Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia

7. - 11. decembra 2020

Sprievodné podujatia prehliadky slovenského filmu za rok 2019 boli kvôli pretrvávajúcej pandémii odložené. Po uvoľnení oaptrení vás pozývame na odbornú časť a sprievodné podujatia prehliadky v termíne od 7. do 11. decembra v Kine Lumière.

Na všetky odborné panely a semináre je vstup voľný, kapacita v kinosále je však obmedzená na 30 miest a je potrebné vyzdvihnúť si nulovú vstupenku v pokladni kina. Časť podujatí bude k dispozícii ako live stream aj online na www.kino-doma.sk a Facebooku Kina Lumière.

Vstupné na filmovú časť sprievodných podujatí je uvedené pri jednotlivých projekciách.

Viac info

Panelová diskusia o slovenskom hranom filme 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autorky príspevkov: Zuzana Mojžišová + Roberta Tóthová
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku v pokladni kina, kapacita je obmedzená.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Zuzana Mojžišová je filmová recenzentka a spisovateľka. Pôsobí ako šéfredaktorka študentského filmového časopisu Frame a učí na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU (kultúra písaného slova, oral history, filmová prax, obrazy inakosti vo filme). Okrem časopisecky a zborníkovo publikovaných článkov a štúdii vydala knižne Premýšľanie o filmových Rómoch (VŠMU, 2014), O ľuďoch a snoch (VŠMU, 2016), Za rómskym ľudom (OZ Žudro, 2017), spolu s Janou Belišovou je autorkou kníh Phurikane giľa (OZ Žudro, 2002) a O Del dživel (OZ Žudro, 2014). Napísala zbierku poviedok Afrodithé (L.C.A., 1997), novely Bon Voyage (Artforum, 2010) a Genius loci (Artforum, 2013), román Modus vivendi (Artforum, 2019) či Rozprávky na sedem dní (Artforum, 2012). Roberta Tóthová vyštudovala scenáristiku na bratislavskej VŠMU pod vedením Dušana Dušeka a žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Karola Orbana. Po ukončení štúdia pôsobila ako filmová a kultúrna publicistka v denníku Pravda. Momentálne pre Pravdu píše o filme a kultúre ako externý redaktor, okrem toho pravidelne publikuje prevažne filmové recenzie a kritické texty v mesačníku Film.sk, kultúrno-spoločenskom mesačníku Kapitál a online filmovom magazíne Kinečko. Aktuálne pracuje na scenároch k dvom celovečerným autorským hraným filmom. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Zobraziť viac

Viac info

Panelová diskusia o slovenskom dokumentárnom filme 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autori príspevkov: Eva Filová + Adam Straka
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku prostredníctvom v pokladni kina.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Eva Filová absolvovala VŠVU a FTF VŠMU, kde pedagogicky pôsobí. Venuje sa najmä histórii slovenského filmu a publikuje v odborných časopisoch. Je autorkou knihy Eros, sexus, gender v slovenskom filme (SFÚ, 2013), spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a niekoľkých edukatívnych projektov. V rokoch 2014 až 2020 dramaturgicky a lektorsky pripravovala pásma krátkych filmov pre Filmotéku Kina Lumière a spolupracovala s festivalmi 4 živly, Febiofest, Art Film Fest a inými. Adam Straka je filmový kritik. Absolvoval Katedru audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU diplomovou prácou, v ktorej skúmal diela na pomedzí hraných a dokumentárnych postupov v slovenskej a českej kinematografii. V rokoch 2018 ‒ 2019 bol členom redakcie online časopisu Kinečko, kde doteraz prispieva. Ako filmový kritik taktiež prispieva do mesačníkov Film.sk či Kapitál. Dlhodobo ho zaujíma smerovanie filmových festivalov, z ktorých pravidelne prináša reportáže, recenzie a analýzy. V roku 2020 spoluzaložil novú distribučnú spoločnosť Film Expanded, ktorá sa zameriava na distribúciu dokumentárnych filmov, predovšetkým domácich dokumentárnych debutov. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Zobraziť viac

