KRAŤASY Z ARCHÍVU

We apologise, but this article is not available in English. 

Pravidelný cyklus KRAŤASY Z ARCHÍVU už tretí rok ponúka tematické pásma krátkometrážnych filmov, vyrobených v rokoch 1948 – 1989 v bratislavskom Štúdiu krátkych filmov. Dokumentárne, populárno-vedecké, agitačné, inštruktážne a reklamné filmy sú obrazom doby, v ktorej vznikli a predstavujú široký diapazón tvorivých prístupov k realite – v zmysle hľadania pravdy či jej falzifikácie na základe politickej alebo spoločenskej objednávky, pod vplyvom silnejšieho alebo slabnúceho ideologického tlaku. Doposiaľ sme predstavili kolekcie filmov o umení, móde, športe, zdravom životnom štýle, ekológii, remeslách, cestovaní a ďalších témach. Počas troch zimných mesiacov (december 2016 – február 2017) si diváci budú môcť pozrieť filmy, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nemilosti. Hľadanie a zverejňovanie pravdy sa totiž nie vždy vyplácalo – či už išlo o odhaľovanie politických zločinov 50. rokov 20. storočia, kritickú reflexiu súdobej spoločnosti alebo pátranie po aktéroch a faktoch povstaleckého odboja. Decembrovú kolekciu tvoria tri krátke filmy (Jeden z nás – človek..., Žijú v palácoch, Portrét. Jarmila Košťová) a jeden stredometrážny, Generáli – pôsobivá dokumentárna rekonštrukcia udalostí, ktoré viedli k Slovenskému národnému povstaniu a v ktorých zohrali dôležitú úlohu povstaleckí velitelia Ján Golian a Rudolf Viest.

Eva Filová

More info

Trezorové filmy

Trezorové filmy; rôzni, 81´, 1966-1969, OV (sk) | Filmotéka; versions: OR

- Show more

2D OR 15
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.