Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 2018

25. - 31.1.2018

Prehliadka filmov pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu ponúka výber slovenských i zahraničných filmov. Uvedieme oscarové filmy Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klosa a Saulov syn Lászlóa Nemesa, americko-britský film Popieranie holokaustu, slovenské snímky V tichu Zdeňka Jiráského a Optimista Dušana Trančíka. Poľskú kinematografiu zastúpia dráma Spravodlivý a beletrizovaný dokument Dotyk anjela, ktorý 25. januára osobne uvedie režisér Marek Tomasz Pawłowski.

Viac info

Dotyk Anjela | Pamiatka obetí holokaustu

Dotknięcie anioła; Marek Tomasz Pawłowski, 2014, OV (poľ.) + AT + eST (cz; Marek Tomasz Pawlowski, 2014, verzie: OR

Henryk Schoenker, syn posledného predsedu Židovskej obce v Oświęcimu, odhaľuje svetu neznámy tragicky príbeh nadeje na židovskú emigráciu. Predtým, než sa narodila myšlienka tábora Osvienčim-Birkenau, na jeseň 1939 bol v meste založený Úrad pre židovskú emigráciu do Palestíny. Založil ich na základe nariadení nemeckých vojenských orgánov Leo Schoenker, otec hrdinu filmu. Tisíce ľudí z celého Sliezska s nádejou v záchranu prichádzalo do obyčajného mesta Oświęcim. Schoenker, ktorý bol predvolaný do Berlína k Eichmannovi, s veľkou vierou predstavoval konkrétny plán medzinárodnej akcie. Bohužiaľ, vzhľadom na ľahostajnosť sveta, myšlienka legálnej emigrácie stroskotala. V súčasnosti sa Henryk vracia do zrúcanín svojho rodinného sídla, ktoré prinášajú ozveny týchto udalostí. Zobraziť viac

DVD OR 15
Viac info

Spravodlivý | Pamiatka obetí holokaustu

Sprawiedliwy; Michał Szczerbic, 2015, OV (poľ.) + eST; Michał Szczerbic, 2015, verzie: OR

Scenár filmu bol založený na skutočnostiach. Matka autora filmu (režiséra a scenáristu) dostala medailu za záchranu mladého židovského dievčatka, zatiaľ čo jeho otec bol dôstojníkom Sandomierskej oblasti Krajinskej armády (AK). Napriek veľkému riziku mladý, poľský manželský pár, sa rozhodne postarať o 6-ročnú sirôtku Háňu (Ewelina Zawistowska). Poskytuje jej nielen útočisko, ale aj lásku. Napriek smrteľnej hrozbe Anastazja (Urszula Grabowska) a Jan (Jan Wieczorkowski) urobia všetko, aby zachránili nielen život Hani, ale aj pomohli jej zostať dieťaťom. Pajtek (Jacek Braciak), ktorý je považovaný za miestneho šialeného, zohráva tu kľúčovú úlohu, stáva sa najbližším priateľom dievčaťa, náhradou staršieho brata, ktorý aj v najťažších chvíľach dokáže odvrátiť jej pozornosť od zlého a nakaziť ju svojou radosťou zo života. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Popieranie holokaustu | Pamiatka obetí holokaustu

Denial; Mick Jackson, 2016, OV (ang.) + ST (cz; Mick Jackson, 2016, verzie: OR

Dramatický príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami. Renomovaná spisovateľka a historička Deborah E. Lipstadt vedie právny spor proti Davidovi Irvingovi, uznávanému vojenskému historikovi, ktorý ju obvinil z urážky na cti, pretože ho verejne označila za popierača holokaustu. V anglickom právnom systéme padá v prípade urážky na cti dôkazné bremeno na žalovaného, preto musí dokázať, že holokaust sa skutočne udial. Film sa zameriava na fascinujúce okolnosti súdneho prípadu a prezentuje široký pohľad na nebezpečenstvo revizionizmu. Spisovateľka zosobňuje nepoddajnú húževnatosť a jej protivník je vydarenou kreáciou všedného zla, ktoré priťahuje mediálnu pozornosť. Film pútavo pripomína, že história by sa nikdy nemala zneužívať. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Saulov syn | Pamiatka obetí holokaustu

