Majstrovské diela francúzskej kinematografie | november 2017

November 2017: Deti raja

V 30. rokoch 20. storočia sa vo Francúzsku prejavila tematická a štylistická tendencia, ktorú filmoví teoretici a historici nazvali poetický realizmus. Jej čelnými predstaviteľmi boli Julien Duvivier a – a to predovšetkým – scenáristicko-režisérsky tandem Jacques Prévert – Marcel Carné (Prévert sa už skôr preslávil ako básnik z okruhu surrealizmu). Za najznámejšie filmy môžeme považovať Pépé le Moko  Juliena Duviviera a trojicu filmov Préverta a Carného Nábrežie hmiel, Deň začína Deti raja. Práve v poslednom menovanom ide o akúsi syntézu, zavŕšenie tejto tendencie. Dej sa odohráva v 19. storočí a sleduje osudy Garance (stvárnila ju Arletty), do ktorej sa postupne zamilujú štyria muži z rôznych spoločenských vrstiev (mím, herec, zlodej a aristokrat). Keď prestížny francúzsky časopis Cahiers du Cinèma vyhlasoval v roku 1965 najdôležitejšie francúzske filmy od konca okupácie, Deti raja v rebríčku nechýbali. Film uvádzame v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

More info

Children of Paradise

Les enfants du paradis; Marcel Carné, 1945, versions: OR , ES : fra

The theatrical life of a beautiful courtesan and the four men who love her. http://www.imdb.com Show more

2D DVD/BD OR ES 15
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.