Filmotéka - Jún 2018

Priatelia archívneho filmu,

 

13. júna si pripomíname 80. výročie narodenia režiséra, scenáristu, kameramana a fotografa Ela (Eliáša) Havettu. Havetta študoval v prvej polovici 60. rokov minulého storočia na pražskej FAMU, pričom štúdium formálne nedokončil (neodovzdal teoretickú časť diplomovej práce). Na škole nakrútil študentské filmy Svatá Jana(1963), 34 dnů absolutního klidu (1965) či Předpověď: nula (1966; všetky tri filmy uvedieme v rámci pásma Výročia: Elo Havetta). Jeho dlhometrážnym debutom sa stal film Slávnosť v botanickej záhrade (1969), ktorý už nakrútil na Kolibe. Plagát filmu avizoval „farebnú komédiu o potrebe zázraku v ľudskom živote“. Eduard Grečner v súvislosti s filmom hovorí, že je „bláznivou reflexiou svojej doby, emocionálnym protestom, výbuchom spontánnej veselosti v dobe zamknutej zákazmi a vykoľajenej príkazmi“, a dodáva, že „film je básňou, túžbou po nehatenej slobode, je okato a náročky bezočivý v každom detaile“. Po tomto filme Havettovi umožnili nakrútiť už len jeden dlhometrážny film – Ľalie poľné (1972, podľa novely Vincenta Šikulu Nebýva na každom vŕšku hostinec). Film rozpráva o vyslúžilcoch vracajúcich sa z 1. svetovej vojny, ktorí hľadajú domov, zmysel života a miesto v spoločnosti. Potom  sa Havetta viac nemohol venovať filmovej tvorbe, odňali mu aj rozpracované projekty. V 70. rokoch externe spolupracoval s Československou televíziou v Bratislave, režijne a scenáristicky sa podieľal na tvorbe televíznych magazínov Lastovička Ráčte vstúpiť. Elo Havetta umrel 3. februára 1975 vo veku 36 rokov v Bratislave na následky vnútorného krvácania spôsobeného prasknutým žalúdočným vredom. Pod jeho predčasný skon sa podpísal zrejme aj stres, konzumácia alkoholu a liekov. V roku 2005 vznikol v réžii Marka Škopa a Juraja Johanidesa film o Havettovi s názvom Slávnosť osamelej palmy. V júni ho budeme uvádzať po každej z troch projekcií Havettových filmov. Prenechajme ešte raz slovo Eduardovi Grečnerovi: „Možno iba ľutovať, že sa jeho tvorba tak skoro tragicky uzavrela – z hľadiska štýlu a poetiky podnes nemá nasledovníka. Potreba voľnosti a slobody, miestami až anarchisticky nástojčivá, poznačila Havettovo dielo aj život, stala sa prapríčinou konfliktu s dobou, v ktorej žil.“

V júni si pripomenieme aj 100. výročie narodenia režiséra, scenáristu a herca Jiřího Krejčíka (26. 6. 1918 – 9. 8. 2013). Uvedieme film Polnočná omša z roku 1962, ktorý Krejčík nakrútil na Slovensku podľa rovnomennej divadelnej hry Petra Karvaša. Film rozpráva o osudoch malomeštiackej rodiny Kubišovcov, v ktorej sa situácia značne vyhrotí po tom, čo sa domov vráti zranený syn Juraj. Juraj totiž bojuje na strane partizánov, zatiaľ čo iní členovia rodiny, pokiaľ priamo nekolaborujú s Nemcami, túžia prežiť vojnu v bezpečí.

90. výročie narodenia filmového architekta, zakladateľa slovenskej filmovej a televíznej scénografie Antona Krajčoviča (23. 6. 1928 – 13. 1. 2002) si pripomenieme v júni projekciami filmov Boxer a smrť (1962) Petra Solana a Eden a potom... Alaina Robbe-Grilleta (1970). Krajčovič ako scénograf vždy hľadal možnosť, ako čo najvýstižnejšie definovať prostredie pre dramatickú akciu, jeho výtvarná štylizácia často určovala tvarovú podobu výsledného diela.

