VÝROČIA OSOBNOSTÍ: FRANTIŠEK JURIŠIČ

Február 2017: Výročia: František Jurišič, František Jurišič deťom

Režisér a animátor František Jurišič sa animovanému filmu venuje od 70. rokov 20. storočia, za tri desaťročia vytvoril pre Slovenskú televíziu rad úspešných večerníčkových seriálov, od roku 1976 pracoval v Štúdiu animovaných filmov v Bratislave a v roku 1993 stál pri založení Katedry animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde dodnes pôsobí ako pedagóg a vychoval mladú generáciu animátorov. Spolupracoval s ilustrátormi Kolomanom Leššom, Ondrejom Zimkom a Kazimírom Kanalom, animátormi Petrom Cigánom či Štefanom Martauzom, venoval sa kreslenému aj bábkovému filmu, pod jeho rukami ožívali handrové, keramické, hlinené aj plastelínové figúrky. K známym animovaným seriálom patria Rozprávky z hliny, Bol raz jeden tato, Vodník Rybka a figliar Šupka, Najmenší hrdinovia, Papierová Kika, Zvonček a Margarétka, Hlinené rozprávky. Posledným filmom z roku 2006 je ekologicky ladená Ekomorfóza. Jeho filmy boli uvedené na domácich aj zahraničných festivaloch a získali mnohé ocenenia. Okrem animovaného filmu nakrútil aj dokumentárne filmy Kúzelník Viktor Kubal, Videosalón Viktora Kubala (spoluréžia G. Kendy, 1987 – 1988) a Filmár Rudo Urc (1998).

More info

K3 František Jurišič deťom

František Jurišič deťom; František Jurišič, Štefan Martauz, 81´, 1982 – 1989, OV (sk) | filmotéka; František Jurišič, Štefan Martauz, versions: OR

Pásmo krátkych animovaných filmov pri príležitosti 75. narodenín režiséra a pedagóga Františka Jurišiča (*18. 2. 1942). Uvedené budú filmy: Chlapček s čiapkou, Múdre prasiatko, Neposlušný bicykel, Nočná rozprávka, Domáca úloha, Rozprávka z vreca, Ki-ki-ri-kí, Letí, letí... tanier letí. Chlapček s čiapkou, František Jurišič 1987 (6´) Príbeh o detskej fantázii, o hľadaní šťastia a o modrom vtákovi, ktorý rozosmieva smutných ľudí. Múdre prasiatko, František Jurišič 1982 (11´) Nová verzia rozprávky o troch prasiatkach v krátkom bábkovom filme. Neposlušný bicykel, František Jurišič 1988 (9´) Film je zameraný na preventívnu výchovu mládeže a detí, ktoré používajú ako dopravný prostriedok bicykel. Nočná rozprávka, František Jurišič 1983 (13´) Bábkový príbeh, v ktorom ožije sen malého chlapčeka s vymaľovanými predmetmi z kuchynského dresu. Domáca úloha, František Jurišič 1986 (9´) O prváčikovi, ktorý sa spriatelí s perom a napíše úlohu na jednotku. Rozprávka z vreca, František Jurišič, Štefan Martauz 1989 (11´) Bábkový príbeh o handrových hračkách. Ki-ki-ri-kí, František Jurišič 1985 (8´) Bábková groteska o spáčovi, ktorého ruší neúnavný kohút. Letí, letí... tanier letí, František Jurišič 1988 (19´) Bábková rozprávka o stretnutí detí na sídlisku s vesmírnymi bytosťami. Show more

2D OR U
More info

K3 Výročia: František Jurišič

Výročia: František Jurišič, rôzni, 82´, 1979 – 2006, OV (sk) | filmotéka; Director: various, versions: OR

Pásmo krátkych filmov pri príležitosti 75. narodenín režiséra a pedagóga Františka Jurišiča (*18. 2. 1942). Projekciu uvedie filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Figúrky a figuríny, Múdre prasiatko, Objekty, Neposlušný bicykel, Ki-ki-ri-kí, Rozprávka z vreca, Mona Líza, Ekomorfóza, Kúzelník Viktor Kubal. hosť projekcie: František Jurišič Figúrky a figuríny, František Jurišič 1983 (7´) Hudobné scénky o ľudských vlastnostiach a vášňach. Múdre prasiatko, František Jurišič 1982 (11´) Nová verzia rozprávky o troch prasiatkach v krátkom bábkovom filme. Objekty, František Jurišič, Koloman Leššo 1990 (6´) Oživené objekty z plastelíny zobrazujú naše súčasné otázky, snaženia i trápenia. Neposlušný bicykel, František Jurišič 1988 (9´) Film je zameraný na preventívnu výchovu mládeže a detí, ktoré používajú ako dopravný prostriedok bicykel. Ki-ki-ri-kí, František Jurišič 1985 (8´) Bábková groteska o spáčovi, ktorého ruší neúnavný kohút. Rozprávka z vreca, František Jurišič, Štefan Martauz 1989 (11´) Bábkový príbeh o handrových hračkách. Mona Líza, František Jurišič 1979 (2´) Reklamný film k výtvarnej lotérii pre n. p. Dielo. Ekomorfóza, František Jurišič 2006 (15´) Krátky animovaný film na ekologickú tému. Kúzelník Viktor Kubal, Gejza Kendy, František Jurišič 1987 (17´) Dokumentárny portrét Viktora Kubala. Show more

2D OR U
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.