Výročia osobností: Juraj Jakubisko

Apríl 2018: Čekají na Godota; Kristove roky; Mlčení; Zbehovia a pútnici; Vysťahovalec; Vtáčkovia, siroty a blázni; Bubeník Červeného kríža; Postav dom, zasaď strom; Každý deň má svoje meno; Dovidenia v pekle, priatelia

Režisér, scenárista, kameraman a výtvarník Juraj Jakubisko sa v apríli dožíva 80 rokov (*30. 4. 1938). Študoval na pražskej FAMU spolu s rovesníkmi – režisérmi Dušanom Hanákom a Elom Havettom a kameramanom Igorom Lutherom. S posledným menovaným sa spájajú aj jeho začiatky v dlhometrážnom hranom filme. Podľa scenára, na ktorom Jakubisko spolupracoval s Luborom Dohnalom, spolu nakrútili film Kristove roky (1967) a o dva roky neskôr aj film Vtáčkovia, siroty a blázni. V Kristových rokoch sa tvorcovia dotkli témy človeka – umelca na životnej križovatke, ktorý však podľa všetkého ešte nie je celkom pripravený prijať záväzky a zodpovednosť vážneho dospelého života a utieka sa k hre. Téma hry a hľadania slobody sa objavuje aj vo Vtáčkoch, sirotách a bláznoch. Na tento film nadväzujú neskoršie Jakubiskove filmy Sedím na konári a je mi dobre (1989) a Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992) a tvoria voľnú „trilógiu osudu a šťastia“ (Jakubiskovo označenie). Medzi Kristovými rokmi Vtáčkami, sirotami a bláznami Jakubisko nakrútil Zbehov a pútnikov (1968) – pohľad na rôzne podoby vojny. Dej prvých dvoch poviedok filmu  ZbehoviaDominika je zasadený do obdobia 1., respektíve 2. svetovej vojny a dej poslednej poviedky s názvom Pútnici sa odohráva deň po výbuchu atómovej bomby. V 70. rokoch 20. storočia Jakubisko nútene nakrúcal dokumentárne filmy. K réžii hraného filmu sa vrátil na konci dekády filmom Postav dom, zasaď strom (1979) o mužovi, ktorý na ceste za svojím životným snom o vlastnom domove a šťastnej rodine využíva nedostatky daného spoločenského systému a nešváry ľudskej morálky. Film Dovidenia v pekle, priatelia, ktorý Jakubisko nakrúcal už v roku 1970, no nezostrihal ho, dokončil napokon v roku 1990. Príbeh sa odohráva na dedinskom sídle, kde sa skupina čudáckych ľudí oddáva neobvyklým radovánkam. Jakubisko pokračuje vo filmovej tvorbe do dnešných dní, aktuálne pracuje na pokračovaní svojej rozprávky z roku 1985 Perinbaba. V apríli pred každým režisérovým dlhometrážnym filmom uvedieme aj jeden krátkometrážny film z jeho portfólia. Za pomoc pri zostavovaní cyklu ďakujeme Petrovi Michalovičovi, spoluautorovi (s Vlastimilom Zuskom) knižnej monografie o Jurajovi Jakubiskovi.

More info

The Years Of Christ + short film: They are waiting for Godot

Kristove roky; Juraj Jakubisko, 1967, versions: OR : slk

A film about the urgent need to make final decisions when a man comes to a crossroad in his life. The painter Juraj, a Slovak living in Prague, is quite helpless when he, being in his thirties realizes that he had been leading a superficial life. He gradually evaluates his own situation and tries to change his life for the better. Show more

2D Stream OR 15
More info

Deserters And Pilgrims + short film: Mlčení

Zbehovia a pútnici; Juraj Jakubisko, 1968, versions: OR

It is an apocalyptic picture of three wars presented in three stories. From WW I it is a story of a miliotary deserter, in which the cruelty of the battle-fields is moved further into the so-far peaceful hinterland (Deserters). From WW II it is a story about a law by which people justify their actions (Dominica). The third part is an image about living in the world destroyed by nuclear war (Pilgrims). Show more

2D OR 15
More info

Birdies, Orphans And Fools + short film: The emigrant

Vtáčkovia, siroty a blázni; Juraj Jakubisko, 1969, versions: OR , ES : slk

This mosaic-like frolicsome parable takes place in an indefinite dimension of space and time, in a foolish universe without ideals - a world of violence, cynicism and hopelessness. Its living illustrative examples are the three lonesome lunatics who survive in this insane and ugly world only thanks to their craziness, philosophy of playfulness and joy and the enjoying present moment. They live, play, love and hate all together. Show more

2D OR ES 15
More info

Build A House Plant A Tree + short film: The Red cross drummer

Postav dom, zasaď strom; Juraj Jakubisko, 1979, OV (sk); Juraj Jakubisko, 1979, versions: OR

A tragic portrayal of a young man and his dream of having his own home and a happy family. During the pursuit of his dream he makes use of the poeple´s imperfect morals and defects of the social system. Show more

2D OR 15
More info

See You In Hell, My Friends + short film: Each day has its name

Dovidenia v pekle, priatelia; Juraj Jakubisko, 1970/1990, OV (sk); Juraj Jakubisko, versions: OR , ES

A bizarre story set in country-side a mansion where a group of odd people indulge in unusual pleasures. The film is filled with thoughts of death, surrealistic motifs as well as hints on national feelings. Everything is seen retrospectively as the world is unevitably marked by a catastrophe. Show more

2D OR ES 15