Očami filmových spravodajcov | Január 2018

8.1.2018 | 18:15

 

 
Profesor Rudolf Urc sa v rámci cyklu Očami filmových spravodajcov venuje roku 1968, no nie augustovým udalostiam, ale priebehu tzv. pražskej jari (a zmyslu idey „socializmu s ľudskou tvárou“) a poaugustovému životu spoločnosti. Rok 1968 sa tak zo zvolenej perspektívy ukazuje ako rok nádejí a ilúzií

More info

1968: A Year of Hope and Illusion

1968: rok nádejí a ilúzií; 1968, OV (sk); 1968, versions: OR

Slovak television shorts. Show more

2D OR 15
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.