Výročia osobností: Dominik Tatarka, Štefan Uher

Marec 2018: Panna zázračnica; Príbeh Panny zázračnice

V marci si pripomenieme 105. výročie narodenia spisovateľa Dominika Tatarku (14. 3. 1913 – 10. 5. 1989) a tiež 25. výročie úmrtia režiséra Štefana Uhra (4. 7. 1930 – 29. 3. 1993). Dominik Tatarka sa o spoluprácu s filmom pokúšal opakovane a dlhodobo. V polovici 60. rokov 20. storočia adaptoval pre film svoju vlastnú novelu Panna zázračnica (prvýkrát vyšla už v roku 1944, druhé upravené vydanie vyšlo o dvadsať rokov neskôr). Film podľa Tatarkovej predlohy nakrútil napokon Štefan Uher. Kým novela vyšla v časoch druhej svetovej vojny, v období, keď sa v oblasti poézie prejavila výrazná avantgardná tendencia v podobe nadrealizmu, film bol pripravovaný a vznikal v celkom iných súvislostiach. V polovici šesťdesiatych rokov sa však viedla diskusia o zmysle a význame nadrealizmu v kultúrnych časopisoch. Tatarka do deja zakomponoval aj líniu ovplyvnenú povojnovým vývojom spoločnosti, predovšetkým tzv. kultom osobnosti (na ktorý reagoval už v Démonovi súhlasu). Príbeh „objektívne náhodného“ stretnutia výtvarníka Tristana a krásnej a tajomnej Anabelly sa tak vpisoval do dejín slovenskej kultúry opakovane v rôznych súvislostiach. Práve na túto komplexnosť chceme poukázať programom pri príležitosti výročí dvoch významných osobností. Okrem Uhrovej Panny zázračnice premietneme aj dokumentárny film Príbeh Panny zázračnice Ivana Ostrochovského, ktorý osvetľuje niektoré kľúčové aspekty vzniku Uhrovho filmu. Po projekcii bude nasledovať diskusia s hosťami: filmovým historikom Václavom Macekom, dramaturgom, scenáristom a vedúcim tvorivej skupiny, na ktorej pôde vznikla Uhrova Panna zázračnica Albertom Marenčinom, kostýmovým výtvarníkom a poradcom pre „veci surrealistické“ Jurajom Mojžišom, režisérom dokumentárneho filmu Príbeh Panny zázračnice Ivanom Ostrochovským a režisérom a žiakom Štefana Uhra Martinom Šulíkom. (Pripomeňme, že Martin Šulík vzdal poctu Panne zázračnici vo svojom filme Záhrada, keď tak nazval hlavnú ženskú postavu – Helenu.)

More info

The Wonder - Maid

Panna zázračnica; Štefan Uher, 1966, versions: OR : slk

The film renders the life of a young generation of artists formed during the middle of the war. Anabella - a beautiful young girl meets the company of friends and becomes the object of their dreams and desires. The artists, charmed by the magic about her do not notice her sadness which leads her to a tragic end. http://www.sfd.sfu.sk Show more

2D Stream OR 15