Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali

22.1.2018 | 18:15

Pamätníci si iste spomínajú na kino Čas v „Palacke“ na Poštovej ulici s celodenným programom krátkometrážnych spravodajských, populárno-vedeckých a dokumentárnych filmov a grotesiek, ako na obľúbené miesto milencov i „blicujúcich“ záškolákov, ktoré šťavnato popísal Július Satinský. Celoročným cyklom Kino Čas – a prostredníctvom krátkych filmov z archívu Slovenského filmového ústavu – by sme chceli oživiť „životný cyklus“ spoločnosti pred rokom 1990, konkrétne od 40. do konca 80. rokov minulého storočia. Do magického „osmičkového“ roku 2018 vykročíme pásmom filmov s názvom Ako sme sa konštituovali, ktorým si pripomenieme niekoľko prelomových výročí: revolučný rok 1848 v analógii k tzv. Víťaznému februáru, založenie Matice slovenskej, novú ústavu Československej socialistickej republiky, prijatie zákona o federalizácii Československa a napokon, súvislosti prvej republiky, ktoré boli spolu s kľúčovými osobnosťami, Tomášom Garrigueom Masarykom a Milanom Rastislavom Štefánikom, vrátené v roku 1990 do učebníc dejepisu. V ďalších mesiacoch budeme sledovať éru budovateľského étosu, industrializácie a mechanizácie, reorganizácie školstva a lákavých náborov do odborných učilíšť a robotníckych profesií, ale aj chvíle oddychu a odborových rekreácií, úspechy vrcholového športu, dobu bezplatnej zdravotníckej starostlivosti, zdolávanie aj zachraňovanie prírody, dobývanie vesmíru a boj za mier, ako aj občiansky vzdor v podobe komunálnej kritiky, satiry i kriminality. Celoročný cyklus Kraťasy z archívu: Kino Čas zostavila a jednotlivé projekcie bude lektorsky uvádzať filmová historička Eva Filová.

More info

Cinema Time I: How we were constituted

Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali; rôzni, 1948 – 1990, OV (sk) | filmotéka; Director: various, versions: OR

Slovak documentary shorts. Show more

2D OR 15
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.