Researching, Restoring, Distributing and Programming the Audiovisual Heritage

The seminar aims to present the various stages of work with the audiovisual heritage. The activities to which this seminar is dedicated are primarily covered in Slovakia by the Slovak Film Institute (SFI). These activities will be presented by the SFI’s experts during the seminar. The international speakers deal professionally with Central European cinemas (including Slovak cinema). Their insights and experience-sharing are therefore of great value. The lectures and presentations will be accompanied by film screenings. On the seminar’s last day a screening of short films from the SFI’s collections and digitally restored by the SFI will also take place.

We hope that the seminar will be truly inspirational for all participants.

Organised on the occasion of the 55th anniversary of the Slovak Film Institute.

Pozvaní zahraniční prednášatelia sa profesionálne venujú kinematografiám strednej Európy vrátane slovenskej kinematografie. Ich pohľad a vzájomná výmena skúseností sú preto veľmi cenné. Prednášky budú sprevádzané projekciami súvisiacich filmov a posledný deň seminára sa uskutoční projekcia pásma digitálne zreštaurovaných krátkych filmov zo zbierok Slovenského filmového ústavu.

Dúfame, že seminár bude inšpiratívny a podnetný pre všetkých účastníkov.

Organizované pri príležitosti 55. výročia Slovenského filmového ústavu.

program a podrobné informácie (pdf)