Masterpieces of French Cinematography

Október 2017: Trojka z mravov; Veľká ilúzia

5. októbra uplynie 83 rokov od predčasného úmrtia Jeana Viga (26. apríl 1905 – 5. október 1934). Hoci je jeho filmografia len málopočetná (3 krátko- a stredometrážne filmy a 1 dlhometrážny), svojou tvorbou výrazne ovplyvnil viacerých tvorcov ďalších generácií. Film Trojka z mravov, ktorý uvedieme, je údajne najautobiografickejším Vigovým filmom. Rozpráva v ňom o pomeroch v chlapčenskej internátnej škole – v neposlednom rade ide o príbeh revolty. François Truffaut vzdal hold tomuto filmu vo svojom dlhometrážnom debute Nikto ma nemá rád (v scéne, keď sa chlapci vytrácajú pri prechádzke mestom). Poctu Jeanovi Vigovi zložil aj Bernardo Bertolucci vo filme Posledné tango v Paríži, keď loď, ktorú vidíme, pomenoval podľa Vigovho filmu Atalanta. Pre zaujímavosť dodajme, že blízkym Vigovým spolupracovníkom bol kameraman Boris Kaufman, brat Dzigu Vertova. Druhý film, ktorý uvedieme v októbri, Veľká ilúzia Jeana Renoira,sa odohráva počas prvej svetovej vojny a rozpráva príbeh o priateľstve a porozumení napriek okolnostiam súvisiacim s národnostným pôvodom a so znepriatelenými stranami. Vo filme herecky excelujú Jean Gabin a Erich von Stroheim. Filmy uvádzame v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

More info

Grand Illusion

La grande illusion; Jean Renoir, 1937, versions: OR , SS : fra

During the First World War, two French soldiers are captured and imprisoned in a German P.O.W. camp. Several escape attempts follow until they are sent to a seemingly impenetrable fortress which seems impossible to escape from. http://www.imdb.com Show more

2D OR SS 12