Týždeň slovenského filmu 2023

Týždeň slovenského filmu 2023

Bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu pravidelne hodnotí a reflektuje tvorbu slovenskej kinematografie a venuje sa všetkým premiérovým domácim titulom, ktoré sa môžu uchádzať o národné filmové ceny Slnko v sieti. Tento rok sa uskutoční už po deviaty raz v termíne od 17. do 23. apríla, no nie v Kine Lumière, kde sa konala po minulé roky, ale v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave a v Slovenskej národnej galérii (SNG).

Po dvoch ročníkoch, keď sa prehliadka pre pandemickú situáciu konala v náhradnom jesennom termíne a online, a po vlaňajšom, ktorý sa uskutočnil naživo v kine a v plnom rozsahu, bude rozsah prehliadky opäť zúžený – už nie z dôvodu protipandemických opatrení, ale v dôsledku priestorových obmedzení. Po odstránení následkov požiaru v Kine Lumière v ňom v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia. A keďže organizátor podujatia Slovenský filmový ústav (SFÚ) nemá k dispozícii štyri kinosály po celý deň, ale len dve – na FTF VŠMU a v SNG – a na obmedzený čas, nie je možné premietnuť všetky celovečerné filmy, ktoré mali premiéru v roku 2022. Tých bolo totiž až 48, z toho 27 hraných, 18 dokumentárnych a 3 animované. SFÚ sa preto rozhodol pre kompromis: počas Týždňa slovenského filmu zahrať všetky filmy nominované v hlavných kategóriách Slnka v sieti a ponúknuť tak verejnosti to najlepšie z roku 2022.

Publikum sa teda môže tešiť na drámu Iva Trajkova na motívy novely Františka Švantnera Piargy, celovečerný hraný debut Michala Blaška Obeť a romantickú gangsterku Rasťa Boroša Čierne na bielom koni, ako aj na tri dokumentárne filmy – Dežo Hoffmann – fotograf Beatles Patrika Lančariča, Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha debutujúceho Martina Palúcha a ±90, v ktorom Marek Kuboš nazerá nielen na vlastnú generáciu 90 (pojem, ktorým Pavel Branko označil absolventov dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU z druhej polovice 90. rokov), ale aj na predstaviteľov staršej (–90) a mladšej (+90) generácie.

Po prvý raz v histórii sa budú o Slnko v sieti v kategórii animovaných filmov uchádzať až dve dlhometrážne snímky – Tvojazem Petra Budinského a Websterovci vo filme Kataríny Kerekesovej. Tretím nominovaným v tejto kategórii je krátkometrážny film Ivany Laučíkovej Milosť.

Ako bonus uvidia diváci film Juraja Jakubiska Sedím na konári a je mi dobre, na ktorom sa ako kameraman podieľal tohtoročný držiteľ Slnka v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre. Laco Kraus film osobne uvedie.

Zatiaľ čo premietania sú určené skôr pre širokú verejnosť a dávajú jej možnosť dohnať zameškané a následne si konfrontovať svoj názor s hodnotením členov SFTA, keďže výsledky Slnka v sieti za rok 2022 budú známe už od soboty 15. apríla, ďalšia dôležitá súčasť Týždňa slovenského filmu je zacielená skôr na odbornú verejnosť (ale otvorená aj pre širšie publikum). Sú ňou panelové diskusie zamerané na hodnotenie minuloročnej kinematografickej tvorby. Uskutočnia sa naživo, no budú aj streamované, takže sa na nich budú môcť virtuálne zúčastniť záujemcovia z celého Slovenska aj zo zahraničia. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku Slovenský film v roku 2022.

Hodnotiace diskusie budú štyri. Počas Panelu o slovenskej filmovej vede 2022 odznie referát Martina Palúcha a koreferát Zuzany Mojžišovej. Počas Panelu o slovenskom hranom filme 2022 prednesie referát Michaela Malíčková a následne odznie koreferát Kataríny Mišíkovej. Panel o slovenskom dokumentárnom filme 2022 sa začne referátom Martina Ciela, po ktorom prednesie koreferát Adam Straka. Súčasťou hodnotiacej časti Týždňa slovenského filmu bude aj Panel o slovenskom animovanom filme 2022 s referátom Žofie Bosákovej a koreferátom Halky Marčekovej.

