Carte Blanche: Albert Marenčin

September 2017: Svetlá veľkomesta; Moderná doba; Cesta; Balada o vojakovi; Balada o siedmich obesených

 

 


Scenárista, dramaturg, prekladateľ, básnik, autor koláží, surrealista a patafyzik Albert Marenčin, nositeľ francúzskeho Rytierskeho radu za umenie a literatúru i Radu Veľkého Bachora, sa 26. júla tohto roku dožil 95 rokov. Pri tejto príležitosti sme oslovili Alberta Marenčina s ponukou zostaviť pre FILMOTÉKU cyklus Carte Blanche. O svojom výbere filmov Marenčin hovorí: „Ak si mám zo všetkých filmov, ktoré som videl za 80 rokov svojho aktívneho života (prvýkrát som bol v kine ako 11-ročný školák, a potom postupne ako gymnazista, už začínajúci fanúšik, potom ako zasvätený a poučený milovník a napokon ako vysokoškolák, už polovičný profesionál, ktorým som sa stal naplno a doživotne) tie najlepšie, vždy som v rozpakoch, podľa akých kritérií ich mám hodnotiť. Je to najťažšia úloha, na akú som sa podujal. Napokon som si poslepiačky, spontánne vybral tých päť, ktoré uvádzam.“

More info

City Lights

City Lights; Charles Chaplin, 1931, versions: OR : eng, zxx

With the aid of a wealthy erratic tippler, a dewy-eyed tramp who has fallen in love with a sightless flower girl accumulates money to be able to help her medically. Show more

2D OR 12
More info

Modern Times

Modern Times; Charles Chaplin, 1936, versions: OR , SS : eng

The Tramp struggles to live in modern industrial society with the help of a young homeless woman. Show more

2D OR SS 12
More info

The Road

La Strada; Federico Fellini, 1954, versions: OR , CS : ita

A care-free girl is sold to a traveling entertainer, consequently enduring physical and emotional pain along the way. Show more

2D OR CS 15
More info

Ballad of a Soldier

Ballada o soldate; Grigorij Čuchraj, 1959, OV (rus.) + ST (sk) ; Grigorij Čuchraj, 1959, versions: OR

Young Russian soldier Alyosha earns a medal, but asks to visit his mother instead. His journey recounts various kinds of love during wartime. Show more

2D OR 12
More info

The Ballad on the Seven Hanged

Balada o siedmich obesených; Martin Hollý, 1968, OV (sk); Martin Hollý ml., 1968, versions: OR

Seven people waiting for their death. A group of assasins - three men and two women and Gypsy thief spend their time in prison to be tucked up. Show more

2D OR 15