Filmová hudba: Svetozár Stračina

Marec 2018: Nevesta hôľ, Stratená dolina, Noční jazdci

Svetozár Stračina bol mimoriadne aktívnym skladateľom filmovej hudby. Jeho filmografia sa blíži k 160 hraným, dokumentárnym či televíznym filmom. Charakteristickým prvkom jeho hudby k filmom (i ostatnej tvorby) je najmä sústavné používanie folklórneho materiálu, ktorý vedel vynikajúco zakomponovať do celku filmového diela. S folklórom narábal vo viacerých rovinách: od formy vlastných úprav, ktoré smerovali k autentickému ľudovému charakteru, až po vyslovene avantgardné postupy v kombinácii s elektronickou hudbou. Do nášho výberu sme zaradili dva filmy Martina Ťapáka (experimentálnu Nevestu hôľ s psychedelickými hudobno-zvukovo-obrazovými postupmi a Stratenú dolinu ako ukážku bravúrnej inštrumentácie vychádzajúcej z folklóru) a Nočných jazdcov Martina Hollého ml. s hudbou umne kombinujúcou westernové, elektronické a folklórne prvky.

Jozef Červenka

More info

The Bride Of The Mountains

Nevesta hôľ; Martin Ťapák, 1971, versions: OR : slk

A balladic story situated in a Slovak mountain region before the 2nd World War. A young man returns to his native village after many years. There he meets Zuna, a mysterious girl of the forest, who opens his eyes to the charming nature to perceive hidden corners of the world and of his own soul. Show more

2D OR 15
More info

Lost Valley

Stratená dolina; Martin Ťapák, 1976, OV (sk; Martin Ťapák, 1976, versions: OR

A satirical comedy about three friends, the "landlords" of a mountain hostel, who make their best to save Stratená dolina (= the Lost Valley) from the destructive invasion of tourists. Show more

2D OR 12
More info

Night Riders

Noční jazdci; Martin Hollý ml., 1981, versions: OR : slk

An adventurous drama about horse smuggling in the area of the borders between Poland and Slovakia shortly after the 2nd World War. Two strong individualities face each other - the horse smugglers´ leader Orban and the frontier-guard commander-in-chief Halva. They both act according to their own concern an that results in the meaningless death of five people. Show more

2D Stream OR 12