13. apríla tohto roku umrel Miloš Forman, jeden z najvýznamnejších a medzinárodne najuznávanejších českých filmových režisérov. Ako poctu Formanovi uvedieme jeho prvý český dlhometrážny film Černý Petr (1963) a prvý americký dlhometrážny film Taking Off (1971).

Na jún sme pripravili aj rozsiahly cyklus Leto v kine, do ktorého sme zaradili filmy tematizujúce leto, prázdniny, dovolenky... Celkovo v ňom nájdete pätnásť rôznorodých filmov, ktoré vznikli v rokoch 1951 – 2001, a teda pokrývajú polstoročie dejín kinematografie. Budete mať možnosť vidieť napríklad klasiku tohto roku jubilujúceho Ingmara Bergmana Leto s Monikou (Bergmanovi budeme venovať pozornosť vo FILMOTÉKE na jeseň), Uhrovo Slnko v sieti o letných (aj) ľúbostných príhodách mládeže v socialistickom Československu, Herzovu adaptáciu Maupassantovej Mušky s názvom Sladké hry minulého leta, Antonioniho Zabriskie Point či Cuarónovu „horúcu“ Mexickú jazdu. Týmto sme však program letného cyklu nevyčerpali, viac sa o ňom dočítate na inom mieste bulletinu. Neváhajte a príďte sa do kina schladiť horúcim filmom!

V cykle Double Bill s podnázvom Krajiny lásky a temnoty uvedieme dva dokumentárne filmy o nevidomých ľuďoch: Krajinu ticha a tmy (1971) Wernera Herzoga a Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského. Oba filmy spája okrem témy aj citlivý, empatický prístup tvorcov a zároveň ambícia presiahnuť rámec informovania o téme. Herzog aj Lehotský využívajú v týchto filmoch nástroje, ktoré nie sú typické pre dokumentárny film (u Herzoga napríklad písanie „replík“ protagonistky, u Lehotského využitie animovanej pasáže), no práve vďaka tomu vytvárajú mimoriadne plastické obrazy skúmaného fenoménu a nám divákom ponúkajú jedinečnú možnosť priblížiť sa, nahliadnuť do sveta nevidomých, respektíve do ich prežívania sveta.

Profesor Urc sa v cykle Očami filmových spravodajcov venuje poslednému výletu Nikitu Chruščova, ktorým bol výlet na Slovensko. Filmová historička Eva Filová zase v rámci cyklu Kraťasy z archívu: Kino Čas pripravila už šiesty blok s podtitulom Ako sme dbali o zdravie, pričom sa tentoraz sústredila na zdravotnícko-osvetové filmy. Muzikológ Jozef Červenka sa na príklade filmu Mladosť Paola Sorrentina venuje v cykle Filmová hudba tvorbe Davida Langa.

Ako čerešničku na torte za touto sezónou sme pre vás pod hlavičkou Art of Silent Film pripravili špeciálnu projekciu nemého filmu Jakova Protazanova Krásavica z Marsu s živým hudobným sprievodom, ktorý zabezpečí zoskupenie plankTune v zložení Martina Kachlová a Paulína Rónaiová. Skupina sa venuje elektroakustickej hudbe, improvizácii a prepojeniu hudby s vizuálnym, či literárnym umením.

Priatelia, dúfame, že si z nášho posledného programu tejto sezóny vyberiete. Čakajú nás letné prázdniny, prajeme vám príjemne strávené dovolenky a veľa cinefilských zážitkov, ak sa vyberiete na nejaké festivaly. Tešíme sa na vás v sezóne 2018/2019.


Dovidenia v prítmí kinosály.