Teoretickú časť Týždňa slovenského filmu zakončí interdisciplinárny seminár zameraný na osobnosť Ilju Zeljenku, ktorého divákom predstaví aj dokument Ivana Ostrochovského Ilja (2009). V programe nebude chýbať ani prezentácia a krst zborníka z vlaňajšieho interdisciplinárneho seminára o tvorbe Petra Pišťanka.

Viac info

Panel o slovenskom dokumentárnom filme 2022 | TSF 2023

2023, : slk

Panel o slovenskom dokumentárnom filme 2022 moderátorka: Jelena Paštéková
referát: Martin Ciel
koreferát: Adam Straka Jelena Paštéková
Filmová a literárna vedkyňa, v rokoch 1974 – 2020 pôsobila v Ústave slovenskej literatúry SAV, od roku 1991 prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Venuje sa teórii filmu, literatúry a komparatistike, dejinám slovenskej kinematografie a literatúry 20. storočia. Je vedeckou redaktorkou a autorkou projektu Súčasné filmové teórie 1 a 2 (2019, 2021), spoluautorkou Dejín slovenskej kinematografie (1997) a Dejín slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (2017), ďalej autorkou kolektívneho interdisciplinárneho projektu Poetika a politika (2004), odbornou garantkou projektu SFÚ Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021, ako aj autorkou mnohých ďalších monografií a štúdií. Od roku 2015 pripravuje koncepciu panelových diskusií o slovenskej audiovizuálnej tvorbe predchádzajúceho roka v rámci Týždňa slovenského filmu a moderuje ich. Je členkou Rady audiovizuálneho fondu. Martin Ciel
V roku 1986 ukončil štúdium filmovej a divadelnej vedy na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Po štúdiu pôsobil až do roku 1990 v Kabinete divadla a filmu Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 1990 až 1994 pôsobil v Slovenskom filmovom ústave ako vedúci oddelenia výskumu. Od roku 1998 je pedagógom na Katedre filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Viedol prednáškové cykly na FAMU a Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Masarykovej univerzite v Brne, Bieloruskej univerzite v Minsku, vo Film Archive v New Yorku, v Lincoln Center v New Yorku... Prezidentka SR ho v marci 2023 vymenovala za vysokoškolského profesora. Martin Ciel sa zaoberá semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu filmového diela. Teoretické štúdie publikoval v odborných časopisoch a v domácich i zahraničných zborníkoch. Hlavné knižné práce: Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011), Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 (2017). Je spoluautorom publikácií: Archetyp – mýtus – utópia (1998), Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka (2000), Poetika a politika (2004), Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (2011), Film a dějiny 3 (2012), Film a dějiny 4 (2014), Súčasné filmové teórie 1 (2020), Súčasné filmové teórie 2 (2021).Spolupracovník niekoľkých medzinárodných festivalov (MFF Rotterdam, MFF Krakov, MFF Bratislava), v súčasnosti programový poradca MFF Art Film Fest Košice. Adam Straka
V roku 2019 absolvoval magisterské štúdium na Katedre filmových štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, kde v roku 2022 nastúpil na doktorandské štúdium. Už počas vysokoškolského štúdia publikoval v časopisoch Film.sk, Kino-Ikon a Kapitál. V rokoch 2016 – 2019 bol členom redakcie online časopisu Kinečko. Zároveň pôsobil ako premietač v kine Film Europe v Bratislave, ktoré následne v rokoch 2019 – 2020 viedol. V roku 2018 bol spoluzakladateľom distribučnej spoločnosti Film Expanded, kde doteraz pôsobí ako strategický riaditeľ. Sprievodné podujatia sa budú konať na VŠMU (v kinosále a v miestnosti BARCO). Vstup na všetky panely, prezentácie a semináre je voľný. Projekcie filmov sa budú konať na VŠMU (Svoradova 2) a v SNG (Riečna 1), podľa programu.
Panely sa budú streamovať aj online cez portál www.kino-doma.sk, na stream sa budú môcť pripojiť aj diváci mimo SR.
Zobraziť viac

