Filmotéka - Jún 2018

Priatelia archívneho filmu,

 

13. júna si pripomíname 80. výročie narodenia režiséra, scenáristu, kameramana a fotografa Ela (Eliáša) Havettu. Havetta študoval v prvej polovici 60. rokov minulého storočia na pražskej FAMU, pričom štúdium formálne nedokončil (neodovzdal teoretickú časť diplomovej práce). Na škole nakrútil študentské filmy Svatá Jana(1963), 34 dnů absolutního klidu (1965) či Předpověď: nula (1966; všetky tri filmy uvedieme v rámci pásma Výročia: Elo Havetta). Jeho dlhometrážnym debutom sa stal film Slávnosť v botanickej záhrade (1969), ktorý už nakrútil na Kolibe. Plagát filmu avizoval „farebnú komédiu o potrebe zázraku v ľudskom živote“. Eduard Grečner v súvislosti s filmom hovorí, že je „bláznivou reflexiou svojej doby, emocionálnym protestom, výbuchom spontánnej veselosti v dobe zamknutej zákazmi a vykoľajenej príkazmi“, a dodáva, že „film je básňou, túžbou po nehatenej slobode, je okato a náročky bezočivý v každom detaile“. Po tomto filme Havettovi umožnili nakrútiť už len jeden dlhometrážny film – Ľalie poľné (1972, podľa novely Vincenta Šikulu Nebýva na každom vŕšku hostinec). Film rozpráva o vyslúžilcoch vracajúcich sa z 1. svetovej vojny, ktorí hľadajú domov, zmysel života a miesto v spoločnosti. Potom  sa Havetta viac nemohol venovať filmovej tvorbe, odňali mu aj rozpracované projekty. V 70. rokoch externe spolupracoval s Československou televíziou v Bratislave, režijne a scenáristicky sa podieľal na tvorbe televíznych magazínov Lastovička Ráčte vstúpiť. Elo Havetta umrel 3. februára 1975 vo veku 36 rokov v Bratislave na následky vnútorného krvácania spôsobeného prasknutým žalúdočným vredom. Pod jeho predčasný skon sa podpísal zrejme aj stres, konzumácia alkoholu a liekov. V roku 2005 vznikol v réžii Marka Škopa a Juraja Johanidesa film o Havettovi s názvom Slávnosť osamelej palmy. V júni ho budeme uvádzať po každej z troch projekcií Havettových filmov. Prenechajme ešte raz slovo Eduardovi Grečnerovi: „Možno iba ľutovať, že sa jeho tvorba tak skoro tragicky uzavrela – z hľadiska štýlu a poetiky podnes nemá nasledovníka. Potreba voľnosti a slobody, miestami až anarchisticky nástojčivá, poznačila Havettovo dielo aj život, stala sa prapríčinou konfliktu s dobou, v ktorej žil.“

V júni si pripomenieme aj 100. výročie narodenia režiséra, scenáristu a herca Jiřího Krejčíka (26. 6. 1918 – 9. 8. 2013). Uvedieme film Polnočná omša z roku 1962, ktorý Krejčík nakrútil na Slovensku podľa rovnomennej divadelnej hry Petra Karvaša. Film rozpráva o osudoch malomeštiackej rodiny Kubišovcov, v ktorej sa situácia značne vyhrotí po tom, čo sa domov vráti zranený syn Juraj. Juraj totiž bojuje na strane partizánov, zatiaľ čo iní členovia rodiny, pokiaľ priamo nekolaborujú s Nemcami, túžia prežiť vojnu v bezpečí.

90. výročie narodenia filmového architekta, zakladateľa slovenskej filmovej a televíznej scénografie Antona Krajčoviča (23. 6. 1928 – 13. 1. 2002) si pripomenieme v júni projekciami filmov Boxer a smrť (1962) Petra Solana a Eden a potom... Alaina Robbe-Grilleta (1970). Krajčovič ako scénograf vždy hľadal možnosť, ako čo najvýstižnejšie definovať prostredie pre dramatickú akciu, jeho výtvarná štylizácia často určovala tvarovú podobu výsledného diela.

13. apríla tohto roku umrel Miloš Forman, jeden z najvýznamnejších a medzinárodne najuznávanejších českých filmových režisérov. Ako poctu Formanovi uvedieme jeho prvý český dlhometrážny film Černý Petr (1963) a prvý americký dlhometrážny film Taking Off (1971).

Na jún sme pripravili aj rozsiahly cyklus Leto v kine, do ktorého sme zaradili filmy tematizujúce leto, prázdniny, dovolenky... Celkovo v ňom nájdete pätnásť rôznorodých filmov, ktoré vznikli v rokoch 1951 – 2001, a teda pokrývajú polstoročie dejín kinematografie. Budete mať možnosť vidieť napríklad klasiku tohto roku jubilujúceho Ingmara Bergmana Leto s Monikou (Bergmanovi budeme venovať pozornosť vo FILMOTÉKE na jeseň), Uhrovo Slnko v sieti o letných (aj) ľúbostných príhodách mládeže v socialistickom Československu, Herzovu adaptáciu Maupassantovej Mušky s názvom Sladké hry minulého leta, Antonioniho Zabriskie Point či Cuarónovu „horúcu“ Mexickú jazdu. Týmto sme však program letného cyklu nevyčerpali, viac sa o ňom dočítate na inom mieste bulletinu. Neváhajte a príďte sa do kina schladiť horúcim filmom!