 

Double Bill: Krajiny lásky a temnoty (DB)

Jún 2018: Krajina ticha a temnoty, Slepé lásky

 

Oba filmy nám ponúkajú veľmi špecifickú skúsenosť: komunikujú vzťah nevidomých ľudí (v prípade filmu Krajina ticha a temnoty Wernera Herzoga zároveň aj nepočujúcich) k svetu okolo nich – a k druhým ľuďom. Protagonistkou Herzogovho filmu je Fini Straubingerová, hendikepovaná žena, ktorá zasvätila svoj život pomoci druhým ľuďom s rovnakým postihnutím, akým trpí ona sama. Juraj Lehotský sa vo svojom filme Slepé lásky zameral na štyroch nevidomých protagonistov a ich prežívanie lásky. Oba filmy spája úsilie tvorcov empaticky komunikovať prežívanie ich protagonistov rôznymi nástrojmi. Ani v jednom prípade nejde o publicistický či reportážny štýl dokumentu: je tu zjavný tvorivý prístup k téme a jej empatické uchopenie. Herzog napríklad neváha napísať repliku, ktorú nechá Fini predniesť („Keď mi pustíte ruku, je to, akoby sme boli od seba vzdialení tisíc míľ!“), a tá, podľa slov Fini, vyjadruje jej rozpoloženie lepšie, než by sa to podarilo jej. Na druhej strane Lehotský do svojho filmu zakomponuje animovanú vsuvku, ktorá nám má ešte sprostredkovať iný vhľad do problematiky. Ďalším spoločným motívom oboch filmov je, že si nevoľkajú v lacnej sentimentalite či pátose, ktoré by táto téma mohla vzbudzovať, skôr sa usilujú zachytiť ľudský rozmer prezentovaných situácií.

 

Leto v kine (LVK)

Jún 2018: Tancovala jedno leto; Leto s Monikou; Prázdniny v Ríme; Okno do dvora; V žiari slnka; Nôž vo vode; Slnko v sieti; Sladké hry minulého leta; Zabitá neděle; Zabriskie Point; Čierna mačka, biely kocúr; Pláž; Mexická jazda; Sex a Lucia

 

Vo štvrtok 21. júna nás čaká letný slnovrat, teda prvý letný deň. Vo FILMOTÉKE sme na celý mesiac jún pre vás pripravili výber filmov, ktoré tematizujú leto, čas prázdnin, dovoleniek, ale aj prvých lások i viac či menej sladkého (hoci niekedy aj trpkého) ničnerobenia. Uvádzané filmy pokrývajú obdobie 50 rokov dejín kinematografie (1951 – 2001) a spája ich práve téma leta. Snažili sme sa vybrať takpovediac dusné, „upotené“ filmy (bez pejoratívnych konotácií), také, z ktorých cítiť sparnú letnú horúčavu, ale aj dusno vo vzťahoch medzi postavami či v zápletke. Skrátka, chceli sme vám dať možnosť poriadne sa v kine vypotiť. V našom výbere nájdete „letné“ filmy od známych majstrov svetovej kinematografie (Bergmanovo Leto s Monikou, Hitchcockovo Okno do dvora či Polańského Nôž vo vode), pozabudnuté filmy (Tancovala jedno leto), epizódy dozrievajúcich letných vášní (Zabriskie Point, Mexická jazda) či poeticko-pocitové pohľady na letné zážitky mládeže v socialistickom Československu (Slnko v sieti). Príďte sa schladiť do kina horúcim filmom!

 

VÝROČIA OSOBNOSTÍ: ELO HAVETTA (VOEH)

Jún 2018: Svatá Jana, 34 dnů absolutního klidu, Předpověď: nula, Slávnosť v botanickej záhrade, Ľalie poľné, Slávnosť osamelej palmy

 

