Nemecká jeseň | December 2017

December 2017: Pivná bitka, Nosferatu – fantóm noci, Woyzeck, Manželstvo Márie Braunovej, Nebo nad Berlínom, Deň idiotov

V decembri sa končí prehliadka Nemecká jeseň. Začiatkom mesiaca uvedieme film Pivná bitka u nás prakticky neznámeho Herberta Achternbuscha, ktorý sa odohráva počas mníchovského Oktoberfestu. Premietneme aj filmy Wernera Herzoga Nosferatu – fantóm noci Woyzeck, ktoré Herzog nakrútil v bývalom Československu (v prípade Nosferatu to bola oblasť neďaleko Červeného Kláštora či hrad Pernštejn v Čechách, Woyzeck sa zase nakrúcal v Telči). Pre knihu Nemecká jeseň, ktorú vydal Slovenský filmový ústav v spolupráci s Goethe-Institut Slowakei, poskytol rozhovor o nakrúcaní týchto dvoch filmov ich kameraman Jörg Schmidt-Reitwein. V uvedenej knihe si môžete okrem iného prečítať aj rozhovor so slovenskou herečkou (dnes profesorkou v Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave) Janou Plichtovou a českým kameramanom Ivanom Šlapetom. Obaja sa podieľali na filme Wernera Schroetera Deň idiotov, ktorý sa taktiež nakrúcal v bývalom Československu. Jana Plichtová v ňom stvárnila jednu z chovankýň psychiatrickej liečebne, kde sa film odohráva, a Ivan Šlapeta bol jeho kameramanom. Tento film premietneme v samom závere prehliadky – 20. decembra. Po projekcii filmu bude nasledovať diskusia s Janou Plichtovou, ktorú bude moderovať profesor Miroslav Marcelli, vedúci Katedry elektronickej kultúry a semiotiky  Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe. Prehliadku Nemecká jeseň realizoval Slovenský filmový ústav v spolupráci s Goethe-Institut Slowakei. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.

Viac info

Pivná bitka

Bierkampf; Herbert Achternbusch, 1977, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň; Herbert Achternbusch, 1977, verzie: OR

Herbert ukradne policajnú uniformu a vydá sa medzi davy návštevníkov povestného Oktoberfestu. Tým kradne praclíky či upíja z piva, čo u nich, pochopiteľne, vyvoláva zmiešané reakcie. V pätách sú mu jeho manželka a policajt, ktorému Herbert ukradol uniformu... Film sa nakrúcal počas skutočného Oktoberfestu v roku 1976 a tak (minimálne niektoré) reakcie ľudí na Herbertovo počínanie, ktoré vo filme sledujeme, sú autentické. Zobraziť viac

DVD/BD OR 15
Viac info

Nosferatu – fantóm noci

Nosferatu – Phantom der Nacht; Werner Herzog, 1979, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň; Werner Herzog, 1979, verzie: OR , ST

Nosferatu – symfónia hrôzy Friedricha Wilhelma Murnaua nie je priamočiara adaptácia Draculu od Brama Stokera. Tvorcovia filmu nemali vysporiadané autorské práva a tak hoci sa inšpirovali Stokerovým románom, spravili oproti nemu viacero viac či menej zásadných zmien a úprav. Tak isto Herzogov Nosferatu nie je priamočiarym remakom Murnauovho filmu. Režisér však považoval za dôležité nadviazať kontakt aj takýmto spôsobom s generáciou starých otcov. V Herzogovom filme možno badať vplyvy romantizmu (obrazy krajín ponorených do hmiel či osamelej postavy na pozadí masívnej skalnatej hory). Film sa čiastočne nakrúcal aj v okolí Červeného Kláštora. + PREDNÁŠKA Herzog a kinematografia (Juraj Oniščenko) Filmy, ktoré majú auto-referenčný charakter, teda také, ktorých predmetom je film samotný, patria podľa niektorých teoretikov k najzaujímavejším fenoménom. Werner Herzog sa podobne ako ostatní autori nového nemeckého filmu, vo svojej tvorbe vyrovnáva s dvomi veľkými kinematografickými problémami. Jednak je to problém komerčnosti filmu a umenia celkovo reprezentovaný reflexiou Hollywoodskej kinematografie. Druhým veľkým kinematografickým problémom je problém minulosti, teda histórie kinematografie, ktorú reprezentuje najmä nemecký expresionizmus. Najinšpiratívnejší režisér, ku ktorému sa najviac hlásia autori nemeckého nového filmu je Friedrich Munrau. Nereaguje na neho len Herzog, hoc ten najvehementnejšie, ale napríklad aj Wenders vo filme Stav vecí, a koniec koncov všetci signatári Oberhausenského manifestu z roku 1962 sa hlásia k odkazu nemeckej povojnovej nemej kinematografie. Nosferatu je svojím fantaskným námetom na jednej strane najvzdialenejším filmom od dokumentaristickej línie Herzogovej kinematografie. Na druhej strane, zdá sa, že obraz monštra, ktorým je upír sa priam personifikuje najvnútornejšie Herzogove presvedčenie o prírode. Filmový kabinet organizujeme v spolupráci s Goetheho inštitútom. Fotografie k filmu poskytol © Werner Herzog Film. Zobraziť viac

