Archive Cinema - September 2017

Priatelia archívneho filmu,
po letných prázdninách sa od septembra vraciame k pravidelnému programu v rámci FILMOTÉKY. Pripravili sme pre vás niekoľko krátkodobejších aj dlhodobejších nových cyklov, no v programe nájdete aj známe cykly. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme rámcovú programovú koncepciu FILMOTÉKY nielen na september, ale výhľadovo aj na ďalšie mesiace.

Je nám veľkou cťou, že v septembri vám môžeme predstaviť cyklus Carte Blanche: Albert Marenčin. Scenárista, dramaturg, prekladateľ, básnik, autor koláží, surrealista a patafyzik Albert Marenčin, nositeľ francúzskeho Rytierskeho radu za umenie a literatúru i Radu Veľkého Bachora, sa 26. júla tohto roku dožil 95 rokov. Albert Marenčin pôsobil v 60. rokoch minulého storočia ako vedúci I. tvorivej skupiny v Štúdiu hraných filmov na Kolibe a prispel k vzniku viacerých výrazných diel tohto obdobia. Keď sme Alberta Marenčina oslovili s ponukou vybrať päticu filmov do cyklu Carte Blanche, nezameral sa na filmy, na ktorých výrobe sa podieľal. V jeho výbere sa objavuje dvojica filmov Charlieho Chaplina (Svetlá veľkomestaModerná doba), ako aj Cesta Federica Felliniho. Dopĺňajú ich filmy Balada o vojakovi Grigorija Čuchraja a Balada o siedmich obesených Martina Hollého ml. Ide teda o vskutku rôznorodý výber, ktorý, podľa slov pána Marenčina, vnútorne stmeľuje idea ľudskosti, človečenstva. Chceli by sme aj touto cestou popriať Albertovi Marenčinovi veľa zdravia a síl a poďakovať mu za spoluprácu pri zostavovaní tohto cyklu.

Je svojím spôsobom príznačné, že sa v našom programe objavujú filmy, na ktorých má Albert Marenčin svoj podiel, hoci ich sám nevybral do svojho cyklu. Týmito filmami sú v septembri Muž, ktorý luže Alaina Robbe-Grilleta a Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska. Do programu sme ich zaradili pri príležitosti životného jubilea významného slovenského kameramana Igora Luthera, ktorý sa 5. augusta dožil 75 rokov. I keď uvádzané filmy vznikli v tesnom závese za sebou, oba sú nakrútené inak (najmarkantnejším, na prvý pohľad badateľným rozdielom je farba: Muž, ktorý luže je nakrútený na čiernobiely materiál, Vtáčkovia, siroty a blázni na farebný), no v oboch sa práve Lutherova kamera výraznou mierou podieľa na celkovej pôsobivosti diela. Či už máme pred očami zábery behu Jeana-Louisa Trintignanta v lesoch neďaleko Strážok v Robbe-Grilletovom filme, alebo „odpútanú“ kameru v Jakubiskovom filme,  v oboch prípadoch ide o presvedčivé dôkazy kameramanského majstrovstva Igora Luthera.

23. septembra uplynie 15 rokov od smrti významného slovenského dokumentaristu, dramaturga, scenáristu a pedagóga Martina Slivku. Ako pripomienku jeho filmovej tvorby, ale aj širších súvislostí jeho pôsobenia v oblasti kinematografie sme do programu zaradili pásmo jeho piatich krátkometrážnych filmov (Výročia: Martin Slivka) a tiež film Karla Plicku Zem spieva, ktorý Martin Slivka v roku 1983 zrekonštruoval (vznikla nová nahrávka pôvodnej hudby a do filmu bol zaradený pôvodný úvod – zábery Prahy).

