Carte Blanche: Miroslav Marcelli

November 2017: Skúška orchestra; A loď pláva

Cyklus zostavil profesor Miroslav Marcelli, významný slovenský filozof a prekladateľ, ktorý 7. septembra tohto roku oslávil 70. narodeniny. Vybral doň dva (menej často uvádzané) filmy talianskeho režiséra Federica Felliniho Skúška orchestra (1978) a A loď pláva (1983). Pripájame texty, ktoré o filmoch napísal do bulletinu Filmotéky.

 

Skúška orchestra v zhorenom chráme

„Iba noty nás môžu zachrániť. Iba hudba nám môže pomôcť.“

Týmito slovami autoritársky dirigent prehovára k hudobníkom, ktorí pred ním znehybneli v postojoch prezrádzajúcich bezradnosť. Z rozborených stien prastarej modlitebne, ktorá ešte pred chvíľou slúžila ako hudobná sála, sa k nim obracajú revolučné nápisy vyzývajúce na zvrhnutie dirigentského útlaku, no z týchto muzikantských nádenníkov už všetok ničiteľský vzdor vyprchal. V prachu a špine čakajú, čo s nimi teraz bude. Uvedomujú si, že keď hlučne a bujaro zmietli diktát dirigenta, prestali byť súčasťami orchestra. Ich nástroje zmĺkli a oni zúfalo hľadajú, čo by ich mohlo rozozvučať, zladiť a rytmizovať. Chcú byť hráčmi orchestra, a tak znovu poslúchajú hlas, ktorý po stlmenom začiatku zakrátko prejde do zupáckych príkazov. Poľahky zistíme, že priestor orchestra sa v tomto filme stal dejiskom pohybov, v ktorých sa odrážajú veľké konflikty sedemdesiatych rokov. Naozaj, Fellini sa tu vyjadril k svojej dobe, k jej ilúziám a sklamaniam. Urobil to však spôsobom sebe vlastným: z jeho filmu k nám zaznieva hudba našej prítomnosti, hudba orchestra, ktorý prestal veriť, že nepotrebuje dirigenta.  

 

Loď, čo nedopláva

Tento film sa začína ako nemý a čiernobiely. Počujeme vrčanie starej kamery a pred nami v trhanom pohybe defilujú obrazy neapolského prístavu: hlúčiky detí, pouliční komedianti, námorníci, karabinieri. Prichádzajú luxusné limuzíny, ktoré sem privážajú aristokratickú spoločnosť. Tieto zábery pôsobia komicky až do chvíle, keď nás príchod pohrebného vozu a clivé tóny klavíra upozornia, že to, čo vidíme, je smútočná ceremónia. Ozve sa hlas pohrebníka: „Mám odovzdať popol Edmy Tetuy.“ Ako urna slávnej opernej speváčky stúpa na palubu lode, objavujú sa farby a miznú znaky archívneho filmu. Premiestnením deja na palubu lode Gloria N vstupujeme do univerza Felliniho ateliéru v Cinecittá. Tam sa budú odohrávať všetky ďalšie scény tohto filmu, tam vznikli kulisy paluby, luxusnej jedálne i obrovskej kotolne, tam sa vyrábala hmla i prísvit morskej hladiny. Záverečné scény filmu divákovi prezradia, ako táto ilúzia vo filmovom ateliéri vzniká. Toto priznanie k fiktívnemu charakteru je však iba zavŕšením príbehu o nevyhnutnom konci jednej inej fikcie, tej, čo sa chcela vydávať za skutočnosť. Film, ktorý práve svojou artificiálnosťou naznačuje, že realita je inde.  

Miroslav Marcelli

More info

Orchestra Rehearsal

Prova d'orchestra; Federico Fellini, 1978, versions: OR , SS : deu, ita

An orchestra assmbles for a rehearsal in an ancient chapel under the inquisive eyes of a TV documentary crew, but an uprising breaks out. http://www.imdb.com Show more

2D OR SS 15
More info

And the Ship Sails On

E la nave va; Federico Fellini, 1983, versions: OR , SS : deu, ita, rus, srp

In 1914, a luxury ship leaves Italy in order to scatter the ashes of a famous opera singer. A lovable bumbling journalist chronicles the voyage and meets the singer's many eccentric friends and admirers. http://www.imdb.com Show more

2D OR SS 15
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.