V cykle Double Bill s podnázvom Krajiny lásky a temnoty uvedieme dva dokumentárne filmy o nevidomých ľuďoch: Krajinu ticha a tmy (1971) Wernera Herzoga a Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského. Oba filmy spája okrem témy aj citlivý, empatický prístup tvorcov a zároveň ambícia presiahnuť rámec informovania o téme. Herzog aj Lehotský využívajú v týchto filmoch nástroje, ktoré nie sú typické pre dokumentárny film (u Herzoga napríklad písanie „replík“ protagonistky, u Lehotského využitie animovanej pasáže), no práve vďaka tomu vytvárajú mimoriadne plastické obrazy skúmaného fenoménu a nám divákom ponúkajú jedinečnú možnosť priblížiť sa, nahliadnuť do sveta nevidomých, respektíve do ich prežívania sveta.

Profesor Urc sa v cykle Očami filmových spravodajcov venuje poslednému výletu Nikitu Chruščova, ktorým bol výlet na Slovensko. Filmová historička Eva Filová zase v rámci cyklu Kraťasy z archívu: Kino Čas pripravila už šiesty blok s podtitulom Ako sme dbali o zdravie, pričom sa tentoraz sústredila na zdravotnícko-osvetové filmy. Muzikológ Jozef Červenka sa na príklade filmu Mladosť Paola Sorrentina venuje v cykle Filmová hudba tvorbe Davida Langa.

Ako čerešničku na torte za touto sezónou sme pre vás pod hlavičkou Art of Silent Film pripravili špeciálnu projekciu nemého filmu Jakova Protazanova Krásavica z Marsu s živým hudobným sprievodom, ktorý zabezpečí zoskupenie plankTune v zložení Martina Kachlová a Paulína Rónaiová. Skupina sa venuje elektroakustickej hudbe, improvizácii a prepojeniu hudby s vizuálnym, či literárnym umením.

Priatelia, dúfame, že si z nášho posledného programu tejto sezóny vyberiete. Čakajú nás letné prázdniny, prajeme vám príjemne strávené dovolenky a veľa cinefilských zážitkov, ak sa vyberiete na nejaké festivaly. Tešíme sa na vás v sezóne 2018/2019.


Dovidenia v prítmí kinosály.

 

Double Bill: Krajiny lásky a temnoty (DB)

Jún 2018: Krajina ticha a temnoty, Slepé lásky

 

Oba filmy nám ponúkajú veľmi špecifickú skúsenosť: komunikujú vzťah nevidomých ľudí (v prípade filmu Krajina ticha a temnoty Wernera Herzoga zároveň aj nepočujúcich) k svetu okolo nich – a k druhým ľuďom. Protagonistkou Herzogovho filmu je Fini Straubingerová, hendikepovaná žena, ktorá zasvätila svoj život pomoci druhým ľuďom s rovnakým postihnutím, akým trpí ona sama. Juraj Lehotský sa vo svojom filme Slepé lásky zameral na štyroch nevidomých protagonistov a ich prežívanie lásky. Oba filmy spája úsilie tvorcov empaticky komunikovať prežívanie ich protagonistov rôznymi nástrojmi. Ani v jednom prípade nejde o publicistický či reportážny štýl dokumentu: je tu zjavný tvorivý prístup k téme a jej empatické uchopenie. Herzog napríklad neváha napísať repliku, ktorú nechá Fini predniesť („Keď mi pustíte ruku, je to, akoby sme boli od seba vzdialení tisíc míľ!“), a tá, podľa slov Fini, vyjadruje jej rozpoloženie lepšie, než by sa to podarilo jej. Na druhej strane Lehotský do svojho filmu zakomponuje animovanú vsuvku, ktorá nám má ešte sprostredkovať iný vhľad do problematiky. Ďalším spoločným motívom oboch filmov je, že si nevoľkajú v lacnej sentimentalite či pátose, ktoré by táto téma mohla vzbudzovať, skôr sa usilujú zachytiť ľudský rozmer prezentovaných situácií.

 

Leto v kine (LVK)

Jún 2018: Tancovala jedno leto; Leto s Monikou; Prázdniny v Ríme; Okno do dvora; V žiari slnka; Nôž vo vode; Slnko v sieti; Sladké hry minulého leta; Zabitá neděle; Zabriskie Point; Čierna mačka, biely kocúr; Pláž; Mexická jazda; Sex a Lucia

 

Vo štvrtok 21. júna nás čaká letný slnovrat, teda prvý letný deň. Vo FILMOTÉKE sme na celý mesiac jún pre vás pripravili výber filmov, ktoré tematizujú leto, čas prázdnin, dovoleniek, ale aj prvých lások i viac či menej sladkého (hoci niekedy aj trpkého) ničnerobenia. Uvádzané filmy pokrývajú obdobie 50 rokov dejín kinematografie (1951 – 2001) a spája ich práve téma leta. Snažili sme sa vybrať takpovediac dusné, „upotené“ filmy (bez pejoratívnych konotácií), také, z ktorých cítiť sparnú letnú horúčavu, ale aj dusno vo vzťahoch medzi postavami či v zápletke. Skrátka, chceli sme vám dať možnosť poriadne sa v kine vypotiť. V našom výbere nájdete „letné“ filmy od známych majstrov svetovej kinematografie (Bergmanovo Leto s Monikou, Hitchcockovo Okno do dvora či Polańského Nôž vo vode), pozabudnuté filmy (Tancovala jedno leto), epizódy dozrievajúcich letných vášní (Zabriskie Point, Mexická jazda) či poeticko-pocitové pohľady na letné zážitky mládeže v socialistickom Československu (Slnko v sieti). Príďte sa schladiť do kina horúcim filmom!