Režisér, scenárista, kameraman a fotograf Elo Havetta bol mimoriadnym zjavom slovenskej kinematografie a jedným z jej najoriginálnejších tvorcov. Absolvoval štúdium odboru fotografie na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (1953 – 1957), počas štúdia pracoval v bábkarskom súbore profesora Fikariho. Po vojenskej prezenčnej službe (1957 – 1959) pracoval ako aranžér v Parku kultúry a oddychu v Bratislave (1959 – 1961) a viedol amatérsky bábkový súbor Divadlo obrazov (1960). Od roku 1961 študoval réžiu na FAMU v Prahe, kde nakrútil študentské filmy Svatá Jana (1963), 34 dnů absolutního klidu(1965), Předpověď: nula (1966). Ako fotograf publikoval v časopisoch Mladá tvorba, Plamen, Revue fotografie, Slovenské pohľady, ako knižný grafik sa podieľal na výtvarných úpravách časopisov ABC pionierov, Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Kamarát, Prúd. V roku 1967 spolupracoval na projekte diapolyekranu s názvom Stvorenie sveta, uvedeného na svetovej výstave EXPO '67 Montreal. V rokoch 1967 – 1968 pôsobil ako výtvarný redaktor vydavateľstva Smena a mesačníka pre mladých Prúd. V Štúdiu hraných filmov Bratislava nakrútil dlhometrážne hrané filmy Slávnosť v botanickej záhrade (1969) a Ľalie poľné (1972). V 70. rokoch externe spolupracoval s Československou televíziou Bratislava, nakrútil televíznu inscenáciu Škoda lásky (1973), režijne a scenáristicky spolupracoval na tvorbe televíznych magazínov Lastovička(1973 – 1974) a Ráčte vstúpiť (1974 – 1975).

More info

Black Peter

Černý Petr; Miloš Forman, 85´, 1963, OV (cz) | filmotéka; Miloš Forman, 1963, versions: OR

Reality movie of a few days in the life of a Czechoslovak teenager when he starts work. Show more

2D OR 12
More info

Taking Off

Taking Off; Miloš Forman, 1971, versions: SS : eng

Unable to deal with her parents, Jeannie Tyne runs away from home. Larry and Lyne Tyne search for her, and in the process meet other people whose children ran away. With their children gone, the parents are now free to rediscover/enjoy life. Show more

2D SS 15
More info

One Summer of Happiness

Hon dansade en sommar; Arne Mattsson, 1951, 89, OV (švéd.) + ST (cz) | filmotéka; Arne Mattsson, 1951, versions: CS

Príbeh zakázanej lásky nakrútený podľa románu Letný tanec od spisovateľa Pera Olofa Ekströma. Mladý Göran pred nástupom na vysokú školu odchádza na prázdniny na vidiek k svojmu strýkovi. Tu stretáva krásnu Kerstin. Ich láske však bránia rodičia i miestny puritánsky farár. Film získal v roku 1952 Zlatého medveďa na MFF v Berlíne. Show more

2D CS 15
More info

The last trip of Nikita Khrushchev

Posledný výlet Nikitu Chruščova; rôzni, 1959 -1964, OV (sk) | filmotéka; versions: OR

Sovietsky štátnik Nikita Sergejevič Chruščov vstúpil do histórie odvážnym odsúdením stalinského teroru, no nedokázal prekonať podstatu byrokratického systému. Bol ukrajinským lokálpatriotom: otváral severokrymský zavlažovací kanál, keď predtým daroval Krym Ukrajine. Neprajníci mu vytýkali znižovanie stavu armády, chybné riadenie poľnohospodárstva, ale najmä časté cesty do zahraničia. Všade ho vítali ako zvestovateľa politiky mierového spolužitia. Tesne pred politickým odstavením prišiel na Slovensko. To bol jeho posledný výlet. Uvedené bude periodikum Za rozvoj poľnohospodárstva č. 10/1959 a vydania >Týždňa vo filme č. 31/1960, 8/1963, 45/1963, 18/1964, 36/1964.Show more

2D OR 15
More info

Jubilee:: Elo Havetta

Výročia: Elo Havetta; Elo Havetta, 1963 – 1966, OV (cz) | filmotéka; Elo Havetta, versions: OR

Short slovak documentary movies from 1963 – 1966. Show more

2D OR 15
More info

Celebration of a lonely palm

Slávnosť osamelej palmy; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, OV (sk) + AT | filmotéka; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, versions: OR

