povstaleckí velitelia Ján Golian a Rudolf Viest.

Eva Filová

Viac info

K3 Trezorové filmy

Trezorové filmy; rôzni, 81´, 1966-1969, OV (sk) | Filmotéka; verzie: OR

Pásmo dokumentárnych filmov, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nemilosti, zostavila a predstaví filmová historička Eva Filová. Uvedené budú filmy: Jeden z nás – človek..., Jaroslav Pogran 1966 (15´) Dokumentárny film o Štefanovi Dubnom, bývalom predsedovi Jednotného roľníckeho družstva v Bojnej. Žijú v palácoch, Ladislav Kudelka 1968 (15´) Filmová reportáž o vážnych chybách krásy v slovenských pamiatkových rezerváciách. Portrét. Jarmila Košťová, Milan Černák 1969 (9´) Portrét televíznej hlásateľky a konferencierky Jarmily Košťovej. Generáli, Rudolf Urc, Dušan Kulíšek 1969 (46´) Film o generáloch Slovenského národného povstania Viestovi a Golianovi. Zobraziť viac

2D OR 15