MP
Viac info

Panel o slovenskom hranom filme 2022 | TSF 2023

: slk

Panel o slovenskom hranom filme 2022 moderátorka: Jelena Paštéková
referát: Michaela Malíčková
koreferát: Katarína Mišíková Jelena Paštéková
Filmová a literárna vedkyňa, v rokoch 1974 – 2020 pôsobila v Ústave slovenskej literatúry SAV, od roku 1991 prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Venuje sa teórii filmu, literatúry a komparatistike, dejinám slovenskej kinematografie a literatúry 20. storočia. Je vedeckou redaktorkou a autorkou projektu Súčasné filmové teórie 1 a 2 (2019, 2021), spoluautorkou Dejín slovenskej kinematografie (1997) a Dejín slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (2017), ďalej autorkou kolektívneho interdisciplinárneho projektu Poetika a politika (2004), odbornou garantkou projektu SFÚ Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021, ako aj autorkou mnohých ďalších monografií a štúdií. Od roku 2015 pripravuje koncepciu panelových diskusií o slovenskej audiovizuálnej tvorbe predchádzajúceho roka v rámci Týždňa slovenského filmu a moderuje ich. Je členkou Rady audiovizuálneho fondu. Michaela Malíčková
Vyštudovala estetiku a filozofiu, v súčasností pôsobí v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde v rámci študijných programov estetika a estetická výchova vyučuje intertextualitu, dejiny estetického myslenia a estetiku životného štýlu. Je autorkou troch samostatných monografií Hra(nie) len ako estetický fenomén: hra, filmová fikcia a problém estetickej dištancie (2008), Upír ako maska inakosti: od netvora k civilizovaným ochrancom ľudskosti (2013) a Intertextualita ako metóda porozumenia popkultúrnemu textu (2021), v ktorých rieši filozofické témy či špecifiká popkultúrnej metaforiky prostredníctvom lektúry filmového a televízneho materiálu. Katarína Mišíková
Prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave dejiny filmu, kognitívnu a naratívnu teóriu a analýzu filmu. Je autorkou monografie Mysl a příběh ve filmové fikci (2009), desiatok článkov a štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Je spoluautorkou elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu (2015) a spoluautorkou a spolueditorkou kolektívnych monografií Metamorfózy študentskej tvorby (2011), Nový slovenský film (2015), Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016) a spolueditorkou zborníka Slovenský film v roku 2016 (2017). V súčasnosti sa venuje výskumu rozprávania v slovenskom filme po roku 1989 a príležitostne aj filmovej kritike. Pôsobí v redakčných radách filmologických časopisov Kino-Ikon a Studies in Eastern European Cinema. Bola členkou odborných komisií Audiovizuálneho fondu pre hraný film, animovaný film a vzdelávacie a edičné aktivity. Je členkou vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU, vedeckej a edičnej rady Slovenského filmového ústavu a edičnej komisie FTF VŠMU. Medzi jej profesionálne aktivity patrí aj popularizácia filmu a myslenia o filme. Je spoluautorkou rozhlasového seriálu Kino-Ucho (2012 – 2014) a edukatívnych projektov Filmový kabinet deťom (2014), Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2018). Sprievodné podujatia sa budú konať na VŠMU (v kinosále a v miestnosti BARCO). Vstup na všetky panely, prezentácie a semináre je voľný. Projekcie filmov sa budú konať na VŠMU (Svoradova 2) a v SNG (Riečna 1), podľa programu.
Panely sa budú streamovať aj online cez portál www.kino-doma.sk, na stream sa budú môcť pripojiť aj diváci mimo SR.
Zobraziť viac

MP
Viac info

Prezentácia a krst zborníka Jelena Paštéková - Medzi literatúrou a filmom | TSF 2023

