The Shortest day 2017

Organizátori: Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení

Kedy?
– 21.12. 2017 (štvrtok, svetový deň krátkeho filmu)

Dátum 21. 12. sa nesie v znamení zimného slnovratu, v znamení najkratšieho dňa v roku. Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej tvorby.

Deň krátkeho filmu je medzinárodná iniciatíva, do ktorej sa každoročne zapájajú krajiny z celého sveta. Podujatie vzniklo v roku 2011 vo Francúzsku (v origináli Le jour le plus Court) a jeho cieľom je propagácia a sprístupnenie krátkometrážnej tvorby širokej verejnosti. 

Slovenský filmový ústav a Vysoká škola múzických umení sa túto iniciatívu rozhodli priniesť aj na Slovensko a predstaviť tak slovenskú krátkometrážnu tvorbu domácemu publiku, ku ktorému sa krátkometrážna tvorba v kinách dostáva len sporadicky.

Tento rok divákom ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet.

Najkratší deň v roku oslávte krátkymi filmami!

Kde?
– po celom Slovensku
– v klubových kinách a kultúrnych centrách

 

More info

The Shortest Day 2017: FIlms for children Deň krátkeho filmu 2017: Blok detských filmov

Deň krátkeho filmu 2017: Blok detských filmov; Juraj Krumpolec, Júlia Koleňáková, Martin Smatana, Lea Smitková, Katarína Kerekesová, Viktor Kubal, versions: OR

HVIEZDNY TAXÍK r. Juraj Krumpolec, 2015, 14 min., OV (sk) ________________________________________________________________________________________________ TRANSYLVÁNSKI DRAVCI r. Júlia Koleňáková, 2014, 6 min., OV (no words) ________________________________________________________________________________________________ ROSSO PAPAVERO r. Martin Smatana, 2014, 5 min., OV (no words) ________________________________________________________________________________________________ PERFEKTNÁ NORA r. Lea Smitková, 2016, 6 min., OV (sk) ________________________________________________________________________________________________ MIMI A LÍZA r. Katarína Kerekesová, 2014, 7 min., OV (sk) ________________________________________________________________________________________________ JANKO HRAŠKO U KÚZELNÍKA r. Viktor Kubal, 1973, 8 min., OV (no words) Show more

DVD OR
More info

The Shortest Day 2017: The most famous festival films 2017 Deň krátkeho filmu 2017: Blok úspešných festivalových titulov roku 2017

Deň krátkeho filmu 2017: Blok úspešných festivalových titulov roku 2017; Michal Blaško, Martina Buchelová, Jakub Gajdoš, Joanna Kozuch, Boris Šima, Eva Sekerešová, Rudolf Urc, Jan Ružička, versions: OR

MAGIC MOMENTS Martina Buchelová, 2016, 20 min., OV (sk) + ES Trailer Parents struggle to earn money, so sisters basically take care of each other alone. - Why we walk on the grass? - So that we step into shit and are lucky. Thanks to the bond they have, they might have already won over life's shit. ________________________________________________________________________________________________ NEBOJSA r. Jakub Gajdoš, 2016, 14 min., OV (sk) + ES Trailer Religious fanaticism may take on different forms. While some people blow themselves up, others wear masks of Jesus Christ. The film portrays everyday life in Nebojsa, a village in South Slovakia on the border with Hungary. ________________________________________________________________________________________________ 39 WEEKS 6 DAYS r. Joanna Kozuch, Boris Šima, 2017, 8 min., OV (no words) 39 Weeks, 6 Days is an artistic experiment, animated diary and personal documentary showing animated self-portraits of woman and man, married couple and co-authors during 40 weeks of the gravidity. ________________________________________________________________________________________________ STRAWBERRY DAYS r. Eva Sekerešová, 2016, 13 min., OV (sk) + ES Living an ordinary life in the company of annoying hallucination can be really difficult… ________________________________________________________________________________________________ A CAN r. Rudolf Urc, Jan Ružička, 1950, 2 min., OV (no words) A short etude drawn on 35mm film. A hand-animated story created by 13-year-old high school students Rudolf Urc and Jan Růžička and coloured by drawing ink. ________________________________________________________________________________________________ ATLANTIS, 2003 r. Michal Blaško, 2017, 30 min., OV (rus.) + ST (cz) Trailer Martin and Denisija, a young couple from Ukraine, are trying to get to Germany. Legend: OV - original version ES - english subtitles ST (cz) - czech subtitles Show more

DVD OR
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.