Double Bill: Human faith

Október 2017: Bílá nemoc; Konec srpna v hotelu Ozon

Najprv sa na tele objaví malá biela škvrna, ktorá sa postupne rozširuje. Smrteľná choroba, na ktorú neexistuje liek, nie je spočiatku hrozbou pre mocných. Je chorobou „iba“ chudobných. No skôr či neskôr prídu na rad všetci bez rozdielu. Jej rozšírenie narastie do apokalyptických rozmerov... Svet sa stal ľudoprázdnym. Príroda zostala nedotknutá, tá si vždy poradí. Posledné zvyšky ľudstva sú na pokraji vyhynutia. Ľudstvo musí obnoviť svoj reprodukčný systém. Avšak všetky jeho najhoršie črty dostávajú voľný priebeh. Existuje ešte záchrana? 

More info

The White Sickness

Bílá nemoc; Hugo Haas, 1937, OV (cz) | filmotéka; Hugo Haas, 1937, versions: OR

"The White Sickness", a leprosy-like disease, ravages the world during a war. http://www.imdb.com Show more

2D OR 12
More info

Late August at the Hotel Ozone

Konec srpna v hotelu Ozon; Jan Schmidt, 1966, versions: OR : ces

A troupe of young women on post-apocalyptic earth are lead around by a mistress born before the war, eventually stumbling into the company of a lonely old man. http://www.imdb.com Show more

2D OR 15