This documentary film pays a tribute to Elo Havetta (1938–1975), a solitery director, an author of only two feature films (Celebration in the Botnical Garden and Field Lilies) that belong to the best of the Slovak cinema. Show more

DVD/BD OR 15
More info

Celebration In The Botanical Garden

Slávnosť v botanickej záhrade; Elo Havetta, 1969, versions: OR : slk

This colourful ”fairy”-tale is about the need of miracles in life and of letting the charms of nature, where every single particle is in constant motion, take over as if in an impressionist painting. It is a mosaic built of the stories of Mária and Pierre. Mária, a tavern-keeper tries again and again to lead Pišta, the father of her eight daughters, to the wedding altar. Pierre by his arrival disturbs the peace of the wine-growing village of Bábindol but at the same time he shows its inhabitants how to really enjoy life. Show more

2D Stream OR 15
More info

Celebration of a lonely palm

Slávnosť osamelej palmy; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, OV (sk) + AT | filmotéka; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, versions: OR

This documentary film pays a tribute to Elo Havetta (1938–1975), a solitery director, an author of only two feature films (Celebration in the Botnical Garden and Field Lilies) that belong to the best of the Slovak cinema. Show more

DVD/BD OR 15
More info

Wild Lilies

Ľalie poľné; Elo Havetta, 1972, versions: OR , ES : slk, ces

A story of the search for home, happiness and the necessity of finding one´s place in society. The plot is set in a Slovak village after the end of the WW I. The main characters are two veterans returning home and trying to redefine the meaning of life and regain the feelings of security and love. (http://www.sfd.sfu.sk) Show more

2D OR ES 15
More info

Celebration of a lonely palm

Slávnosť osamelej palmy; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, OV (sk) + AT | filmotéka; Marko Škop, Juraj Johanides, 2005, versions: OR

This documentary film pays a tribute to Elo Havetta (1938–1975), a solitery director, an author of only two feature films (Celebration in the Botnical Garden and Field Lilies) that belong to the best of the Slovak cinema. Show more

DVD/BD OR 15
More info

Land of Silence and Darkness

Land des Schweigens und der Dunkelheit; Werner Herzog, 1971, OV (nem.) + AT| filmotéka| DOUBLE BILL; Werner Herzog, versions: ES

Through examining Fini Straubinger, an old woman who has been deaf and blind since adolescence, and her work on behalf of other deaf and blind people, this film shows how the deaf and blind struggle to understand and accept a world from which they are almost wholly isolated. Show more

DVD/BD ES 15
More info

Blind Loves

Slepé lásky; Juraj Lehotský, 2008, versions: OR , SV : slk

A poetic story about love and happiness between doc and fiction. Show more

2D OR SV 15
More info

Summer with Monika

Sommaren med Monika; Ingmar Bergman, 1953, OV (švéd.) + ST (cz) | filmotéka; Ingmar Bergman, 1953, versions: CS

A pair of teenagers meet one summer day, start a reckless affair and abandon their families to be with one another. Show more

2D CS 15
More info

Roman Holiday

Roman Holiday / USA; William Wyler, 1953, OV (angl.) + ST (sk)| filmotéka ; William Wyler, 1953, versions: SS : eng

A bored and sheltered princess escapes her guardians and falls in love with an American newsman in Rome. Show more

2D SS 15
More info

Cinema Time VI: How we cared our health

Kino Čas VI: Ako sme dbali o zdravie; rôzni, 1956 – 1981, OV (sk); Director: various, versions: OR

Short slovak documentary movies from 1956 – 1981. Show more

2D OR 15
More info

The Boxer and Death

Boxer a smrť; Peter Solan, 1962, versions: OR : deu, pol, slk

Concentration camp commander Kraft finds out that prisoner Kominek is a former professional boxer. Overnight, the prisoner is made Kraft's exercise partner and unwillingly rises to a privileged position at the camp. His anger over the death of his friend and co-prisoner leads to open revolt. The film brings a new view of human degradation during fascism by a tragic story of one man whose only chance for survival is to accept the rules of an unequal game. Show more