 

VÝROČIA OSOBNOSTÍ: ELO HAVETTA (VOEH)

Jún 2018: Svatá Jana, 34 dnů absolutního klidu, Předpověď: nula, Slávnosť v botanickej záhrade, Ľalie poľné, Slávnosť osamelej palmy

 

Režisér, scenárista, kameraman a fotograf Elo Havetta bol mimoriadnym zjavom slovenskej kinematografie a jedným z jej najoriginálnejších tvorcov. Absolvoval štúdium odboru fotografie na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (1953 – 1957), počas štúdia pracoval v bábkarskom súbore profesora Fikariho. Po vojenskej prezenčnej službe (1957 – 1959) pracoval ako aranžér v Parku kultúry a oddychu v Bratislave (1959 – 1961) a viedol amatérsky bábkový súbor Divadlo obrazov (1960). Od roku 1961 študoval réžiu na FAMU v Prahe, kde nakrútil študentské filmy Svatá Jana (1963), 34 dnů absolutního klidu(1965), Předpověď: nula (1966). Ako fotograf publikoval v časopisoch Mladá tvorba, Plamen, Revue fotografie, Slovenské pohľady, ako knižný grafik sa podieľal na výtvarných úpravách časopisov ABC pionierov, Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Kamarát, Prúd. V roku 1967 spolupracoval na projekte diapolyekranu s názvom Stvorenie sveta, uvedeného na svetovej výstave EXPO '67 Montreal. V rokoch 1967 – 1968 pôsobil ako výtvarný redaktor vydavateľstva Smena a mesačníka pre mladých Prúd. V Štúdiu hraných filmov Bratislava nakrútil dlhometrážne hrané filmy Slávnosť v botanickej záhrade (1969) a Ľalie poľné (1972). V 70. rokoch externe spolupracoval s Československou televíziou Bratislava, nakrútil televíznu inscenáciu Škoda lásky (1973), režijne a scenáristicky spolupracoval na tvorbe televíznych magazínov Lastovička(1973 – 1974) a Ráčte vstúpiť (1974 – 1975).

Viac info

Černý Petr | filmotéka: HOMMAGE

Černý Petr; Miloš Forman, 85´, 1963, OV (cz) | filmotéka; Miloš Forman, 1963, verzie: OR

Prenikavá psychologická a sociologická generačná štúdia s komediálnym nadhľadom a porozumením pre svet otcov i synov onej doby je mozaikou drobných, zdanlivo bezvýznamných udalostí v živote 16-ročného učňa. Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Taking Off | filmotéka: HOMMAGE

Taking Off; Miloš Forman, 1971, verzie: ST : eng

Vľúdny pohľad na pomätenú generáciu 70. rokov, ich nádeje, želania i problematické vzťahy so svojimi váženými, staromódnymi a pokryteckými rodičmi. Larry a Lynn Tynovi tvoria typickú americkú rodinu s neodmysliteľnými starosťami a dcérou Jeannie, ktorá berie drogy a so spoločnosťou, v ktorej sa pohybuje. Jeanie odíde z domu. Jej rodičia sa stretávajú s ďalšími ľuďmi, ktorým utiekli deti a zisťujú, že odchod člena rodiny môže obohatiť – naraz majú priestor, aby znova objavili život, aby sa k sebe opäť priblížili. Zobraziť viac

2D ST 15
Viac info

Tancovala jedno leto | filmotéka: LETO

Hon dansade en sommar; Arne Mattsson, 1951, 89, OV (švéd.) + ST (cz) | filmotéka; Arne Mattsson, 1951, verzie: ČT

Príbeh zakázanej lásky nakrútený podľa románu Letný tanec od spisovateľa Pera Olofa Ekströma. Mladý Göran pred nástupom na vysokú školu odchádza na prázdniny na vidiek k svojmu strýkovi. Tu stretáva krásnu Kerstin. Ich láske však bránia rodičia i miestny puritánsky farár. Film získal v roku 1952 Zlatého medveďa na MFF v Berlíne. Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Posledný výlet Nikitu Chruščova | filmotéka: OČAMI FILMOVÝCH SPRAVODAJCOV

Posledný výlet Nikitu Chruščova; rôzni, 1959 -1964, OV (sk) | filmotéka; verzie: OR

Sovietsky štátnik Nikita Sergejevič Chruščov vstúpil do histórie odvážnym odsúdením stalinského teroru, no nedokázal prekonať podstatu byrokratického systému. Bol ukrajinským lokálpatriotom: otváral severokrymský zavlažovací kanál, keď predtým daroval Krym Ukrajine. Neprajníci mu vytýkali znižovanie stavu armády, chybné riadenie poľnohospodárstva, ale najmä časté cesty do zahraničia. Všade ho vítali ako zvestovateľa politiky mierového spolužitia. Tesne pred politickým odstavením prišiel na Slovensko. To bol jeho posledný výlet. Uvedené bude periodikum Za rozvoj poľnohospodárstva č. 10/1959 a vydania >Týždňa vo filme č. 31/1960, 8/1963, 45/1963, 18/1964, 36/1964.Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Výročia: Elo Havetta | filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Výročia: Elo Havetta; Elo Havetta, 1963 – 1966, OV (cz) | filmotéka; Elo Havetta, verzie: OR

Pásmo filmov uvádzame pri príležitosti nedožitých 80. narodenín režiséra Ela Havettu (13. 6. 1938 – 3. 2. 1975). Premietnuté budú filmy: Svatá Jana, Elo Havetta 1963 (7´) 34 dnů absolutního klidu, Elo Havetta 1965 (17´) Předpověď: nula, Elo Havetta 1966 (49´) Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Slávnosť osamelej palmy | filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Slávnosť osamelej palmy; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, OV (sk) + AT | filmotéka; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, verzie: OR