V septembri si pripomenieme aj 105. výročie narodenia jedného z velikánov európskej kinematografie Michelangela Antonioniho. Filmy Noc Červená pustatina patria do jeho voľnej tetralógie citov (dopĺňajú ju ešte filmy Dobrodružstvo a Zatmenie). Oba rozprávajú o citovej vyprahnutosti, o problémoch vo vzťahoch, ťažkostiach s komunikáciou. Antonioni na cykle úzko spolupracoval so svojou múzou – herečkou Monicou Vitti (hoci práve v Noci stvárnila hlavnú ženskú postavu nedávno zosnulá Jeanne Moreau, ktorej plánujeme venovať väčšiu pozornosť v októbri). Od polovice 60. rokov Antonioni pracoval na troch filmoch mimo Talianska v rámci zmluvy, ktorú uzavrel producent Carlo Ponti so spoločnosťou MGM. Tak vznikli aj filmy Zväčšenina (z prostredia modeliek a módnych fotografov vo „swingujúcom Londýne“) a „svetobežnícky“ film Povolanie: reportér s famóznym Jackom Nicholsonom a pôsobivou Mariou Schneider v hlavných úlohách. Do programu sme zaradili aj trochu menej známy film z neskoršieho obdobia Antonioniho tvorby Pátranie po jednej žene.

Prvou programovou novinkou, ktorú sme pre vás pripravili v úzkej spolupráci s Goethe Institut Bratislava, je štvormesačná prehliadka Nemecká jeseň. Je zameraná na fenomén nového nemeckého filmu (zhruba pol. 60. – pol. 80. rokov 20. storočia). V mesiacoch september – október predstavíme výber z kinofilmov Alexandra Klugeho (nar. 14. februára 1932), jedného zo signatárov legendárneho Oberhausenského manifestu a zároveň významného dejateľa v oblastiach filmovej legislatívy a filmového vzdelávania v Nemecku. Celkovo uvedieme 14 dlhometrážnych filmov, ktoré režíroval sám alebo v spolupráci s inými režisérmi, napríklad Rainerom Wernerom Fassbinderom, Edgarom Reitzom či Volkerom Schlöndorffom. V druhej časti prehliadky v mesiacoch november – december sa výberovo pokúsime aspoň v hrubých obrysoch predstaviť rámec nového nemeckého filmu: budete mať možnosť vidieť filmy Herberta Achternbuscha, Rainera Wernera Fassbindera, Petra Fleischmanna, Wernera Herzoga, Volkera Schlöndorffa, Wima Wendersa a ďalších režisérov. Pri príležitosti prehliadky plánujeme na jeseň vydať aj rovnomennú knižnú publikáciu.V rámci prehliadky do Bratislavy tiež ako hosť zavíta profesor Thomas Elsaesser, ktorý začiatkom októbra na bratislavskej Filmovej a televíznej fakulte VŠMU bude mať prednášku o filme Alexandra Klugeho Rozlúčka so včerajškom (už v septembri ho uvedieme aj vo FILMOTÉKE) a o širších súvislostiach režisérovej tvorby. Filmy zaradené do prehliadky Nemecká jeseň uvádzame od 12. septembra do 19. decembra vždy v utorok a vo štvrtok. Chceli by sme poďakovať Jane Binder a Zuzane Beniačovej z Goethe Institutu za podporu a spoluprácu pri príprave prehliadky a vydaní knižnej publikácie.  

V septembri začíname aj s dlhodobým cyklom pripravovaným v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku Majstrovské diela francúzskej kinematografie. Každý mesiac uvedieme (vždy tretiu sobotu v mesiaci) film, ktorý sa významným spôsobom zapísal do dejín francúzskej kinematografie. V septembri začíname filmom Neľudská Marcela L’Herbiera z roku 1923, ktorý sa usiloval o akúsi syntézu rôznych umeleckých druhov prostredníctvom média filmu. Filmy budeme uvádzať z digitálnych nosičov v pôvodnom znení s anglickými titulkami. Touto cestou ďakujeme pánovi Milošovi Stankovianskemu z Francúzskeho inštitútu za spoluprácu pri príprave cyklu.

V programe nájdete aj vám už dôverne známe cykly Double Bill, Kraťasy z archívu Očami filmových spravodajcov. Septembrový Double Bill sme venovali žánru sci-fi – uvidíte filmy Muž, ktorý spadol na zem Nicolasa Roega a Starman Johna Carpentera. Filmová historička Eva Filová zostavila na september pásmo publicistických mesačníkov pre mládež nazvané Sonda do života mládeže, zatiaľ čo téma programu, ktorý zostavil profesor Urc, je zrejmá už z názvu pásma Povojnová slovenská bieda.

