Výročia osobností: Ladislav Kudelka

1. jún 2017

28. júna by sa dožil 90 rokov režisér dokumentárnych filmov Ladislav Kudelka. Jeho tvorbu si pripomenieme projekciou pásma Výročia: Ladislav Kudelka, ktoré pripravila Eva Filová.

More info

K3 Výročia: Ladislav Kudelka

Výročia: Ladislav Kudelka; Ladislav Kudelka, 70´, 1960 – 1973, OV (sk) | filmotéka; Ladislav Kudelka, versions: OR

Pásmo krátkych dokumentárnych filmov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín režiséra Ladislava Kudelku (*28. 6. 1927 – 15. 2. 1986). Výber pripravila filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Lety nad hektármi, Dnešok slovenského filmu, Premeny, Muži zo skál, Čierna a červená, Rubači z Dunajských ostrovov, Deštrukcie. Lety nad hektármi, Ladislav Kudelka 1960 (14´) Dokumentárny film o práci Agroletu. Dnešok slovenského filmu, Ladislav Kudelka 1962 (9´) Propagačný film o slovenskom filme pre výstavu Slovensko v socialistickom Československu. Premeny, Ladislav Kudelka 1965 (12´) Pestrý kaleidoskop o pozitívnych i negatívnych javoch života Bratislavčanov. Muži zo skál, Ladislav Kudelka 1967 (11´) Dokumentárny film o ťažkej práci v kameňolomoch. Čierna a červená, Ladislav Kudelka 1967 (11´) Dokumentárny film o živote baníkov na Ostravsku motivovaný rovnomennou básňou Laca Novomeského. Rubači z Dunajských ostrovov, Ladislav Kudelka 1970 (10´) Dokumentárny film o práci drevorubačov na Dunajských ostrovoch. Deštrukcie, Ladislav Kudelka 1973 (11´) Dokumentárny film o dvoch brigádach pražských Vojenských stavieb, ktoré demolovaním nepotrebných objektov umožňujú ďalšiu výstavbu. Show more

2D OR 15
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.