Viac info

Panelová diskusia o slovenskej filmovej vede a kritike 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autor príspevku o filmovej kritike: Matej Sotník Okrúhly stôl na tému Praktická filmová veda: projekt Abecedár ako otváranie priestorov.
Úvod do diskusie: Martin Kaňuch, Jelena Paštéková, Jana Dudková, Petra Hanáková
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku v pokladni kina.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Matej Sotník je filmový distribútor a kritik. Vyštudoval bakalársky stupeň na Katedre audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU, filmovú scenáristiku študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, semester strávil na Katedre dokumentu pražskej FAMU. Spoluzakladal distribučnú spoločnosť Film Expanded, kde sa venuje distribučným stratégiám a marketingu. S dokumentaristami Marekom Šulíkom a Mirom Remom založili alternatívnu distribučnú platformu Dokument na kolesách. Taktiež spoluzakladal a pôsobil v produkčnej firme VIRUSfilm. Venuje sa mysleniu a písaniu o filme, viedol dokumentárnu sekciu v Kinečku, dlhšie pôsobil v kultúrnej rubrike portálu Aktuality.sk. V súčasnosti je členom redakčnej rady a vedúcim filmovej sekcie mesačníka Kapitál. Jana Dudková pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV. V minulosti pôsobila aj ako pedagogička na FTF VŠMU a na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa prienikom medzi teóriami postkoloniality a súčasným, najmä slovenským filmom. Je autorkou niekoľkých desiatok štúdií a troch monografií, z toho jednej o ponovembrovom slovenskom filme (Slovenský film v ére transkulturality, Vlna, 2011) a dvoch venovaných srbskému filmu (Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov, SFÚ, 2008; Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu, SFÚ, 2001). Petra Hanáková absolvovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a bakalársky tiež filmovú vedu na FTF VŠMU v Bratislave. Pracovala v Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou Zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav. Od októbra 2020 pracuje tiež na Oddelení vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu. Je spoluautorkou knižného profilu Pedro Almodóvar (SFÚ, 2005), monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010) a publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart, 2010), je tiež spoluautorkou množstva katalógov. Publikuje napr. v Arse, Ročenke SNG, 365, Profile, Kinečku, Film.sk či Kino-Ikone. Martin Kaňuch je absolventom odboru história a estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení Slovenského filmového ústavu. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Zobraziť viac

Viac info

Seminár: Martin Slivka - muž, ktorý sadil stromy | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovesnkého filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Seminár sa uskutoční v kinosále K2, kapacita je obmedzená na 30 miest. Nulovú vstupenku je možné vyzdvihnúť si v pokladni kina. Na režiséra, scenáristu, dramaturga, filmového teoretika, pedagóga, priekopníka tzv. etnografickej línie slovenského dokumentarizmu, jedného zo zakladateľov a prvého dekana Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Martina Slivku, budú spomínať jeho spolupracovníci, študenti a priatelia. Moderuje: Eva Filová Seminár otvorí video-príhovorom Alexander Strelinger. Blok 1 - Martin Slivka a škola
Ondrej Šulaj - Moje stretnutia s Martinom Slivkom
Mário Homolka - Odkaz "tatka" Slivku
Marek Kuboš - Päť spomienok Blok 2 - Slivka kritik/publicista
Peter Ulman - Publicistika Martina Slivku
Václav Macek - Martin Slivka ako kritik/historik fotografie
Dáša Ferklová - Martin Slivka ako kurátor fotografických výstav
Peter Maráky - Slivka ako zakladateľ/dramaturg Etnofilmu
Tomáš Hučko - Klasický koncept filmového dokumentu a umelecké ambície v tvorbe Martina Slivku Blok 3 - Slivka etnograf
Ladislav Volko - Poľské inšpirácie Martina Slivku
Zuzana Mojžišová - Deti vetra
Daniel Luther - Ľudové divadlo Martina Slivku
Branko Ladič - Martin Slivka a Ilja Zeljenka Zobraziť viac

Viac info

Krst zborníka Rudolf Urc - tvorca a interpret histórie | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Rudolf Urc. Tvorca a interpret histórie E. Gubčová, V. Macek, E. Šošková, 2019 pokrstí - Martin Šulík premietame - GEN: Rudolf Urc (réžia: Martin Šulík, Slovensko, 2011, DVD, 14`, MP 12) Zborník príspevkov zo seminára o Rudolfovi Urcovi (2019) organizovaného pri príležitosti odovzdania ceny Petra Mihálika za prínos v oblasti filmovej vedy je súborom odborných štúdií a spomienkových textov o významnej slovenskej filmovej osobnosti. Publikácia mapuje filmársky, dramaturgický, pedagogický, publicistický, teoretický a historiografický prínos Rudolfa Urca v oblasti dokumentárneho a animovaného filmu. Súčasťou knihy je aj rozsiahly rozhovor s Rudolfom Urcom z projektu Oral history a autorská štúdia Rudolfa Urca o jeho stratenom filme Osudné dni. Jedinečný pohľad Rudolfa Urca v kontexte domácej kinematografie je daný súradnicami, z ktorých vychádza - stojí súčasne na strane filmovej produkcie aj reflexie. Po absolvovaní dramaturgie na FAMU pracoval v Spravodajskom filme. Zobraziť viac

Viac info

Pásmo filmov - Pocta Martin Slivka I. | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 1963, verzie: OR : slk