Dokumentárna inscenácia je poctou solitérnemu režisérovi Elovi Havettovi, autorovi iba dvoch celovečerných filmov, ktoré ale patria k vrcholom slovenskej kinematografie. Vo svojej dobe priniesli hravosť a spontánnosť, na ktoré autori dokumentu nadväzujú happeningom, v ktorom po ceste na Havettov hrob hľadajú jeho odkaz. Poetiku jeho diela necháva režisérska dvojica vstúpiť do svojho konceptu, autori citujú z jeho filmov, no predovšetkým chcú zámerným inscenovaním jednotlivých epizód stredometrážnej snímky nadviazať na Havettovo autorské gesto estetiky hravosti, ktoré určilo jeho dielo i život. Zobraziť viac

DVD/BD OR 15
Viac info

Slávnosť v botanickej záhrade | filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTí

Slávnosť v botanickej záhrade; Elo Havetta, 1969, verzie: OR : slk

Farebná féeria o potrebe zázraku v ľudskom živote, impresívne očarenie prírodou a radosťou zo života a pohybu. Mozaikovité rozprávanie o krčmárke Márii, večnej neveste, vytrvalo a márne vodiacej k oltáru otca svojich ôsmych dcér Pištu a o Pierrovi, ktorý svojim príchodom naruší pokoj vinárskej dediny Bábindolu a naučí jej obyvateľov vychutnávať život. Uvádzame pri príležitosti 100. výročia narodenia scenáristu, dramaturga a vedúceho tvorivej skupiny Alberta Marenčina (26. 7. 1922 – 9. 3. 2019). Zobraziť viac

2D Stream OR 15
Viac info

Slávnosť osamelej palmy | filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Slávnosť osamelej palmy; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, OV (sk) + AT | filmotéka; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, verzie: OR

Dokumentárna inscenácia je poctou solitérnemu režisérovi Elovi Havettovi, autorovi iba dvoch celovečerných filmov, ktoré ale patria k vrcholom slovenskej kinematografie. Vo svojej dobe priniesli hravosť a spontánnosť, na ktoré autori dokumentu nadväzujú happeningom, v ktorom po ceste na Havettov hrob hľadajú jeho odkaz. Poetiku jeho diela necháva režisérska dvojica vstúpiť do svojho konceptu, autori citujú z jeho filmov, no predovšetkým chcú zámerným inscenovaním jednotlivých epizód stredometrážnej snímky nadviazať na Havettovo autorské gesto estetiky hravosti, ktoré určilo jeho dielo i život. Zobraziť viac

DVD/BD OR 15
Viac info

Ľalie poľné| filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Ľalie poľné; Elo Havetta, 1972, verzie: OR , AT : slk, ces

Príbeh ľudí hľadajúcich domov, šťastie a svoje miesto v spoločnosti. Dej sa odohráva na slovenskej dedine po 1. svetovej vojne. Hrdinami sú vojnoví vyslúžilci, ktorí sa po návrate z vojny snažia dať svojmu životu zmysel, nájsť opäť istotu a lásku. Filmová adaptácia poviedky Vincenta Šikulu Nebýva na každom vŕšku hostinec. Film uvedieme s predfilmom Svätá Jana
Elo Havetta, 1963, 7''
Krátky, študentský film Ela Havettu, v ktorom hanblivé dievča s okuliarmi sedí pod plagátom Svätej Jany zatiaľ, čo okolo nej prebieha obujará slava. Okolie je uvoľnené a veselé, ľudia sa nalievajú alkoholom prekrikujúc hudbu z magnetofónu. Až keď jeden z mládencov začne hrať na klavír, uvoľní sa v tichom dievčati napätie, podíde bližšie a dá si dole okuliare... Zobraziť viac

2D OR AT 15
Viac info

Slávnosť osamelej palmy | filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Slávnosť osamelej palmy; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, OV (sk) + AT | filmotéka; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, verzie: OR

Dokumentárna inscenácia je poctou solitérnemu režisérovi Elovi Havettovi, autorovi iba dvoch celovečerných filmov, ktoré ale patria k vrcholom slovenskej kinematografie. Vo svojej dobe priniesli hravosť a spontánnosť, na ktoré autori dokumentu nadväzujú happeningom, v ktorom po ceste na Havettov hrob hľadajú jeho odkaz. Poetiku jeho diela necháva režisérska dvojica vstúpiť do svojho konceptu, autori citujú z jeho filmov, no predovšetkým chcú zámerným inscenovaním jednotlivých epizód stredometrážnej snímky nadviazať na Havettovo autorské gesto estetiky hravosti, ktoré určilo jeho dielo i život. Zobraziť viac

DVD/BD OR 15
Viac info

Krajina ticha a temnoty | filmotéka: DOUBLE BILL

Land des Schweigens und der Dunkelheit; Werner Herzog, 1971, OV (nem.) + AT| filmotéka| DOUBLE BILL; Werner Herzog, verzie: AT

Päťdesiatšesťročná Fini Straubingerová je od svojej mladosti nevidomá a nepočujúca. Svoj život zasvätila pomoci druhým ľuďom s rovnakým hendikepom, ako má ona. Werner Herzog vo svojom filme sleduje (a organizuje) rôzne udalosti v živote Fini (okrem iného let športovým lietadlom či návštevu mníchovskej zoo). Herzogov film je empatickým vhľadom do života takto hendikepovaných ľudí, sprostredkuje nám ich prežívanie okolitého sveta. Zobraziť viac

