Digitálne kino 1955 – 1975
Prehliadka digitálne reštaurovaných filmov

Jedným zo zámerov Filmotéky, programovej zložky Kina Lumière, je uvádzanie filmov z ich pôvodných nosičov, pokiaľ je to možné. Orientáciou programu na filmy zo zbierok Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu sú tieto premietané najmä z 35 mm kópií.

V ére digitálneho kina sa však pre inštitúcie filmového dedičstva stala digitalizácia kinematografických diel nevyhnutnosťou. Slovenský filmový ústav vybudoval a sprevádzkoval pracovisko na digitalizáciu audiovizuálnych diel z 35 mm a 16 mm filmových pásov v polovici roku 2014. Odvtedy v ňom digitalizuje a digitálne reštauruje slovenské audiovizuálne dedičstvo. Stalo sa to vďaka národnému projektu Digitálna audiovízia, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

V prehliadke bude uvedení program, ktorý predstaví z digitálnych kópií najmä dokumentárne, ale aj animované a reklamné filmy, ktoré vznikli v rokoch 1955 až 1975. Všetky vybrané kinematografické diela boli digitálne reštaurované Slovenským filmovým ústavom, či už výberovo, čiastočne, alebo úplne, a budú uvedené v desiatich chronologicky komponovaných programoch. Cieľom prehliadky je predstaviť tieto diela v ich digitálne reštaurovanej podobe, pričom viaceré z nich takto uvidí verejnosť v kine vôbec po prvý raz.

Viac info

1955 – 1958 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1955 – 1958

1955 – 1958; rôzni, Vlastimil Herold, Štefan Uher, Peter Solan, Ladislav Kudelka, Petr Schulhoff, Karol Skřipský, Dimitrij Plichta, Martin Hollý, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z rokov 1955 až 1958, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Jablko poznania
(Vlastimil Herold, 1955, 3ʾ31ʾʾ)
Animovaný reklamný film propaguje nákup elektrických spotrebičov do domácnosti. Prvá brázda
(Štefan Uher, 1955, 6ʾ02ʾʾ)
Agitačná reportáž o mladých slovenských brigádnikoch, ktorý prišli pomáhať na neobrobenú a pustú zem v českom pohraničí. Trať voľná
(Peter Solan, 1955, 18ʾ31ʾʾ)
Jazda ťažkotonážneho vlaku prepravujúceho železnú rudu zo Sovietskeho zväzu z Čiernej nad Tisou do Spišskej Novej Vsi. Myjavský muzikant
(Ladislav Kudelka, 1956, 12ʾ21ʾʾ)
Filmový portrét ľudového muzikanta Samka Dudíka. Čo povie matka
(Petr Schulhoff, 1958, 2ʾ01ʾʾ )
Reklamný film na elektrický žehlič a práčku, výrobky n. p. Kovosmalt Trnava. Tatranský národný park
(Karol Skřipský, 1958, 8ʾ17ʾʾ)
Oslava krásy tatranskej prírody, jej flóry a fauny. Horské slnko
(Dimitrij Plichta, 1958, 1ʾ36ʾʾ)
Reklamný film na kufríkové horské slnko značky Premalux, výrobku závodu Presná mechanika, n. p., Stará Turá. Ľudia na vode
(Martin Hollý, 1958, 15ʾ07ʾʾ)
Jeden deň zo života drevorubačov a pastierov na ramenách a ostrovoch Dunaja. Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1959 – 1962 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1959 – 1962