Priatelia, veríme, že si z programu FILMOTÉKY vyberiete niečo pre seba.

Dovidenia v prítmí kinosály! 

More info

City Lights

City Lights; Charles Chaplin, 1931, versions: OR : eng, zxx

With the aid of a wealthy erratic tippler, a dewy-eyed tramp who has fallen in love with a sightless flower girl accumulates money to be able to help her medically. Show more

2D OR 12
More info

Modern Times

Modern Times; Charles Chaplin, 1936, versions: OR , SS : eng

The Tramp struggles to live in modern industrial society with the help of a young homeless woman. Show more

2D OR SS 12
More info

The Road

La Strada; Federico Fellini, 1954, versions: OR , CS : ita

A care-free girl is sold to a traveling entertainer, consequently enduring physical and emotional pain along the way. Show more

2D OR CS 15
More info

Postwar slovak misery

Povojnová slovenská bieda; rôzni, 1945 – 1947, OV (sk) | filmotéka; versions: OR

Week in film nr. : 11/1945, 13/1945, 4/1946, 14/1946, 1/1947, 51/1947, 52/1947 Show more

2D OR 15
More info

Ballad of a Soldier

Ballada o soldate; Grigorij Čuchraj, 1959, OV (rus.) + ST (sk) ; Grigorij Čuchraj, 1959, versions: OR

Young Russian soldier Alyosha earns a medal, but asks to visit his mother instead. His journey recounts various kinds of love during wartime. Show more

2D OR 12
More info

The Ballad on the Seven Hanged

Balada o siedmich obesených; Martin Hollý, 1968, OV (sk); Martin Hollý ml., 1968, versions: OR

Seven people waiting for their death. A group of assasins - three men and two women and Gypsy thief spend their time in prison to be tucked up. Show more

2D OR 15
More info

The Night Overtake Me

Zastihla mě noc; Juraj Herz, 1985, versions: OR

The life and slow death of Communist journalist and Prague City Council member Jozka Jaburkova in the Ravensbruck concentration camp is the focus of this wartime drama starring Jana Rihakova as the tragic Jaburkova. Suffering almost from the beginning as an illegitimate child burdened with extreme moral expectations by her fanatically religious mother, Jaburkova suffered at the hands of the teachers and authorities in her all girls' school. Her sympathy for the oppressed or those experiencing unjust hardship or discrimination got her into trouble again and again, both as a student and when she went on to seek employment. As the camera focuses on scenes in the concentration camp, Jaburkova's memories of her past are shown in flashbacks. Show more

2D OR 15
More info

The Man Who Fell to Earth

The Man Who Fell to Earth; Nicolas Roeg, 1976, OV (angl.) + ST (cz) | filmotéka; Nicolas Roeg, 1976, versions: OR

Thomas Jerome Newton is a humanoid alien who comes to Earth to get water for his dying planet. He starts a high technology company to get the billions of dollars he needs to build a return spacecraft, and meets Mary-Lou, a girl who falls in love with him. He does not count on the greed and ruthlessness of business here on Earth, however. Show more

2D OR 15
More info

Starman

Starman; John Carpenter, 1984, DB (cz) | filmotéka; John Carpenter, 1984, versions: CD

An alien takes the form of a young widow's husband and asks her to drive him from Wisconsin to Arizona. The government tries to stop them. Show more

2D CD 12
More info

The Man Who Lies

Muž, ktorý luže; Alain Robbe-Grillet, 1968, versions: OR : slk

The theme is truth and deceit, reality and illusion. The main character, similar to some modern Baron Munchhausen, passes himself off as a hero of the local uprising and thus mystifies the inhabitants of a small Slovak town and especially attracts the admiration of its women. Show more

2D OR 15
More info

Birdies, Orphans and Fools

Vtáčkovia, siroty a blázni; Juraj Jakubisko, 1969, versions: OR , ES : slk

This mosaic-like frolicsome parable takes place in an indefinite dimension of space and time, in a foolish universe without ideals - a world of violence, cynicism and hopelessness. Its living illustrative examples are the three lonesome lunatics who survive in this insane and ugly world only thanks to their craziness, philosophy of playfulness and joy and the enjoying present moment. They live, play, love and hate all together. Show more

