Filmový kabinet 4 - Obdobie zrenia (2021)

Restarting from 31st of January!

Prvý semester Filmového kabinetu 4 (Od zrodu po Kristove roky) zmapoval vývin nemej kinematografie a ukončil sa stretnutím venovaným jej krátkemu vrcholu. Príchod zvuku do kinematografie je téma, ktorou sa započne druhý semester nazvaný Obdobie zrenia. Názov naznačuje nielen to,  že film po tridsiatich troch rokoch svojej existencie dozrieva, ale aj to, že si uvedomí svoju schopnosť pohľadu a nazerania hĺbky. Kľúčové otázky sa nebudú týkať len predmetu videnia, teda toho, čo kinematograf vidí (a nakoľko je to skutočné), ale najmä toho, ako sa pozerá, či je jeho pohľad politicky alebo umelecky deformovaný a aký je prenikavý. V období 30. a 40. rokov 20. storočia film ovplyvňujú nielen zmeny na poli technických vynálezov, ale aj turbulentné spoločenské a politické premeny. V tomto zmysle je možné sledované obdobie považovať za rovnako fascinujúce (ak nie viac) ako predošlé obdobie, nakoľko všetky momenty smerujú k veľkým inovatívnym zmenám štýlu a vyjadrovacích schopností kinematografu.

Ako sa stať frekventantom si môžete pozrieť TU.

More info

Shadow of a Doubt Shadow of a Doubt

Shadow of a Doubt ; Alfred Hitchcock, versions: CS : eng

A young woman discovers her visiting uncle may not be the man he seems to be. (source: imdb.com) Show more

2D CS
More info

Pickpocket Pickpocket

Pickpocket; Robert Bresson, versions: OR , SS : fra

Michel is released from jail after serving a sentence for thievery. His mother dies and he resorts to pickpocketing as a means of survival. Show more

2D OR SS