1959 – 1962 ; rôzni, Florián Andris, Viktor Kubal, Rudolf Urc, Štefan Uher, Miroslav Horňák, Karol Skřipský, Milan Černák, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z rokov 1959 až 1962, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Akcia BL
(r. Florián Andris, 1959, 2ʾ25ʾʾ) Reklamný film na krém na holenie Barbus a vodu po holení Ladon, výrobky Kozmetika, n. p., Bratislava. Studňa lásky
(r. Viktor Kubal, 1944/ozvučená verzia z roku 1959, 10ʾ52ʾʾ) Povesť z Trenčianskeho hradu o Fatime, Omarovi, hradnom pánovi a vzniku studne v podobe animovanej grotesky. Človek z Málinca
(r. Rudolf Urc, 1959, 15ʾ27ʾʾ) O Julovi Kaličiakovi, ktorý ako partizán stratil obe nohy, ale naučil sa chodiť na protézach a stal sa najlepším traktoristom v lučeneckom okrese. Poznačení tmou
(r. Štefan Uher, 1959, 16ʾ50ʾʾ) „Film hovorí o tých, ktorí ho môžu len počuť.“ Bez konca
r. Miroslav Horňák, 1960, 15ʾ18ʾʾ) Kolektív zváracieho vlaku dielní ČSD Brno pri zriaďovaní bezstykovej koľaje. Pieseň farieb a tvarov
r. Karol Skřipský, 1960, 14ʾ23ʾʾ) Tvorba troch ľudových maliarok zo západného Slovenska ukazuje veľké bohatstvo skryté v ľudovom ornamente. Vstup zakázaný!
(r. Milan Černák, 1961, 3ʾ02ʾʾ) Fígle premietačov v „zakázanom“ priestore kina – premietacej kabíne. Polnočná omša [upútavka]
(1962, 3ʾ46ʾʾ) Dobová upútavka na film Polnočná omša
(r. Jiří Krejčík, 1962). Dátum lokálnej premiéry: 28. október 2019 Krajina pôvodu: Slovensko [Československo] Jazyková verzia: OR - Originálna verzia (slovenčina, čeština) Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1963 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1963

1963; rôzni, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z roku 1963, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav:
Chlapi z Gaderskej doliny
(r. Ladislav Kudelka, 1963, 9ʾ42ʾʾ)
O práci drevorubačov v neprístupných porastoch. Kuchári
(r. Ivan Húšťava, 1963, 10ʾ30ʾʾ)
O kuchyni, kuchároch a kuchárkach v brnianskom „Internacionáli“. 12 rozhnevaných predsedov 12 neúrodných rokov
(r. Jaroslav Pogran, 1963, 13ʾ27ʾʾ)
O problémoch na Jednotnom roľníckom družstve v Santovke, ktoré malo za 12 rokov dvanásť predsedov. Rozhovor
(r. Otakar Krivánek, 1963, 20ʾ51ʾʾ)
Nevidomý asistent lekárskej fakulty v Košiciach Ján Grega hovorí o svojom živote. Ruky
(r. Jozef Zachar, 1963, 9ʾ05ʾʾ)
Ľudské ruky v živote človeka a spoločnosti. Vstupujeme do doby atómovej
(r. Viktor Kubal, Leopold Bródy, 1963, 12ʾ26ʾʾ)
Satirický pohľad na dnešnú dobu. Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1964 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1964

1964; rôzni, Vladimír Popovič, Veronika Margótsyová, Jaroslav Pogran, Milan Černák, Antonín Navrátil, rôzni, verzie: OR : slk, ces

V pásme budú premietnuté filmy z roku 1964, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Prípad Barnabáš Kos [upútavka]
(1964, 1ʾ26ʾʾ)
Dobová upútavka na film Prípad Barnabáš Kos (r. Peter Solan, 1964). Pingvin
(r. Vladimír Popovič, Veronika Margótsyová, 1964, 3ʾ43ʾʾ)
Kreslený film o postave v pasci. Bazovský
(r. Jaroslav Pogran, 1964, 11ʾ44ʾʾ)
Filmový portrét významného slovenského maliara Miloša Alexandra Bazovského. Cyklistický maratón
(r. Milan Černák, 1964, 11ʾ07ʾʾ)
Rozhodujúce momenty XVII. ročníka Pretekov mieru. Maličká ríša
(r. Antonín Navrátil, 1964, 32ʾ40ʾʾ)
Strihový film o vojnovom slovenskom štáte. Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1965 – 1966 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1965 – 1966

1965 – 1966 ; rôzni, Ladislav Kudelka, Ctibor Kováč, Štefan Kamenický, Pavol Sýkora, Mikuláš Fodor, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z rokov 1965 a 1966, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Križovatky
(r. Ladislav Kudelka, 1965, 11ʾ09ʾʾ) Filmový fejtón o tom, s čím všetkým sa možno stretnúť na križovatkách. Ohnivé rieky
(r. Ctibor Kováč, 1965, 10ʾ42ʾʾ) Filmová báseň o hutníctve. Zakliata dolina
(r. Štefan Kamenický, 1966, 12ʾ16ʾʾ) O živote ľudí v zaostalých oblastiach východného Slovenska. Pohľadnice
(r. Pavol Sýkora, Mikuláš Fodor, 1966, 7ʾ50ʾʾ) Satira na neupravenosť našich sídlisk a historicky cenných miest. Stavba
(r. Ladislav Kudelka, 1966, 11ʾ55ʾʾ) Satirická reportáž o stavbe, ktorej základy položili v lete 1965. Panna zázračnica [upútavka]
(1966, 2ʾ39ʾʾ) Dobová upútavka na film Panna zázračnica (r. Štefan Uher, 1966). Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1967 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1967