2D OR ES 15
More info

Jubilee: Vojtech Andreánsky

Výročia: Vojtech Andreánsky; Vojtech Andreánsky, 1949 – 1989, OV (sk) | filmotéka; Vojtech Andreánsky, versions: OR

Short documentary movies. Show more

2D OR 15
More info

Yesterday Girl

Abschied von Gestern; Alexander Kluge, 1966, OV (nem.) + ST (sk) | Nemecká jeseň; Alexander Kluge, 1966, versions: OR

The film tells the story of Anita G., a young East German migrant to West Germany and her struggle to adjust to her new life. Image source: Kairos Film Show more

2D OR 15
More info

All My Compatriots

Všichni dobří rodáci; Vojtěch Jasný, 1968, versions: OR : ces

Various scenes in the life of a tight-knit community in Czechoslovakia exploring the human spirit in the backdrop of the political changes that they experience. Show more

2D OR 12
More info

The Artist in the Circus Dome: Clueless

Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos; Alexander Kluge, 1968, OV (nem.) + AT + eST | Nemecká jeseň; Alexander Kluge, 1968, versions: OR

"Neues Kino movie" about life in the circus dome narrated in Brechtian spirit; deceptively illusionist grip is broken violently by aloofness and sweeping subjective tracking shots. Show more

DVD/BD OR 15
More info

The Land Sings

Zem spieva; Karel Plicka, 1933, versions: OR : slk

An ethnographical document about Slovakia set in the 1930s about folklore tradition, customs, plays, rites, ceremonies and festivities that take place in the period from early spring till late autumn. Show more

2D OR 12
More info

The Inhuman Woman

L’Inhumaine; Marcel L’Herbier, 1924, versions: OR , ES

Claire Lescot is a famous prima donna. All men want to be loved by her. Among them is the young scientist Einar Norsen. When she mocks at him, he leaves her house with the declared intention to kill himself... But the story is much less important than the scenery : this movie intended to be a manifesto of the modern decorative arts. Show more

2D OR ES 15
More info

Jubilee: Martin Slivka

Výročia: Martin Slivka; Martin Slivka, versions: OR : slk

Short movies. Show more

2D OR 15
More info

Probe to the life of the youth

Sonda do života mládeže; rôzni, 1976 – 1981, OV (sk) | filmotéka; Director: various, versions: OR

Thematic short movies. Show more

2D OR 15
More info

The Big Mess

Der große Verhau; Alexander Kluge, 1971, OV (nem.) + AT + eST | Nemecká jeseň; Alexander Kluge, 1971, versions: OR

Outer space in 2034 is run by greedy corporations in a rundown bureaucracy. Two astronauts, who are not very smart, make their way with shady dealings, smuggling and spaceship wrecking. Show more

DVD/BD OR 15
More info

The Night

La Notte; Michelangelo Antonioni, 1961, versions: OR , SS

A day in the life of an unfaithful married couple and their steadily deteriorating relationship. Show more

2D OR SS 15
More info

Willi Tobler and the Decline of the 6th Fleet

Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte; Alexander Kluge, 1972, OV (nem.) + AT + eST | Nemecká jeseň; Alexander Kluge, 1972, versions: OR

Alexander Kluge of the New German Cinema returns to the conventions of science fiction for this assault on the German establishment. During the War of the Galactic Citizens, Willi Tobler decides to rid himself of his material possessions and responsibilities after his sector is bombarded. He not only leaves behind his belongings but also his wife and child, seeking security from the ravages of space war. He volunteers to be the public relations man for the Chief Admiral of the 6th Fleet, but his new life does not give him the security he wanted. With its intentionally low-budget look and offbeat intertitles, Willi Tobler and the Decline of the 6th Fleet evokes the hand-crafted effects of Georges Melies. Combined with a dependence on improvisation, the film also serves as an example of radical experimentation within a popular genre. Show more

DVD/BD OR 15
More info

Red Desert

Il deserto rosso; Michelangelo Antonioni, 1964, versions: OR , SS : ita

In a bleak rundown industrial area a young woman, Giuliana, tries to cope with life. She's married to Ugo the manager of a local plant but is soon having an affair with one of his co-workers, Corrado Zeller, who is visiting. Giuliana is unstable, not quite knowing anymore just what her role is, whether that be a wife, a mother or just another person. Her escape from life is short-lived however as Zeller is simply using her to satisfy his own needs and desires. Show more