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), Slovenský filmový ústav (SFÚ), Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU), Občianske združenie FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie zriaďujú
Cenu Petra Mihálika
ako uznanie významu a prínosu celoživotného diela Petra Mihálika pre rozvoj filmovej vedy na Slovensku a pre systematickú prácu v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie. Uvedieme pásmo filmov:
Národný umelec Karol Plicka (Martin Slivka, 1970, Slovensko, 26 min.)
Voda a práca (Martin Slivka, 1963, Slovensko, 9 min.)
Ľudovít Fulla (Martin Slivka, 1972, Slovensko, 23 min.)
Deti vetra -... spriaznili sa s kovom - 3. časť seriálu (Martin Slivka, 1990, Slovensko, 30 min.) Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy; Martin Šulík, 2007, verzie: SV

Film je poctou Martinovi Slivkovi, jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej kinematografie a kultúry. Bol tvorcom slovenského dokumentárneho národopisného filmu, režisérom, scenáristom, dramaturgom, filmovým teoretikom, pedagógom, autorom, etnografom a najmä - výnimočným človekom. Dokument je nielen spomienkou na majstra Slivku prostredníctvom rozprávania jeho blízkych a spolupracovníkov, ale zároveň pokusom poodhaliť tajomstvo jeho bohatého života a tvorby. Zobraziť viac

2D SV 12
Viac info

Panelová diskusia o slovenskom animovanom filme 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autori príspevkov: Eva Šošková + Patrik Pašš ml.
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku prostredníctvom webstránky, alebo v pokladni kina.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Eva Šošková je absolventkou Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Je riešiteľkou viacerých grantov, pričom sa zameriava na animovaný film, napr. Slovenská kinematografia po roku 1989 (APVV), Súčasné filmové teórie (VEGA). V Národnom projekte Digitálna audiovízia v Slovenskom filmovom ústave skúmala slovenský animovaný film do roku 1989. Ako publicistka a kurátorka spolupracovala s festivalmi Bienále animácie Bratislava, Fest Anča v Žiline, Animateka v Ljubljane. Na VŠMU samostatne vedie semináre Filmová reč a Súčasný slovenský animovaný film, ktorý vychádza z jej základného výskumu realizovaného počas doktorandského štúdia. Publikuje štúdie a odborné články (Slovenské divadlo, Kino-Ikon, Film.sk, Homo Felix) a každoročne hodnotí uplynulý rok v slovenskom animovanom filme na rôznych platformách (Film.sk, Týždeň slovenského filmu, AVF). Patrik Pašš ml. je scenárista a režisér animovaných a trikových filmov. Okrem vlastnej knižnej a krátkometrážnej filmovej tvorby sa scenáristicky, výtvarne, alebo animačne spolupodieľal na vzniku viacerých dokumentárnych a hraných projektov. V súčasnosti pôsobí na Katedre animovaného filmu FTF VŠMU ako pedagóg. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Zobraziť viac

Viac info

Punk je hned! + David Kollar naživo | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Punk je hned!; Juro Šlauka, 2019, verzie: OR : ces, slk

Jedným zo sprievodných podujatí Týždňa slovenského filmu je aj špeciálna projekcia úspešného debutu Juraja Šlauku Punk je hned!, ktorý získal 6 nominácií na národnú filmovú cenu Slnko v sieti a ocenenie na slávnostnom večeri si prevzal David Kollar za najlepšiu filmovú hudbu. Film je inšpirovaný detailne odpozorovaným životom pankáčov prebývajúcich na periférii. Rozpráva príbeh tridsaťročného drogovo závislého Kvička, ktorý žije v rozpadajúcom sa podnájme so svojou družkou a s dvojročným synom. Jeho idylický svet jedného dňa ostro narazí na hranu všeobecne platných pravidiel. Svojim impulzívnym správaním, ktoré neráta s dôsledkami, svoj život postupne mení na voľný pád. David Kollar je slovenský gitarista a skladateľ, ktorý sa v posledných rokoch etabloval na medzinárodnej scéne ako jedna z najzaujímavejších postáv súčasnej európskej avantgardnej a jazzovej scény. V roku 2019 prevzal v rámci Radio_Head Awards špeciálne ocenenie za prínos do hudby. Venuje sa tiež kompozícii filmovej a scénickej hudby. Okrem Slnka v sieti za najlepšiu filmovú hudbu (Punk je hned!) získal i nomináciu v tejto kategórii za hudbu k filmu Stanko. Počas projekcie špeciálnej verzie filmu Punk je hned! bez hudby bude David Kollar hrať naživo. Nebude to však úplne totožná hudba, ktorú skomponoval pre film, ale bude obohatená o nový improvizovaný rozmer, ktorým ju nanovo pretvára pri každom jednom živom vystúpení. Viac informácií o Kollarovi nájdete na www.davidkollar.com Zobraziť viac

2D Stream OR 15