Double Bill: Home as a Prison

December 2017: Anjel skazy, matka!

Luis Buñuel sa od začiatkov svojej filmárskej kariéry profiloval ako provokatér. Často sa vysmieval buržoáznym inštitúciám (manželstvo – rodina, cirkev, spoločnosť) a Anjel skazy nie je v tomto ohľade výnimkou. Premisa filmu je jednoduchá: hostia sa zídu v dome hostiteľov na neskorú večeru, služobníctvo odíde, zostane iba majordóm. Ako sa večer vyvíja, hostia postupne zisťujú, že z neznámej príčiny nemôžu opustiť dom. Zrazu sú nútení ostať tu celé dni. Pod vplyvom okolností sa hostia začnú prejavovať takí, akí sú, už sa neschovávajú za dômyselné masky, ktoré si nasadzujú v spoločnosti, odhaľujú sa ich najvnútornejšie túžby, ale aj temné pudy. Buñuel v ostro satirickom tóne poukazuje na dvojakú buržoáznu morálku. Darren Aronofsky sa svojím spôsobom prihlásil k odkazu Buñuelovho filmu vo svojom najnovšom filme matka!. Do domu protagonistov filmu, bezmenného manželského páru, jedného dňa príde hosť, v tesnom závese za ním aj jeho manželka. Od tohto momentu Aronofsky rozohráva napínavú hru v rôznych žánrových polohách. Čo bude nasledovať, akou cestou sa film vydá ďalej – a ako dopadnú jeho protagonisti? matka! je konfrontačný film, provokuje, znepokojuje, často ide divákovi proti srsti. Predstavuje pre diváka výzvu. Prijmete ju? Pokiaľ áno, dá sa predpokladať, že vás nenechá chladnými... 

More info

The Exterminating Angel

El ángel exterminador; Luis Buñuel, 1962, OV (špan.) + ST (cz) | filmotéka; Luis Buñuel, 1962, versions: OR

The guests at an upper-class dinner party find themselves unable to leave. >imdb.com Show more

2D OR 15
More info

mother!

mother!; Darren Aronofsky, 2017, OV (ang.) + ST (sk; Darren Aronofsky, 2017, versions: OR

A couple's relationship is tested when uninvited guests arrive at their home, disrupting their tranquil existence. http://www.imdb.com Show more

2D OR 18