2D OR SS 15
More info

Blow-up

Blow-up; Michelangelo Antonioni, 1966, OV (ang.) + ST (sk; Michelangelo Antonioni, 1966, versions: OR , SS

A mod London photographer finds something very suspicious in the shots he has taken of a mysterious beauty in a desolate park. Show more

2D OR SS 12
More info

The Passenger

Professione: reporter; Michelangelo Antonioni, 1975, OV (rôzne) + ST (sk) | filmotéka; Michelangelo Antonioni, 1975, versions: OR

A reporter arrives at a desert hotel in a North African country in the Sahara Desert to report on the guerrillas fighting there. He meets a man who dies suddenly, and who resembles the reporter so much, that he decides to change identities with the dead man--to escape his personal problems and more. The life is of a man is made of his ingrained habits, and that will haunt him as he tries to start a new relationship with a young, strange woman he meets subsequently.... (source: imdb) Show more

2D OR 15
More info

Identification of a Woman

Identificazione di una donna; Michelangelo Antonioni, 1982, OV (tal. + ang. + franc.) + ST (sk) | filmotéka; Michelangelo Antonioni, 1982, versions: OR

The movie director Niccolo has just been left by his wife. This gives him the idea of making a movie about women's relationships. He starts to search for a woman who can play the leading part in the movie - but also in his own life... Show more

2D OR 18
More info

Part-Time Work of a Domestic Slave

Gelegenheitsarbeit einer Sklavin; Alexander Kluge, 1973, OV (nem.) + AT + eST | Nemecká jeseň; Alexander Kluge, 1973, versions: OR

Roswitha is working to carry out illegal abortions, to support her husband and two children. The police discovers her and the husband is arrested. Roswitha gets involved in social work and politics. Show more

DVD/BD OR 18
More info

Fantastic Planet

La planète sauvage; René Laloux, 1973, DB (cz) | filmotéka; René Laloux, 1973, versions: CD

This futuristic story takes place on a faraway planet where blue giants rule, and oppressed humanoids rebel against the machine-like leaders. Show more

2D CD 12
More info

In Danger and Dire Distress the Middle of the Road Leads to Death

In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod; Alexander Kluge, Edgar Reitz, 1974, OV (nem.) + AT + eST | Nemecká jeseň; Alexander Kluge, Edgar Reitz, 1974, versions: OR

Two women with different goals in life are independently out on the town of Frankfurt am Main. One is an offbeat thief and the other an East German spy. Show more

DVD/BD OR 15
More info

Lemonade Joe or Horse Opera

Limonádový Joe aneb Koňská opera; Oldřich Lipský, 1964, versions: OR : ces, slk

Straight shooting Lemonade Joe cleans up Stetson City, in this musical parody of early Westerns, after shooting the pants off villain Old Pistol. Joe's endorsement of Kolaloka (Crazy Cola) lemonade as the refresher that assures deadly aim, convinces the Arizona sin-town to abstain from alcohol. Based on the 1963 Czech stage production. But Trigger Whiskey maker Duke Badman's brother the devious gunslinger Hogofogo, comes to save his sibling's saloon from Joe's allies, father and daughter temperance revivalists, the Goodmans. Show more

2D OR 15
More info

I, Distressing God

Já, truchlivý Bůh; Antonín Kachlík, 1969, OV (cz) | filmotéka; Antonín Kachlík, 1969, versions: OR

Adolf (Milos Kopecký), the irresistible seducer of women, is fond of Janicka (Hana Lelitová), a novice opera singer. The girl, however, prefers famous men and Adolf thus does not have a single chance with her. One day in a hospital, he meets a Greek partisan named Apostolek (Pavel Landovský) who impresses him with his spontaneity and ease in solving all problems, especially those with women. Adolf has an idea for a revenge. He makes Apostolek familiar with social manners, dresses him after the latest fashion and introduces him to Janicka as a Greek conductor. Janicka instantly falls in love with the made-up composer and Apostolek does no better. Written by NFA.cz Show more

2D OR 15