2D OR 12
More info

Eden And Afterwards

Eden a potom...; Alain Robbe-Grillet, 1970, versions: OR : slk

A detective story about the stealing of a painting of an artist working at the end of the last century. The story is set on the borders of dream and reality, depicting a group of young university students improvising acting scenes in café Eden. Show more

2D OR 18
More info

Midnight Mass

Polnočná omša; Jiří Krejčík, 1962, versions: OR : slk

A dramatic story of a petit-bourgeois family that wishes to survive the war in safety even by direct collaboration with the Nazis. The return of their own, wounded injured son Juraj who had joined the partisans means a serious danger for them. >sfd.sfu.sk Show more

2D OR 12
More info

Rear Window

Rear Window; Alfred Hitchcock, 1954, versions: CS : eng

A wheelchair-bound photographer spies on his neighbors from his apartment window and becomes convinced one of them has committed murder. Show more

2D CS 12
More info

Van Gogh

Van Gogh ; Maurice Pialat, 1991, OV (franc.) + AT| filmotéka; Maurice Pialat, 1991, versions: ES

The final sixty-seven days of Van Gogh's life is examined. Show more

2D ES 12
More info

Purple Noon

Plein soleil; René Clément, 1960, OV (franc. + tal. + angl.) + ST (sk) | filmotéka; René Clément, 1960, versions: SS

Tom Ripley is a talented mimic, moocher, forger and all-around criminal improviser; but there's more to Tom Ripley than even he can guess. Show more

2D SS 15
More info

Knife in the Water

Nóż w wodzie; Roman Polański, 1962, OV (poľ.) + ST (cz)| filmotéka; Roman Polański, 1962, versions: CS

On their way to a sailing trip, an aging husband and wife invite along an emphatic young hitchhiker out of sheer patronization. Show more

2D CS 15
More info

The Sun In The Net

Slnko v sieti; Štefan Uher, 1962, versions: ES , OR : slk

A lyrical story of the shy love of two young people. They try to hide their doubts, lack of experience and fear by pretended cynicism and negative attitudes. But the truth is their inner worlds are full of emotions that they are afraid to reveal. http://www.sfd.sfu.sk Show more

2D ES OR 15
More info

Aelita: Queen of Mars

Aelita; Jakov Protazanov, 1924, OV (nemý) + živá hudba| filmotéka; Jakov Protazanov, 1924, versions: OR

Aelita: Queen of Mars, is a silent film directed by Soviet filmmaker Yakov Protazanov, based on Alexei Tolstoy's novel of the same name. Show more

2D OR 15
More info

Sweet Amusements Of Past Summer

Sladké hry minulého leta; Juraj Herz, 1969, versions: OR : slk

An impressionistic yet tragical story of a young washerwoman Muška who by her chastity and limitless joy of life fascinates the men around her - mainly five bohemians. Those keep on breaking the local conventions by their way of life. They have fun, dream and enjoy the pleasure of each moment, thus escaping the boring everydays of the burgeoisie. The movie celebrates the joy from life and the longing for what is impossible. (http://www.sfd.sfu.sk) Show more