DVD/BD AT 15
Viac info

Slepé lásky| filmotéka: DOUBLE BILL

Slepé lásky; Juraj Lehotský, 2008, verzie: OR , SV : slk

Nájsť si to pravé miesto naplnenia a šťastia na svete je veľakrát ťažké pre nás vidiacich, o to komplikovanejšia je táto cesta pre človeka nevidomého. Ich pohľad na svet je v mnohých veciach základný a čistý a často odkrýva „nevidené dimenzie“, ktoré napovedajú, čo v skutočnosti znamená šťastie. Film rozpráva štyri príbehy o rôznych podobách lásky medzi nevidomými ľuďmi a premietneme ho v rámci cyklu Spotlight: Slovensko, veľkej retrospektívy slovenskej kinematografie uvedenej v novembri 2021 v rámci filmového festivalu v Cottbuse (2. – 7. 11. 2021). Päť dvojprogramov venovaných jednotlivým témam poskytol festivalovým divákom pohľad na to, ako sa s rovnakými témami popasovali slovenskí filmári takmer pred polstoročím a dnes. Premietame s predfilmom Poznačení tmou, r. Štefan Uher, 1959 Zobraziť viac

2D OR SV 15
Viac info

Leto s Monikou| filmotéka: LETO

Sommaren med Monika; Ingmar Bergman, 1953, OV (švéd.) + ST (cz) | filmotéka; Ingmar Bergman, 1953, verzie: ČT

Nekompromisná a divoká Monika pracuje na zeleninovom trhu a očarí plachého a nesmelého Harryho. Sotva dospelá mladá dvojica zo sociálne nižšej vrstvy sa do seba vášnivo zamiluje a v lete podnikne romantický únik loďou z mesta, od rodičov a od zodpovednosti na vzdialený ostrov s letnými sídlami. Spočiatku je všetko krásne a bezstarostné, no s koncom leta prichádzajú prvé problémy a po Monikinom otehotnení sa rajské opojenie rozplynie v krutej realite nedostatku peňazí a neschopnosti postarať sa o prichádzajúce dieťa. Dvojica zbavená naivných ilúzií sa musí vrátiť do mesta, kde je vrhnutá späť do krutej reality... Leto s Monikou predstavuje jeden z najdôležitejších filmov švédskeho režiséra, v ktorom Bergman pokračuje vo svojom sústredenom skúmaní citových vzťahov a preukazuje svoju profesionálnu vyzretosť filmového režiséra. Svojou ranou zmyselnou psychologickou štúdiou mladej lásky dvoch neskúsených milencov Bergman v roku 1953 dosiahol jeden zo svojich najväčších medzinárodných úspechov. Film uvedie Ľubica Pešková. Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Prázdniny v Ríme| filmotéka: LETO

Roman Holiday / USA; William Wyler, 1953, OV (angl.) + ST (sk)| filmotéka ; William Wyler, 1953, verzie: ST : eng

Klasická romantická komédia o prísne stráženej princeznej Anne, ktorá sa počas turné po starom kontinente zamiluje do amerického reportéra. Anna má už plné zuby nalinajkovaného života. Jedného dňa po hysterickom záchvate ujde a túla sa po nočnom Ríme. Ujme sa jej americký reportér Joe Bradley, ktorý potom, čo odhalí jej pravú totožnosť zacíti jedinečnú možnosť ako na nej dobre zarobiť. Láska má však iné úmysly... Film uvádzame pri príležitosti 120. výročia narodenia režiséra Williama Wylera. Zobraziť viac

2D ST 15
Viac info

Kino Čas VI: Ako sme dbali o zdravie| filmotéka

Kino Čas VI: Ako sme dbali o zdravie; rôzni, 1956 – 1981, OV (sk); Réžia: rôzni, verzie: OR

Zdravotnícke filmy tvorili dôležitú časť objednávkovej tvorby do roku 1990. Boli hromadným osvetovo-výchovným informačným prostriedkom v boji proti spoločenským neduhom, chorobám, pracovným úrazom či nezdravému spôsobu života. Premietnuté budú filmy: Kysucký lekár, Nebezpečie "CH3-CH2OH", Helenka, Priznania, Zneužívanie lekárskej pohotovostnej služby, Antikoncepcia. Plánované rodičovstvo, Keď nastane jeseň života. Kysucký lekár, Ján Beer 1956 (14´) Príbeh zo života vidieckeho lekára. Nebezpečie "CH3-CH2OH", Kazimír Barlík 1959 (13´) Osvetový film o škodlivých účinkoch alkoholu. Helenka, Vojtech Andreánsky 1960 (15´) Zdravotnícko-osvetový film o prevencii neuróz a psychologických problémoch dospievajúcej mládeže. Priznania, Kazimír Barlík 1966 (15´) Film na základe autentických výpovedí pacientov s vredovými chorobami varuje pred podceňovaním starostlivosti o vlastné zdravie. Zneužívanie lekárskej pohotovostnej služby, Pavol Benca 1972 (3´) Krátka hraná agitka upozorňujúca na možné následky vyplývajúce zo zneužívania lekárskej služby prvej pomoci. Antikoncepcia. Plánované rodičovstvo, Pavol Benca 1979 (18´) Osvetový film na tému plánovaného rodičovstva je určený zaostalejším vrstvám obyvateľstva. Keď nastane jeseň života, Kazimír Barlík 1981 (16´) Osvetový film o problémoch ľudí produktívneho veku pri odchode do dôchodku. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Boxer a smrť| filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Boxer a smrť; Peter Solan, 1962, verzie: OR : deu, pol, slk

Nový pohľad na tému degradácie človeka v období fašizmu zachytávajúci tragický príbeh jednotlivca, ktorého jedinou šancou na záchranu života je prijať pravidlá boxerskej hry s veliteľom koncentračného tábora. Konfrontácia moci a fyzickej sily s mravnými hodnotami jednotlivca a s jeho zodpovednosťou voči nevinným obetiam útlaku. Filmová adaptácia poviedky poľského spisovateľa a scenáristu Józefa Hena Bokser i śmierć (Boxer a smrť). Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Eden a potom...| filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Eden a potom...; Alain Robbe-Grillet, 1970, verzie: OR : slk