Saul Fia; László Nemes, 2015, verzie: ČT , OR

Osvienčim, 1944. Maďarský žid Saul Ausländer je členom Sonderkommanda, ktoré je v mašinérii vyhladzovacieho tábora pridelené k práci pri plynových komorách a hromadách, na ktorých sa pália ľudské ostatky. Keď apatický Saul uprostred kopy mŕtvol objaví telo svojho syna, prebudí sa v ňom naliehavá potreba obstarať mu riadny židovský pohreb. Bez ohľadu na nebezpečenstvo, všeobecné utrpenie a plánovanú vzburu sa Saul vydáva na delirickú cestu koncentračným táborom s jediným cieľom – nájsť rabína. Be2Can Zobraziť viac

2D ČT OR 15
Viac info

V tichu | Pamiatka obetí holokaustu

V tichu; Zdeněk Jiráský, 2014, OV (sk) | filmotéka; Zdeněk Jiráský, 2014, verzie: OR

Senzuálny a vizuálne pôsobivý film mapuje fragmenty osudu viacerých židovských hudobníkov v 30. a 40. rokoch minulého storočia, kedy ideológia nacistického Nemecka zasiahla každú spoločenskú vrstvu bez ohľadu na vzdelanie, svetonázor, pohlavie či rasu. Nacistické zákony vyradili v Nemecku tzv. „neárijských„ umelcov a tieto normy následne uplatňovali vo všetkých nimi obsadzovaných krajinách Európy. Film V tichu si razí cestu silného, obrazovo štylizovaného diela s emotívnou hudobnou zložkou, ktorého ambíciou je vtiahnuť divákov do jedného z najstrašnejších období v dejinách ľudstva. Film vykresľuje kontrast medzi radostnými spomienkami na život a utrpením a ponížením v koncentračných táboroch, kde hudba bola jediným nástrojom, ktorý im pomáhal prežiť, alebo zmierniť strach z blížiacej sa smrti. A práve hudba je základnou stavebnou zložkou celého filmu. Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Obchod na korze | Pamiatka obetí holokaustu

Obchod na korze; Ján Kadár, Elmar Klos, 1965, verzie: SV , OR : slk

Obchod na korze rozpráva príbeh obyčajného človeka Tóna Brtka, ktorý sa vďaka príbuznému na vysokej pozícii vo vtedajšom Slovenskom štáte stane arizátorom malého obchodíku, galantérie, ktorú však „zdedí“ aj s jeho predošlou majiteľkou – postaršou Židovkou. Film nielen prináša jednu z prvých reflexií na temné obdobie slovenskej histórie, zobrazuje aj rozpor medzi vnútornou podstatou človeka, toho v čo verí, a tým, v čo mu káže veriť spoločnosť. Zobraziť viac

2D SV OR 12
Viac info

Optimista | Pamiatka obetí holokaustu

Optimista; Dušan Trančík, 2008, OV (sk; Dušan Trančík, 2008, verzie: OR

Polohraný dokumentárny film, ktorý vyrozpráva divákovi životný údel Lajoša Wintera, zakladateľa svetoznámych kúpeľov v Piešťanoch. Film nás zavedie do 19. storočia, keď sa v hlave židovského chlapca Lajoša Vintera zrodila myšlienka premeniť minerálne pramene v Piešťanoch na svetoznáme kúpele s patričnou mondénnosťou, eleganciou, ktoré boli známe už z čias príchodu rímskych légií na územie Slovenska, teda Horného Uhorska, a boli miestnymi obyvateľmi využívané len ako pomocná liečba. Ústrednými postavami filmu sú Lajoš Winter a gróf Erdédy. Osudy mladého Wintera sú plné fatálnych dramatických zvratov. Ako Žid neváhal sa vzdať svojho vierovyznania a konvertovať na katolicizmus - len aby dokázal realizovať svoj projekt. V jednom smere sa mu tento ťah podaril, avšak v osobnom živote zažil veľa trpkosti a tragédií. Napriek tomu, že sa stal katolíkom, nastupujúci totalitný režim v 30-tych rokoch neobišiel ani jeho rodinu. Ľahké to nemal ani po skončení 2. svetovej vojny. Piešťanom zostal však verný napriek príkoriam, ktoré tu zažil až do svojho skonu. Film sa vyznačuje mnohými dramatickými zvratmi, ale tiež vykresľuje Lajoša Wintera ako veľkého nadšenca, ktorého pri realizácii jeho sna nevie nič a nedokáže nič odradiť. Zobraziť viac

2D OR 12