2D OR 15
More info

Squandered Sunday

Zabitá neděle; Drahomíra Vihanová, 1969, versions: OR

Director Drahomíra Vihanová made her debut with the film Zabitá neděle (A Squandered Sunday, 1969), only to find that her first full-length feature would not be screened in cinemas for political reasons. This estimable film therefore had to wait until 1990 for its official premiere. Vihanová devoted the next two decades to making documentary films, only returning to features after 1989. Black and white parable Pevnost (The Fortress, 1994), based on a short story by Alexandr Kliment, was inspired by the poetics of the Czechoslovak New Wave of the 1960s. Zabitá neděle was also shaped by the formal and theoretical framework of the 1960s movement. However, her next drama Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba (The Pilgrimage of Students and Jacob, 2000) failed to meet the expectations of both viewers and critics, with the result that Vihanová remained the author of only three feature films… Zabitá neděle was an adaptation of a short story of the same title by Jiří Křenek, part of a trilogy with a military setting. Two of Křenek´s stories were centred upon the cult of personality of the 1950s, while a longer story explored contemporary themes. All three stories were about men who due to their class origins end up in remote military garrisons, where they suffer a combination of overwhelming boredom and lethargy caused by the mechanical repetition of routine tasks. The main protagonist of Vihanová’s intimate psychological drama is officer Arnošt (Ivan Palúch), who one sunny day finds a refuge from the feeling that his life has been wasted in a prolonged retreat into nostalgia. He then commits suicide. One of the darkest offerings from the New Wave, the film captures the sense of scepticism, futility and despair felt by its hero as he contemplates the inert space-time of his life. The existential element of the film transcends both the military and historical aspects. What the film really seems to be about is the timeless desire to gain control over one’s life. The exceptional formal facet of the feature still captivates the spectator by contrast between the hero´s stagnation and the dynamic way in which the author treats the time-space of the narration. Show more

2D OR 15
More info

Dead Man

Dead Man; Jim Jarmusch, 1995, versions: CS

On the run after murdering a man, accountant William Blake encounters a strange North American man named Nobody who prepares him for his journey into the spiritual world. Show more

2D CS 15
More info

Zabriskie Point

Zabriskie Point; Michelangelo Antonioni, 1970, OV (ang.) + ST (sk)| filmotéka ; Michelangelo Antonioni, 1970, versions: SS , OR

At Zabriskie Point, United States' lowest point, two perfect strangers meet; an undergraduate dreamer and a young hippie student who start off an unrestrained romance, making love on the dusty terrain. Show more

2D SS OR 15
More info

Jubilee: Ervín Potocký

Výročia: Ervín Potocký; rôzni,1963 – 1966, OV (sk)| filmotéka; Director: various, versions: OR

Short slovak documentary movies from 1963 – 1966. Show more

2D OR 15
More info

Youth

Youth; Paolo Sorrentino, 2015, versions: CS , OR

Fred and Mick, two old friends, are on vacation in an elegant hotel at the foot of the Alps. Fred, a composer and conductor, is now retired. Mick, a film director, is still working. They look with curiosity and tenderness on their children's confused lives, Mick's enthusiastic young writers, and the other hotel guests. While Mick scrambles to finish the screenplay for what he imagines will be his last important film, Fred has no intention of resuming his musical career. But someone wants at all costs to hear him conduct again. Show more

2D Stream 2D+4K CS OR 15
More info

Black Cat, White Cat

Crna mačka, beli mačor; Emir Kusturica, 1998, versions: CS : bul, ron, srp

Grga Pitic and Zarije Destanov are two old friends - and rivals - who haven't seen each other in years. But a series of events beyond their wildest dreams leads to a raucously funny reunion filled with gypsy mobsters, dirty deals and shotgun weddings. Show more

2D CS 15
More info

The Beach

The Beach; Danny Boyle, 2000, OV (angl. + franc. + švéd. + thaj. + srbs.) + ST (sk) | filmotéka; Danny Boyle, 2000, versions: SS

Vicenarian Richard travels to Thailand and finds himself in possession of a strange map. Rumours state that it leads to a solitary beach paradise, a tropical bliss. Excited and intrigued, he sets out to find it. Show more

2D SS 15
More info

And Your Mother Too

Y tu mamá también;; Alfonso Cuarón, 2001, versions: CS : spa

In Mexico, two teenage boys and an attractive older woman embark on a road trip and learn a thing or two about life, friendship, sex, and each other. Show more

2D CS 15
More info

Sex and Lucia

Lucía y el sexo; Julio Medem, 2001, OV (špan. + angl.) + ST (cz)| filmotéka ; Julio Medem, 2001, versions: CS

Various lives converge on an isolated island, all connected by an author whose novel has become inextricably entwined with his own life. Show more

2D CS 18