Neprehľadná detektívna historka o ukradnutom obraze je súčasťou pradiva efektných špekulácií na tému vzniku rozprávania. V kaviarni Eden sa schádza skupina univerzitných študentov, oddáva sa tu improvizovaným výstupom, skrývajúcim pod ironickým obalom romantické sny na tému násilia a vášne. S príchodom exotického cudzinca Duchemina sa rozvíja dobrodružstvo, v ktorom sa pátrajúce dievča dostáva na tuniský ostrov Džerba, kde stretáva priateľov, Duchemina i kaviarenského čašníka Franca, ktorým prisúdi role lupičov, postupne hynúcich v snahe získať obraz. Film uvádzame pri príležitosti 100. výročia narodenia Alaina Robbe-Grilleta. Zobraziť viac

2D OR 18
Viac info

Polnočná omša | Filmotéka

Polnočná omša; Jiří Krejčík, 1962, verzie: OR : slk

Dramatický príbeh malomeštiackej rodiny Kubišových, ktorej členovia pokiaľ už priamo nekolaborujú s Nemcami, túžia aspoň prežiť vojnu v bezpečí. Vážnym ohrozením sa pre nich stáva návrat zraneného syna Juraja, ktorý bojuje s partizánmi. Filmová adaptácia rovnomennej divadelnej hry Petra Karvaša. Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Okno do dvora| filmotéka: LETO

Rear Window; Alfred Hitchcock, 1954, verzie: ČT : eng

Projekcia v rámci cyklu: Filmový kabinet špeciál: Alfred Hitchcock
Lektorský úvod: Katarína Mišíková Dobrodruh a svetobežník, fotoreportér Jeff je po úraze so sadrou na nohe uväznený vo svojom newyorskom byte s výhľadom do dvora. Nudu zaháňa sledovaním osudov ľudí v náprotivných bytoch, až kým nenadobudne presvedčenie, že prišiel na stopu vraždy. Musí však dokázať priateľovi detektívovi i sebe samému, že zločin nie je len výplodom jeho mysle. Film, ktorý vošiel do dejín ako metafora voyerizmu, je ukážkou hitchcockovského napätia, tvoreného kontrolou výmeny informácií o príbehu medzi rozprávaním, postavami a divákom. Diváctvo odsúdené zdieľať protagonistovu perspektívu tak zakúša nielen jeho detektívne hypotézy, ale aj pochybnosti, neistotu a pocit viny. Film uvedieme v reštaurovanej a zdigitalizovanej 4K podobe. Katarína Mišíková
Film uvedieme v reštaurovanej zdigitalizovanej podobe v rozlíšení 4K. fotografie: Image courtesy of Park Circus/Universal Zobraziť viac

2D 2D4K ČT 12
Viac info

Van Gogh| filmotéka: MAJSTROVSKÉ DIELA FR. KINEMATOGRAFIE

Van Gogh ; Maurice Pialat, 1991, OV (franc.) + AT| filmotéka; Maurice Pialat, 1991, verzie: AT

Dej filmu sa odohráva v Auvers-sur-Oise v roku 1890. Holandský maliar Vincent Van Gogh sem prichádza, aby ho tu liečil doktor Paul Gachet. Ostáva mu len čosi viac než dva mesiace života. Režisér Maurice Pialat rozvíja zápletku lásky, ktorá vzplanie u Van Gogha k dcére doktora Gacheta Marguerite. Film sa venuje aj jeho vzťahu s bratom Theom. Nejde teda o celý Van Goghov príbeh ale o pôsobivú evokáciu jeho posledných dní... Film sa vyhýba lacnej senzáciechtivosti a venuje sa skôr každodennosti maliara v poslednom období jeho života. Jacques Dutronc získal za stvárnenie Van Gogha v roku 1992 Cézara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Zobraziť viac

2D AT 12
Viac info

V žiari slnka | filmotéka: LETO

Plein soleil; René Clément, 1960, OV (franc. + tal. + angl.) + ST (sk) | filmotéka; René Clément, 1960, verzie: ST

Tom Ripley, bezcharakterný mladík, neváha zavraždiť syna amerického milionára a prevziať následne jeho identitu, aby si mohol užívať jeho bohémsky život. Dlho to vyzerá tak, že spáchal dokonalý zločin. Ide o filmovú adaptáciu románu Talentovaný pán Ripley Patricie Highsmithovej. Vo filme režiséra Reného Clémenta (Bitka o koľajnice, Zakázané hry) stvárnil Toma Ripleyho Alain Delon, v maličkej úlohe sa vo filme objavila aj Delonova vtedajšia snúbenica Romy Schneider (hoci sa neobjavuje v titulkoch filmu). Zobraziť viac

2D ST 15
Viac info

Nôž vo vode

Nóż w wodzie; Roman Polański, 1962, OV (poľ.) + ST (cz)| filmotéka; Roman Polański, 1962, verzie: ČT

Andrzej a Krystyna sa vydajú na plachetnicu na jazero. Cestou k jazeru takmer zrazia mladého muža. Mladý muž sa s nimi zvezie a Andrez ho dokonca pozve na plachetnicu. Dlhometrážny debut Romana Polańského je minimalistický vo výraze (pár postav a lokácií), no napriek tomu sa tvorcom darí rozohrať mimoriadne napínavú partiu. Film bol v roku 1963 nominovaný na Oscara za najlepší cudzojazyčný film (cena vtedy putovala 8 ½ Federica Felliniho). Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Slnko v sieti| filmotéka: LETO

