Jubilee: Michelangelo Antonioni

September 2017: Noc; Červená pustatina; Zväčšenina; Povolanie: reportér; Pátranie po jednej žene

 29. septembra si pripomíname 105. výročie narodenia jednej z najvýraznejších postáv dejín talianskej a, širšie, svetovej kinematografie, režiséra Michelangelo Antonioni. Antonioni vo svojich filmoch skúmal a reagoval na atmosféru svojej doby a robil to naozaj fascinujúcim spôsobom. Jeho filmy, v ktorých si postavy hľadajú miesto vo vtedajšom modernom svete, sú zaujímavé a hlboko úprimné aj z hľadiska dnešných dní. Dnes sa už nachádzame v inej dobe – digitálnej, dobe internetu a smartfónov, avšak témy ktoré sa týkajú ľudskej podstaty sú nemenné. Odcudzenie vo svete technológií, odcudzenie sa prírode, je dnes ešte naliehavejším problémom, ako v čase vzniku Antonioniho diel. Komplikovanosť medziľudských vzťahov úzko súvisí s poznateľnosťou okolitého sveta a seba samého. Človek sa musí vyrovnať so svojou samotou vo vesmíre sám a to môže dosiahnuť v harmonickom fungovaní so svetom. A preto v Antonioniho filmoch sú konflikty postáv v ostrom kontraste k harmonickým obrazom plynúcim v pomalom rytme. 

More info

The Night

La Notte; Michelangelo Antonioni, 1961, versions: OR , SS

A day in the life of an unfaithful married couple and their steadily deteriorating relationship. Show more

2D OR SS 15
More info

Red Desert

Il deserto rosso; Michelangelo Antonioni, 1964, versions: OR , SS : ita

In a bleak rundown industrial area a young woman, Giuliana, tries to cope with life. She's married to Ugo the manager of a local plant but is soon having an affair with one of his co-workers, Corrado Zeller, who is visiting. Giuliana is unstable, not quite knowing anymore just what her role is, whether that be a wife, a mother or just another person. Her escape from life is short-lived however as Zeller is simply using her to satisfy his own needs and desires. Show more

2D OR SS 15
More info

Blow-up

Blow-up; Michelangelo Antonioni, 1966, OV (ang.) + ST (sk; Michelangelo Antonioni, 1966, versions: OR

A mod London photographer finds something very suspicious in the shots he has taken of a mysterious beauty in a desolate park. Show more

2D OR 12
More info

The Passenger

Professione: reporter; Michelangelo Antonioni, 1975, OV (rôzne) + ST (sk) | filmotéka; Michelangelo Antonioni, 1975, versions: OR

A reporter arrives at a desert hotel in a North African country in the Sahara Desert to report on the guerrillas fighting there. He meets a man who dies suddenly, and who resembles the reporter so much, that he decides to change identities with the dead man--to escape his personal problems and more. The life is of a man is made of his ingrained habits, and that will haunt him as he tries to start a new relationship with a young, strange woman he meets subsequently.... (source: imdb) Show more

2D OR 15
More info

Identification of a Woman

Identificazione di una donna; Michelangelo Antonioni, 1982, OV (tal. + ang. + franc.) + ST (sk) | filmotéka; Michelangelo Antonioni, 1982, versions: OR

The movie director Niccolo has just been left by his wife. This gives him the idea of making a movie about women's relationships. He starts to search for a woman who can play the leading part in the movie - but also in his own life... Show more

2D OR 18
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.