Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali

22.1.2018 | 18:15

Pamätníci si iste spomínajú na kino Čas v „Palacke“ na Poštovej ulici s celodenným programom krátkometrážnych spravodajských, populárno-vedeckých a dokumentárnych filmov a grotesiek, ako na obľúbené miesto milencov i „blicujúcich“ záškolákov, ktoré šťavnato popísal Július Satinský. Celoročným cyklom Kino Čas – a prostredníctvom krátkych filmov z archívu Slovenského filmového ústavu – by sme chceli oživiť „životný cyklus“ spoločnosti pred rokom 1990, konkrétne od 40. do konca 80. rokov minulého storočia. Do magického „osmičkového“ roku 2018 vykročíme pásmom filmov s názvom Ako sme sa konštituovali, ktorým si pripomenieme niekoľko prelomových výročí: revolučný rok 1848 v analógii k tzv. Víťaznému februáru, založenie Matice slovenskej, novú ústavu Československej socialistickej republiky, prijatie zákona o federalizácii Československa a napokon, súvislosti prvej republiky, ktoré boli spolu s kľúčovými osobnosťami, Tomášom Garrigueom Masarykom a Milanom Rastislavom Štefánikom, vrátené v roku 1990 do učebníc dejepisu. V ďalších mesiacoch budeme sledovať éru budovateľského étosu, industrializácie a mechanizácie, reorganizácie školstva a lákavých náborov do odborných učilíšť a robotníckych profesií, ale aj chvíle oddychu a odborových rekreácií, úspechy vrcholového športu, dobu bezplatnej zdravotníckej starostlivosti, zdolávanie aj zachraňovanie prírody, dobývanie vesmíru a boj za mier, ako aj občiansky vzdor v podobe komunálnej kritiky, satiry i kriminality. Celoročný cyklus Kraťasy z archívu: Kino Čas zostavila a jednotlivé projekcie bude lektorsky uvádzať filmová historička Eva Filová.

More info

Cinema Time I: How we were constituted

Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali; rôzni, 1948 – 1990, OV (sk) | filmotéka; Director: various, versions: OR

Slovak documentary shorts. Show more

2D OR 15