Slnko v sieti; Štefan Uher, 1962, verzie: AT , OR : slk

Lyrický príbeh nesmelej lásky dvoch mladých ľudí zachytáva emocionálne dozrievanie súdobej mládeže, ktorá sa snaží zakryť svoju neistotu, neskúsenosť a strach zo života hraným cynizmom a odmietavou pózou. Ich vnútorný svet je však plný citov, ku ktorým sa nechcú verejne priznať. Zobraziť viac

2D AT OR 15
Viac info

Krásavica z Marsu | filmotéka: ART OF SILENT FILM

Aelita; Jakov Protazanov, 1924, OV (nemý) + živá hudba| filmotéka; Jakov Protazanov, 1924, verzie: OR

Na Zem dorazí záhadný rádiový signál z Marsu. Inžinier Los spolu so svojím kolegom Spiridonovom sa ho snažia rozlúštiť a zostrojiť raketu, ktorou by sa vydali k zdroju signálu. Aelita, dcéra Tuskuba, krutého vládcu Marsu, pozoruje špeciálnym teleskopom Losa, do ktorého sa zamiluje. Film Krásavica z Marsu spadá do žánru sci-fi a bol nakrútený rok po vydaní jeho románovej predlohy Aelita, ktorej autorom je ruský spisovateľ Alexej Nikolajevič Tolstoj. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Sladké hry minulého leta| filmotéka: LETO

Sladké hry minulého leta; Juraj Herz, 1969, verzie: OR : slk

Impresionisticky ladený tragický príbeh mladej práčky Mušky, ktorá svojou čistotou a bezhraničnou radosťou zo života fascinuje mužov okolo seba. Partia Muškiných piatich nápadníkov - bohémov svojim spôsobom života narúša miestne konvencie, dokáže sa uvoľnene zabávať, snívať a radovať z každej chvíle a unikať pred meštiackou každodennosťou. Film je oslavou radosti zo života a túžby po nemožnom. Filmová adaptácia poviedky Guy de Maupassanta Muška. Film uvádzame pri príležitosti 80. narodenín herca Milana Lasicu (nar. 3. 2. 1940), ktorý vo filme stvárnil postavu Barona. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Zabitá neděle| filmotéka: LETO

Zabitá neděle; Drahomíra Vihanová, 1969, verzie: OR

Komorný príbeh armádneho dôstojníka v malom meste počas jednej letnej nedele nakrútený s dôrazom na atmosféru a evokáciu pocitu márnosti a banality okamihov neužitočného, premárneného života. Nadporučík Arnošt cíti svoju prázdnotu a podvedome sa utieka do spomienok a predstáv. Podstatným štýlotvorným prvkom je montáž, udeľujúca filmu osobitý „hudobný“ rytmus, kompenzujúci jeho nevýraznú dramatickú výstavbu. Film uvádzame pri príležitosti 80. výročia narodenia herca Ivana Palúcha (20. 6. 1940 – 3.7.2015). Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Mŕtvy muž| filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Dead Man; Jim Jarmusch, 1995, verzie: ČT

Hypnotická „roadmovie“ o zvláštnej ceste do vecnosti je mozaikou jednoducho inscenovaných sekvencií s kontúrami mystéria a prorockých vízií. Niekedy v druhej polovici 19. storočia putuje William Blake k západným hraniciam Ameriky za prácou. Do mestečka, kde sa končia koľajnice i posledné stopy civilizácie, prichádza ako mladý účtovník – sľúbené miesto v továrni však nezíska. Károvaný oblek s vestičkou kovové rámy okuliarov len násobia dojem človeka z „inej planéty“, ktorým pôsobí na tamojšiu komunitu. Párhodinová náhodná známost mu vypáli na celo znamenie smrti a Blake sa po sérii nehôd stáva štvancom. Zblúdilý, osamelý a zranený traper s vecne užasnutými a smutnými očami sa stretáva s čudáckym, robustným, nevšedne vášnivým, záhadným i komickým, z vlastnej society vyobcovaným Indiánom s menom Nobody a putuje v jeho spoločnosti, prenasledovaný trojicou najatých zabijakov. Film uvádzame pri príležitosti 55. narodenín herca Johnnyho Deppa (*9. 6. 1963), ktorý stvárnil vo filme Williama Blaka. Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Zabriskie Point| filmotéka: LETO

Zabriskie Point; Michelangelo Antonioni, 1970, OV (ang.) + ST (sk)| filmotéka ; Michelangelo Antonioni, 1970, verzie: ST , OR

Po Zväčšenine, nakrútenej vo Veľkej Británii, odišiel slávny taliansky režisér Michelangelo Antonioni do USA, aby tam nakrútil dnes už klasické dielo o strete rôznych generácií a životných hodnôt. Film zachytáva nálady a postoje mladých ľudí v duchu tzv. kontrakultúry (couterculture). Študent Mark sa zúčastní študentských protestov na univerzitnom kampuse a potom, čo je zastrelený policajt, utečie. Dostane sa do púšte, kde sa stretne s Dariou. Spolu sa dostanú až na miesto zvané Zabriskie Point... Anonioniho film bol druhým z trojice anglofónnych filmov, ktoré režisér nakrútil v rámci zmluvy so štúdiom MGM. Posledným takto vzniknutým filmom bolo Povolanie: Reportér. O soundtrack k filmu sa postarali Pink Floyd, The Grateful Dead, či The Rolling Stones. Zobraziť viac

2D ST OR 15
Viac info

Výročia: Ervín Potocký| filmotéka: VÝROČIA OSOBNOSTÍ

Výročia: Ervín Potocký; rôzni,1963 – 1966, OV (sk)| filmotéka; Réžia: rôzni, verzie: OR

