Milan Kundera 93

Milan Kundera sa narodil 1.apríla 1929. Pri príležitosti jeho 93. narodenín premietne Kino Lumière rovnomenný dokumentárny film Miloslava Šmídmajera o fenoméne autora, ktorý zaujal po celom svete. V spolupráci s vydavateľstom Artforum vám prinášame nielen možnosť vzhliadnuť dokument o Kunderovom živote, ale aj prečítať si nové slovenské vydania jeho francúzskych noviel Sviatok bezvýznamnosti (2020) a Nevedomosť (2021). Na každej z víkendových projekcií od piatka 25.3. do nedele 27.3. vyžrebujeme víťazov každej z knižiek a na deň narodeninového výročia, 1.apríla, môžete o knižky súťažiť na našich sociálnych sieťach.

⬇⬇⬇

More info

Milan Kundera

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti; Miloslav Šmídmajer, 2021, versions: CS : ces, fra

Why was Milan Kundera's work so interesting all over the world? Why did he go to France and start writing in French? What is behind the fact that he impeded having his latest novels translated to Czech? Why does he avoid cameras and publicity? The documentary about Kundera's work takes us to his birthplace, Brno, to the times when he studied and taught at FAMU, or to the period of normalization, when he was prevented from writing and producing and would not be published, although he was already successful abroad. Despite that, he introduced the play Jacques and his Master, along with J. Bartoska, but with an alias. In the mid-1970s, he took advantage of the invitation from the University of Rennes and began lecturing there. In 1979, the Czech authorities deprived him of his citizenship. Kundera commented: "At that time, the Russians controlled everything and it was the Russians who decided that I was no longer Czech." President Mitterrand granted him a French citizenship. He published his most famous novel, The Unbearable Lightness of Being, as a Frenchman. Later, however, he no longer consented to making his works into films. Show more

2D CS 12
More info

Milan Kundera

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti; Miloslav Šmídmajer, 2021, versions: CS : ces, fra

Why was Milan Kundera's work so interesting all over the world? Why did he go to France and start writing in French? What is behind the fact that he impeded having his latest novels translated to Czech? Why does he avoid cameras and publicity? The documentary about Kundera's work takes us to his birthplace, Brno, to the times when he studied and taught at FAMU, or to the period of normalization, when he was prevented from writing and producing and would not be published, although he was already successful abroad. Despite that, he introduced the play Jacques and his Master, along with J. Bartoska, but with an alias. In the mid-1970s, he took advantage of the invitation from the University of Rennes and began lecturing there. In 1979, the Czech authorities deprived him of his citizenship. Kundera commented: "At that time, the Russians controlled everything and it was the Russians who decided that I was no longer Czech." President Mitterrand granted him a French citizenship. He published his most famous novel, The Unbearable Lightness of Being, as a Frenchman. Later, however, he no longer consented to making his works into films. Show more

2D CS 12
More info

Milan Kundera

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti; Miloslav Šmídmajer, 2021, versions: CS : ces, fra

Why was Milan Kundera's work so interesting all over the world? Why did he go to France and start writing in French? What is behind the fact that he impeded having his latest novels translated to Czech? Why does he avoid cameras and publicity? The documentary about Kundera's work takes us to his birthplace, Brno, to the times when he studied and taught at FAMU, or to the period of normalization, when he was prevented from writing and producing and would not be published, although he was already successful abroad. Despite that, he introduced the play Jacques and his Master, along with J. Bartoska, but with an alias. In the mid-1970s, he took advantage of the invitation from the University of Rennes and began lecturing there. In 1979, the Czech authorities deprived him of his citizenship. Kundera commented: "At that time, the Russians controlled everything and it was the Russians who decided that I was no longer Czech." President Mitterrand granted him a French citizenship. He published his most famous novel, The Unbearable Lightness of Being, as a Frenchman. Later, however, he no longer consented to making his works into films. Show more

2D CS 12