The Shortest day 2017

Organizátori: Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení

Kedy?
– 21.12. 2017 (štvrtok, svetový deň krátkeho filmu)

Dátum 21. 12. sa nesie v znamení zimného slnovratu, v znamení najkratšieho dňa v roku. Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej tvorby.

Deň krátkeho filmu je medzinárodná iniciatíva, do ktorej sa každoročne zapájajú krajiny z celého sveta. Podujatie vzniklo v roku 2011 vo Francúzsku (v origináli Le jour le plus Court) a jeho cieľom je propagácia a sprístupnenie krátkometrážnej tvorby širokej verejnosti. 

Slovenský filmový ústav a Vysoká škola múzických umení sa túto iniciatívu rozhodli priniesť aj na Slovensko a predstaviť tak slovenskú krátkometrážnu tvorbu domácemu publiku, ku ktorému sa krátkometrážna tvorba v kinách dostáva len sporadicky.

Tento rok divákom ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet.

Najkratší deň v roku oslávte krátkymi filmami!

Kde?
– po celom Slovensku
– v klubových kinách a kultúrnych centrách

 

More info

The Shortest Day 2017: FIlms for children Deň krátkeho filmu 2017: Blok detských filmov

Deň krátkeho filmu 2017: Blok detských filmov; Juraj Krumpolec, Júlia Koleňáková, Martin Smatana, Lea Smitková, Katarína Kerekesová, Viktor Kubal, versions: OR

HVIEZDNY TAXÍK r. Juraj Krumpolec, 2015, 14 min., OV (sk) ________________________________________________________________________________________________ TRANSYLVÁNSKI DRAVCI r. Júlia Koleňáková, 2014, 6 min., OV (no words) ________________________________________________________________________________________________ ROSSO PAPAVERO r. Martin Smatana, 2014, 5 min., OV (no words) ________________________________________________________________________________________________ PERFEKTNÁ NORA r. Lea Smitková, 2016, 6 min., OV (sk) ________________________________________________________________________________________________ MIMI A LÍZA r. Katarína Kerekesová, 2014, 7 min., OV (sk) ________________________________________________________________________________________________ JANKO HRAŠKO U KÚZELNÍKA r. Viktor Kubal, 1973, 8 min., OV (no words) Show more

DVD OR
More info

The Shortest Day 2017: The most famous festival films 2017 Deň krátkeho filmu 2017: Blok úspešných festivalových titulov roku 2017

Deň krátkeho filmu 2017: Blok úspešných festivalových titulov roku 2017; Michal Blaško, Martina Buchelová, Jakub Gajdoš, Joanna Kozuch, Boris Šima, Eva Sekerešová, Rudolf Urc, Jan Ružička, versions: OR

MAGIC MOMENTS Martina Buchelová, 2016, 20 min., OV (sk) + ES Trailer Parents struggle to earn money, so sisters basically take care of each other alone. - Why we walk on the grass? - So that we step into shit and are lucky. Thanks to the bond they have, they might have already won over life's shit. ________________________________________________________________________________________________ NEBOJSA r. Jakub Gajdoš, 2016, 14 min., OV (sk) + ES Trailer Religious fanaticism may take on different forms. While some people blow themselves up, others wear masks of Jesus Christ. The film portrays everyday life in Nebojsa, a village in South Slovakia on the border with Hungary. ________________________________________________________________________________________________ 39 WEEKS 6 DAYS r. Joanna Kozuch, Boris Šima, 2017, 8 min., OV (no words) 39 Weeks, 6 Days is an artistic experiment, animated diary and personal documentary showing animated self-portraits of woman and man, married couple and co-authors during 40 weeks of the gravidity. ________________________________________________________________________________________________ STRAWBERRY DAYS r. Eva Sekerešová, 2016, 13 min., OV (sk) + ES Living an ordinary life in the company of annoying hallucination can be really difficult… ________________________________________________________________________________________________ A CAN r. Rudolf Urc, Jan Ružička, 1950, 2 min., OV (no words) A short etude drawn on 35mm film. A hand-animated story created by 13-year-old high school students Rudolf Urc and Jan Růžička and coloured by drawing ink. ________________________________________________________________________________________________ ATLANTIS, 2003 r. Michal Blaško, 2017, 30 min., OV (rus.) + ST (cz) Trailer Martin and Denisija, a young couple from Ukraine, are trying to get to Germany. Legend: OV - original version ES - english subtitles ST (cz) - czech subtitles Show more

DVD OR