Prezentácia a krst zborníka z vlaňajšieho interdisciplinárneho seminára o filmovej a literárnej vedkyni Jelene Paštékovej. Jelena Paštéková
Filmová a literárna vedkyňa, v rokoch 1974 – 2020 pôsobila v Ústave slovenskej literatúry SAV, od roku 1991 prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Venuje sa teórii filmu, literatúry a komparatistike, dejinám slovenskej kinematografie a literatúry 20. storočia. Je vedeckou redaktorkou a autorkou projektu Súčasné filmové teórie 1 a 2 (2019, 2021), spoluautorkou Dejín slovenskej kinematografie (1997) a Dejín slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (2017), ďalej autorkou kolektívneho interdisciplinárneho projektu Poetika a politika (2004), odbornou garantkou projektu SFÚ Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021, ako aj autorkou mnohých ďalších monografií a štúdií. Od roku 2015 pripravuje koncepciu panelových diskusií o slovenskej audiovizuálnej tvorbe predchádzajúceho roka v rámci Týždňa slovenského filmu a moderuje ich. Je členkou Rady audiovizuálneho fondu. Zobraziť viac

Viac info

Seminár zameraný na tvorbu a prínos osobnosti Ilju Zeljenku vo filmovej hudbe | TSF 2023

: slk

Seminár zameraný na tvorbu a prínos osobnosti Ilju Zeljenku vo filmovej hudbe je výsledkom medziodborovej spolupráce fakúlt Vysokej školy múzických umení, Katedier filmovej a hudobnej vedy. Presah filmu a hudby otvára príležitosť k interdisciplinárnemu dialógu, ktorého súčasťou je uvažovanie nielen o samotnom koncepte filmovej hudby a jej teórie či praxe. Ilja Zeljenka je zosobnením presahu filmu a hudby a seminár prinesie príspevky zamerané na jeho tvorbu ale aj osobný aspekt PROGRAM:
13.00 Blok „Ilja Zeljenka“.

Moderuje: Zuzana Goleinová
Naďa Földváriová: Drak sa vracia
Markéta Štefková: Život a tvorba Ilju Zeljenku v kontexte
spoločensko-politického vývoja
Jakub Goč: Štýlová flexibilita Zeljenkovho hudobného myslenia
Michal Stahl: Kompozičné obdobia Ilju Zeljenku
Branko Ladič: Skladby Ilju Zeljenku vzniknuté prepracovaním jeho filmovej hudby. 14.30 Blok „Filmová hudba“.
Moderuje: Václav Macek
Ivan Ostrochovský: Ilja
Dušan Trančík: Poznámky režiséra
Lukáš Perný: Zdeněk Liška (1922-1983)
Zuzana Mojžišová: Hudba v slovenských dokumentárnych filmoch o Rómoch
Miroslav Ulman: Music & Film v slovenských kinách 1993 – 2023 Zobraziť viac

Viac info

Prezentácia a krst zborníka PIŠTA o diele Petra Pišťanka | TSF 2023

: slk

Krst publikácie PIŠTA. O diele Petra Pišťanka
Zborník je výstupom zo seminára PIŠTA realizovaného v roku 2022 v rámci Týždňa slovenského filmu. Jeho editormi sú Václav Macek a Zuzana Goleinová. V zborníku sú publikované príspevky autorov a autoriek: Marian Jaslovský, Peter Darovec, Peter Karpinský, Matej Ambroš, Peter Michalovič, Adam Gazdič, Martin Šmatlák, Zuzana Goleinová, Václav Macek a Peter Ulman. Vydavateľmi sú Slovenský filmový ústav a FOTOFO, Stredoeurópsky dom fotografie. Zborník pokrstia Juraj Nvota a Jozef Gertli Danglár. Zobraziť viac