2D OR ST 15
Viac info

Woyzeck

Woyzeck; Werner Herzog, 1979, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň; Werner Herzog, 1979, verzie: OR

Adaptácia rovnomenného zachovaného fragmentu divadelnej hry Georga Büchnera. Vojak Franz Woyzeck má nemanželské dieťa so svojou milenkou Marie. Snaží sa oboch zabezpečiť, no jeho gáža nie je príliš vysoká. Woyzeck sa zapojí do svojského medicínskeho experimentu: doktor mu naordinuje diétu pozostávajúcu výlučne z hrášku. Po troch mesiacoch, keď Woyzeck konzumuje len hrášok, doktor pozoruje dôsledky. Woyzeck sa však len s ťažkosťami vysporiadava s týmito okolnosťami a postupne ho zachvacujú hrozivé vízie... Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Manželstvo Márie Braunovej

Die Ehe der Maria Braun; Rainer Werner Fassbinder, 1979, OV (nem. + angl.) + ST (sk) | Nemecká jeseň; Rainer Werner Fassbinder, 1979, verzie: ST

Mária Braunová sa vydá počas druhej svetovej vojny, v roku 1943, a jej manžel narukuje deň po svadbe. Po skončení vojny je vyhlásený za nezvestného, no Mária stále verí v jeho návrat. Stretáva však Billa a otehotnie... Fassbinder v tomto filme precízne portrétuje nielen protagonistku rozprávania (Hanna Schygulla bola za svoj herecký výkon ocenená v roku 1979 na Berlinale), ale zároveň dôkladne vykresľuje aj situáciu Nemecka v povojnových časoch. Zobraziť viac

2D ST 15
Viac info

Nebo nad Berlínom

Der Himmel über Berlin; Wim Wenders, 1987, verzie: ST , ČT : deu

Metafyzická úvaha o tom, čo to znamená byť človekom, o láske, detstve, ale aj o pamäti mesta a o rozdelenom Berlíne v období tesne pred pádom Berlínskeho múru. Dvaja anjeli pozorujú z výšky obyvateľov veľkomesta a načúvajú ich trápeniam ale aj radostiam. Ale čo keď jeden z nich zatúži po tom, vnímať svet ako človek? Wenders venoval svoj film o padlých anjeloch trom veličinám svetovej kinematografie (padlým anjelom, ako sú označení vo filme) – Jasudžirovi Ozuovi, Françoisovi Truffautovi a Andrejovi Tarkovskému. Zobraziť viac

2D 2D+4K ST ČT 15
Viac info

Deň idiotov

Tag der Idioten; Werner Schroeter, 1981, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň; Werner Schroeter, 1981, verzie: OR

Deň idiotov rozpráva o mladej žene, ktorá je internovaná v psychiatrickej liečebni. Carole je konfrontovaná s ostatnými obyvateľkami liečebne a s tamojším režimom na rôznych úrovniach. Werner Schroeter ponúka pomerne explicitný a detailný pohľad na fungovanie inštitúcie a správanie (psycho-fyzické prejavy) žien v nej. Film bol nakrútený podľa novely Dani Horákovej a nakrúcal sa aj v bývalom Československu; kameramanom bol Ivan Šlapeta a v úlohe jednej z chovankýň ústavu sa objavila aj slovenská herečka Jana Plichtová. Po filme bude nasledovať diskusia s pani Plichtovou, ktorú bude moderovať profesor Miroslav Marcelli. Zobraziť viac

DVD/BD OR 18