KRAŤASY Z ARCHÍVU

We apologise, but this article is not available in English. 

Pravidelný cyklus KRAŤASY Z ARCHÍVU už tretí rok ponúka tematické pásma krátkometrážnych filmov, vyrobených v rokoch 1948 – 1989 v bratislavskom Štúdiu krátkych filmov. Dokumentárne, populárno-vedecké, agitačné, inštruktážne a reklamné filmy sú obrazom doby, v ktorej vznikli a predstavujú široký diapazón tvorivých prístupov k realite – v zmysle hľadania pravdy či jej falzifikácie na základe politickej alebo spoločenskej objednávky, pod vplyvom silnejšieho alebo slabnúceho ideologického tlaku. Doposiaľ sme predstavili kolekcie filmov o umení, móde, športe, zdravom životnom štýle, ekológii, remeslách, cestovaní a ďalších témach. Počas troch zimných mesiacov (december 2016 – február 2017) si diváci budú môcť pozrieť filmy, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nemilosti. Hľadanie a zverejňovanie pravdy sa totiž nie vždy vyplácalo – či už išlo o odhaľovanie politických zločinov 50. rokov 20. storočia, kritickú reflexiu súdobej spoločnosti alebo pátranie po aktéroch a faktoch povstaleckého odboja. Decembrovú kolekciu tvoria tri krátke filmy (Jeden z nás – človek..., Žijú v palácoch, Portrét. Jarmila Košťová) a jeden stredometrážny, Generáli – pôsobivá dokumentárna rekonštrukcia udalostí, ktoré viedli k Slovenskému národnému povstaniu a v ktorých zohrali dôležitú úlohu povstaleckí velitelia Ján Golian a Rudolf Viest.

Eva Filová

More info

Trezorové filmy

Trezorové filmy; rôzni, 81´, 1966-1969, OV (sk) | Filmotéka; versions: OR

- Show more

2D OR 15