Viac info

Sedím na konári a je mi dobre | Týždeň slovenského filmu 2023

Sedím na konári a je mi dobre; Juraj Jakubisko, 1989, verzie: OR : slk

Príbeh dvoch charakterovo rozdielnych priateľov - komedianta Pepeho a frontového vojaka Prengela - sa odohráva tesne po konci druhej svetovej vojny. Spoločne nájdené zlato ich postupne premení v nerozlučnú dvojicu. Do ich osudu vstupuje židovské dievča Ester, ktoré sa vracia z koncentračného tábora. Náhoda tak spojí troch ľudí bez domova, z ktorých každý sa snaží sebe vlastným spôsobom naplniť svoju predstavu o šťastí. Projekcia filmu laureáta Slnka v sieti za rok 2022 v kategórii Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre, kameramana Laca Krausa, za jeho osobnej účasti. Film uvedie Miro Ulman. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Tvojazem | Týždeň slovenského filmu 2023

Tvojazem; Peter Budinský, 2022, verzie: SD : slk

Riki, desaťročný chlapec, uteká z domu za záhadným núdzovým signálom, ktorý vysiela lesklý kameň. Zdá sa, že podivný artefakt má vlastnú myseľ, a tak Rikiho zavedie do úchvatného paralelného sveta “Tvojazem”, kde sa po zlatých púšťach potulujú úžasné stroje, rozprávajú sa opice a havrany a veda pokojne koexistuje s prírodou. Žiarivý kameň sa spojí s Rikim tým, že sa ukryje v jeho srdci a požiada ho o ochranu. Zdá sa, že každý v Tvojazemi túži získať tento poklad, pretože je jadrom moci a jeho vlastníctvo dáva veľký vplyv. S kým by sa mal Riki podeliť o svoje tajomstvo? So svojou novou drzou priateľkou Emmou? So Železníkom, mocným robotom? Tidlingom, opičím generálom? Alebo s nikým? Komu môže dôverovať? Sprevádzame Rikiho na jeho očarujúcej dobrodružnej ceste plnej nebezpečenstiev, nástrah a humoru, aby sa kameň, nazývaný aj Srdce veže, vrátil do svojho “hniezda”. Je to jediný spôsob, ako sa Rikimu podarí dostať späť domov a zachrániť si vlastné srdce. Film je nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší animovaný film Zobraziť viac

2D SD MP
Viac info

Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha + predfilm: Milosť | TSF 2023

Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha; Martin Palúch, 2022, verzie: OR : slk

Po stredometrážnom televíznom dokumente Herec Ivan Palúch prichádza do kín celovečerný film Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha. Autor námetu, scenárista a režisér Martin Palúch sa v ňom rozhodol vyrozprávať životný príbeh svojho otca, slovenského filmového herca Ivana Palúcha, predovšetkým prostredníctvom filmov a postáv, ktoré v nich stvárnil. Ukážky zoradil proti prúdu času a významnými rokmi zlomu v jeho živote a kariére ich rozdelil na tri obdobia: 2015 – 1989, 1989 – 1969 a 1969 – 1960. Diváci uvidia Ivana Palúcha v rôznych hereckých polohách od dramatických, cez romantické až po veseloherné po boku domácich (Jozef Kroner, Magda Vášáryová) i zahraničných (Annie Girardot, Anna Karina, Anita Pallenberg) hviezd, ale nahliadnu aj do archívov ŠtB. Pretože hercovi, ktorý mal v roku 1969 na festivale v Cannes tri filmy, po návrate domov odobrali pas a režiséri ho postupne prestali obsadzovať. Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha nie je len filmom o známom hercovi, ale aj o láske, priateľstve, zrade, vnútornej slobode, pravde a kinematografii. Film Odpočítavanie - posledný film Ivana Palúcha sa bude premietať spolu s krátkym animovaným filmom Milosť Ivany Laučíkovej. Krátky animovaný film o hrubej sile, ktorá napáda nevinných. Dokážeme sa kolotoču agresie postaviť? Mladých členov sláčikového kvarteta napadne Monštrum nenávisti. Uprostred Bratislavy, pred zrakmi okoloidúcich. Čo odpovieme my, ľudia z krajiny silnej kresťanskej tradície, zoči-voči bezostyšnej agresii? Krátky príbeh, voľne inšpirovaný skutočnou udalosťou z roku 2006, je rozprávaný zmesou pixilácie a kreslenej animácie. Režisérka Ivana Laučíková vzbudila medzinárodný ohlas protivojnovým filmom Posledný autobus (2011) a teraz znovu pátra po koreňoch humanizmu. Film Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha je nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší dokumentárny film. Film Milosť je nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší animovaný film. Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Čierne na bielom koni | Týždeň slovenského filmu 2023

