Očami filmových spravodajcov | Január 2018

8.1.2018 | 18:15

 

 
Profesor Rudolf Urc sa v rámci cyklu Očami filmových spravodajcov venuje roku 1968, no nie augustovým udalostiam, ale priebehu tzv. pražskej jari (a zmyslu idey „socializmu s ľudskou tvárou“) a poaugustovému životu spoločnosti. Rok 1968 sa tak zo zvolenej perspektívy ukazuje ako rok nádejí a ilúzií

More info

1968: A Year of Hope and Illusion

1968: rok nádejí a ilúzií; 1968, OV (sk); 1968, versions: OR

Slovak television shorts. Show more

2D OR 15