Pásmo krátkych dokumentárnych filmov a jednej hranej agitky pri príležitosti nedožitých 90. narodenín kameramana Ervína Potockého (*7. 6. 1928 – 8. 10. 1971) uvedie filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Maturanti, Anatómia športu, Kto je bez viny..., Nočný let, Malé rekreácie, Akcia Strasser. Maturanti, Jaroslav Pogran 1963 (11´) Dokumentárny film o prípravách a o priebehu vzrušujúcich chvíľ študentov. Anatómia športu, Ivan Húšťava 1964 (13´) Dokumentárny film o športovom zaujatí účastníkov Ceny Slovenska v pretekoch na cestných motocykloch v Piešťanoch. Kto je bez viny..., Jaroslav Pogran 1964 (12´) Dokumentárny film o zločinnosti mládeže a o zodpovednosti rodičov a spoločnosti. Nočný let, Ivan Húšťava 1964 (15´) Dokumentárny film o leteckej pošte. Malé rekreácie, Kazimír Barlík 1965 (14´) Propagačný film o možnostiach rekreácie na západnom Slovensku. Akcia Strasser, Kazimír Barlík 1966 (28´) Hraná agitka upozorňuje na nutnosť zachovania podnikového tajomstva hlavne v styku s cudzincami. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Mladosť| filmotéka: FILMOVÁ HUDBA

Youth; Paolo Sorrentino, 2015, verzie: ČT , OR

Po talianskej Veľkej nádhere prichádza Paolo Sorrentino s anglicky nahovorenou snímkou a medzinárodným hviezdnym obsadením. Film nás tentokrát zavedie do prostredia luxusného alpského kúpeľného hotela v švajčiarskych Alpách. Fred Ballinger a Mick Boyle, dvaja starí priatelia, sú tu, ako každý rok, na liečení. Tento rok sa tu Fred lieči pod dozorom svojej dcéry a medzi liečebnými kúrami s Mickom spomínajú na svoje pestré životy ako hudobného skladateľa a filmového režiséra a uvažujú – o živote, starobe, mladosti, kráse, kreativite…skrátka o všetkom čo zaháňa myšlienky na blízky koniec. Zobraziť viac

2D Stream 2D+4K ČT OR 15
Viac info

Čierna mačka biely kocúr| filmotéka: LETO

Crna mačka, beli mačor; Emir Kusturica, 1998, verzie: ČT : bul, ron, srp

Grga Pitič, cigánsky výrobca falošného značkového alkoholu a Zarije, hrdý vlastník cementárne, sú najlepšími starými priateľmi – hoci sa nevideli 25 rokov. So vzájomnou oddanosťou prešli títo dvaja ubolení osemdesiatroční podvodníci zločinom aj trestom. Zarijeho syn, Matko, je naničhodný lenivec. Pretože nie je schopný požiadať vlastného otca o pomoc, ide za Grgom, aby si od neho požičal peniaze na čierny obchod s vlakom plným benzínu. Aby sa však uistil, že pôžičku dostane, Matko povie Grgovi, že jeho otec je mŕtvy. Táto správa zasiahne starca veľmi hlboko a tak sa rozhodne navštíviť Zarijeho hrob… Film uvádzame pri príležitosti 65. narodenín režiséra a scenáristu Emira Kusturicu (24. 11. 1954). Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Pláž| filmotéka: LETO

The Beach; Danny Boyle, 2000, OV (angl. + franc. + švéd. + thaj. + srbs.) + ST (sk) | filmotéka; Danny Boyle, 2000, verzie: ST

Mladý Američan Richard sa dostane v Bangkoku k mape, na ktorej je zaznačená cesta k nádhernému neobývanému ostrovu v thajskom zálive. Richard sa zoznámi s francúzskym párom Françoise a Étiennom a presvedčí ich, aby išli s ním hľadať ostrov. Kópiu mapy však nechá aj ďalším dvom Američanom, ktorých stretne. Richard, Françoise a Étienne sa dostanú na ostrov, pričom medzi Richardom a Françoise prepuká ľúbostný vzťah. Na ostrove nájdu komunitu, ktorú vedie istá Sal. Tá im, nevediac o tom, že Richard nechal kópiu mapy ešte niekomu ďalšiemu, dovolí zostať v komunite... Film je adaptáciou rovnomenného románu Alexa Garlanda. Zobraziť viac

2D ST 15
Viac info

Mexická jazda| filmotéka: LETO

Y tu mamá también;; Alfonso Cuarón, 2001, verzie: ČT : spa

Sedemnásťroční Julio a Tenoch sú priatelia na život a na smrť a okrem toho strašne túžia po sexe. Keď im náhoda prihrá možnosť ísť na prázdniny s krásnou a o niekoľko rokov staršou ženou na niekoľkodenný výlet na pláž, okamžite sa chopia tejto príležitosti. Zatiaľ čo mladíci majú erotické a dobyvateľské sny, Luisa skrýva smutné tajomstvo... Film uvádzame pri príležitosti 60. narodenín režiséra a scenáristu Alfonsa Cuaróna (nar. 28. 11. 1961). Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Sex a Lucia| filmotéka: LETO

Lucía y el sexo; Julio Medem, 2001, OV (špan. + angl.) + ST (cz)| filmotéka ; Julio Medem, 2001, verzie: ČT

Španielsky režisérsky kúzelník Julio Medem ponúka príbeh plný telesnej vášne, bolestne hlbokej lásky a krehkej mystiky. Rovnako ako v predchádzajúcich filmoch, aj tu môžeme nájsť jeho originálny poetický pohľad na svet, pre ktorý je príznačná hra s predstavami a skutočnosťou a s logikou časovej postupnosti. Dôraz na osudovosť mení súkromný príbeh vášne, viny a odpustenia na podobenstvo o zložitej previazanosti ľudských osudov. Zobraziť viac

2D ČT 18