Čierne na bielom koni; Rasťo Boroš, 2022, verzie: OR : slk

Romantická gangsterka z Novohradu a Malohontu, krajiny nikoho, stratenej v čase kdesi na juhu Slovenska. Osem kapitol o tom, prečo sa báť ľudí, ktorí vám podajú pero a povedia: Stačí podpísať. O tom, ako dokáže nečakaná láska strpčiť zločincom pokojný život a kam až dokážu súdni ľudia zájsť, ak ich prerastie pýcha. No a nakoniec o tom, že hrdina je ten, kto sa nebojí smrti, ani keď zomrie posledná nádej. Film je nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší hraný film. Okrem toho má i nominácie na Slnko v sieti v kategóriách Najlepší filmový scenár (Rasťo Boroš), Najlepší architekt –scénograf (Miriam Struhárová), Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Milan Ondrík) a Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Attila Mokos). Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Websterovci vo filme | Týždeň slovenského filmu 2023

Websterovci vo filme ; Katarína Kerekesová, 2022, verzie: OR : slk

Websterovci sú pavúčia rodina ako každá iná, a predsa sú výnimoční. Školáčka Lili už zažila viacero dobrodružstiev, ale teraz príde to najväčšie a najnebezpečnejšie: stretnutie s človekom! Ona, malá pavúčica, sa skamaráti s veľkým dievčatkom z ľudského sveta. Spolu zistia, čo je pri skutočnom priateľstve dôležité. Renomovaní tvorcovia sú zárukou kvalitného detského programu, ocenenia Websterovci zbierajú po celom svete. Tešíme sa na nové pavúčie príbehy na kinoplátne. Film je nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší animovaný film Zobraziť viac

2D OR MP
Viac info

± 90 | Týždeň slovenského filmu 2023

± 90; Marek Kuboš, 2022, verzie: OR : slk

Režisér filmu Marek Kuboš spovedá ostatných kolegov, dokumentaristov zo svojej, predošlej, či nastávajúcej generácie. Postupne s nimi preberá ich vášeň pre tvorbu, technické a ekonomické zázemie, mapuje etické hranice, či preberá budúcnosť dokumentu. Plusmínus devädesiat minút, kde je vidno do hláv slovenským filmárom, s focusom najmä na úspešnú generáciu, ktorá nastúpila do kín v devädesiatych rokoch: P. Kerekes, M. Škop, J. Vojtek, Z. Piussi, J. Lehotský, R. Kirchhoff a M. Kuboš. Film je nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší dokumentárny film Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Obeť | Týždeň slovenského filmu 2023

Obeť; Michal Blaško, 2022, verzie: OR : ces, ukr

Irina je ukrajinská slobodná matka žijúca v malom českom meste. Jej celý život sa zrúti ako domček z karát, keď sa dozvie, že jej syna Igora surovo napadli. Po prebudení z narkózy Igor vypovedá, že ho napadli Rómovia. Irinin boj za spravodlivosť mobilizuje celú spoločnosť. Ako sa stupňuje nenávisť a útoky voči Rómom, Igor sa rozhodne, že mame povie, čo sa v tú osudnú noc naozaj stalo. Film je nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší hraný film. Okrem toho má i nominácie na Slnko v sieti v kategóriách Najlepšia filmová réžia: (Michal Blaško), Najlepší filmový scenár (Jakub Medvecký), Najlepší filmový zvuk (Clemens Endreß, Matthias Schwab, Simone Weber, Viktor Krivosudský), Najlepšie kostýmy (Erika Gadus) a Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Vita Smachelyuk). Zobraziť viac

2D OR 12