Queer Film a Kontext

4. - 30. 12. 2017

 

Projekt Queer film a kontext je nový populárno-náučný cyklus, ktorý nás prevedie zmenami paradigmy zobrazovania LGBTI postáv (lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych postáv) vo filme, priblíži reflexiu spoločenských nálad a postojov voči LGBTI minorite vo filmovej produkcii a médiách. QUEER film a kontext je kultúrnou a osvetovou aktivitou, ktorá je zameraná na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBTI ľudí, snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti, poskytnúť LGBTI minorite ako aj jej jednotlivcom kultúrno-spoločenský rámec pre sebapoznávanie.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.

Vstupné: 
Vstup na Cinepass Queer Film a kontext/FFi 2017 voľný. Kapacita kinosály je obmedzená, nezabudnite si spraviť rezerváciu cez cinepass.sk, ďakujeme!

Cinepass v predaji na www.cinepass.sk v cene: 10 €
Jednorazová vstupenka: 4,00 €/3,00 €* (Hana a jej bratia: 3,00 €/2,00 €*)

* Zľavnené vstupné sa vzťahuje na držiteľov preukazov filmových klubov (preukaz FK), ZŤP, ZŤP sprievod, seniorov.

More info

Hannah and Her Brothers | QFaC

Hana a jej bratia; Vladimír Adásek, 2001, OV (sk) + AT; Vladimír Adásek, 2001, versions: OR , ES

The film Hannah and Her Brothers is a joyous and poetic story about a „prison in freedom“, set in an urban environment. The story follows two lines – one of them taking place in a cabaret and the other one in the family of the main character Martin. The characters in the cabaret live as if in an entirely different world compared to that of Martin’s crazy family. Through Martin’s eyes we meet his parents, aunts, uncles, and cousins but also people living in the streets that he meets every day. Each character of this story has their own problems and resolves them in their own peculiar ways. Martin, surrounded by the net of these complicated relationships, searches for someone with a little understanding. >sfd.sfu.sk Legend: QFaK - Queer Film and Context Show more

2D OR ES 15
More info

My Own Private Idaho | QFaC

My Own Private Idaho; Gus Van Sant, 1991, OV (ang.) + eST | QFaK; Gus Van Sant, 1991, versions: OR

Two best friends living on the streets of Portland as hustlers embark on a journey of self discovery and find their relationship stumbling along the way. Legend: OV - original version eST - electronic slovak subtitles QFaK - Queer Film and Context Show more

2D OR 15
More info

Philadephia | QFaC

Philadelphia; Jonathan Demme, 1993, OV (ang.) + eST | QFaK; Jonathan Demme, 1993, versions: OR

When a man with HIV is fired by his law firm because of his condition, he hires a homophobic small time lawyer as the only willing advocate for a wrongful dismissal suit. >imdb.com Legend: QFaK - Queer Film and Context Show more

2D OR 15
More info

My Beautiful Laundrette | QFaC

My Beautiful Laundrette; Stephen Frears, 1985, OV (ang.) + eST | QFaK; Stephen Frears, 1985, versions: OR

An ambitious Pakistani Briton and his white boyfriend strive for success and hope when they open a glamorous laundromat. >imdb.com Legend: QFaK - Queer Film and Context Show more

2D OR 15