1967 ; rôzni, Karol Skřipský, Vlado Kubenko, Rudolf Urc, Milan Černák, Otakar Skalski, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z roku 1967, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Sená na Doščanke
(r. Karol Skřipský, 1967, 10ʾ14ʾʾ)
Zo života ľudí takmer odrezaných od sveta v údolí Liptovskej Tepličky. Hr. Peklo
(r. Vlado Kubenko, 1967, 12ʾ28ʾʾ)
Obraz človeka pracujúceho v prostredí samoty malého hradla vysunutého úseku železničnej trate. Nedokončená kronika
(r. Rudolf Urc, 1967, 13ʾ16ʾʾ)
Filmové kapitoly zo života Dr. Vladimíra Clementisa. Mašinka
(r. Karol Skřipský, 1967, 9ʾ20ʾʾ)
O lesnej železničke v Remetských Hámroch. Obyčajné drevo
(r. Karol Skřipský, 1967, 14ʾ21ʾʾ)
O ľudových umelcoch - vareškárovi, košikárovi a výtvarníkovi, ktorí vyrábajú z dreva užitočné a krásne predmety. Celé mesto spieva
(r. Milan Černák, Otakar Skalski, 1967, 18ʾ21ʾʾ)
Dokumentárna reportáž o II. medzinárodnom festivale tanečných piesní v Bratislave 1967. Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1968 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1968

1968; rôzni, Viktor Kubal, Peter Solan, Milan Černák, Mikuláš Ricotti, Pavol Sýkora, Juraj Bindzár, Dušan Trančík, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z roku 1968, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Postup
(r. Viktor Kubal, 1968, 5ʾ43ʾʾ)
Animovaný film o kariére vrany na križovatke. Burza
(r. Peter Solan, 1968, 10ʾ57ʾʾ)
Dokumentárny film o filatelistickej vášni. Týždeň vo filme 35-36/1968
(r. Milan Černák, 1968, 12ʾ58ʾʾ)
Spravodajský film o okupácii Československa a Mimoriadny zjazd KSS. Svätý Juraj Majstra Pavla
(r. Mikuláš Ricotti, 1968, 7ʾ06ʾʾ)
Populárno-vedecký film zachytáva rukopis Majstra Pavla a ním znázornenú legendu na novoreštaurovanom oltári Sv. Juraja zo Spišskej Soboty. Spoveď
(r. Pavol Sýkora, 1968, 16ʾ19ʾʾ)
Dokumentárny film o osude ženy, ktorá porušila zákon. Oko
(r. Juraj Bindzár, 1968, 5ʾ47ʾʾ)
Animovaný film o tragédii ľudskej zloby. Fotografovanie obyvateľov domu
(r. Dušan Trančík, 1968, 15ʾ37ʾʾ)
Najkrajšie i najtragickejšie okamihy života jednej rodiny. Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1969 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1969

1969; rôzni, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Ladislav Kudelka, Milan Černák, Mikuláš Fodor, Oskár Šághy, Julius Matula, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z roku 1969, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Intolerancia
(r. Ladislav Kudelka, 1969, 10ʾ37ʾʾ)
O situácii rehoľných sestier na Slovensku. Roľníci
(r. Jaroslav Pogran, 1969, 13ʾ29ʾʾ)
Poetická kompozícia o nádeji roľníkov na lepší život. Obec plná vzdoru
(r. Ladislav Kudelka, 1969, 16ʾ46ʾʾ)
O rehabilitácii viacerých občanov Nižnej Šuňavy, ktorá veľmi utrpela deformáciami v roku 1950. Hokej '69
(r. Milan Černák, 1969, 13ʾ05ʾʾ)
Reportážny film z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 1969 v Štokholme. Trofej z Bazileje
(r. Mikuláš Fodor, 1969, 9ʾ30ʾʾ)
Reportážny film z finálového stretnutia o Pohár víťazov pohárov medzi Slovanom Bratislava a FC Barcelona, ktoré sa konalo 21. mája 1969 na neutrálnej pôde v švajčiarskom Bazileji, kde cennú trofej získal bratislavský futbalový klub. Som prekliaty fotograf
(r. Julius Matula, 1969, 14ʾ12ʾʾ)
O fotografovi Paľovi Hudecovi Ahasverovi. Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1970 - 1972 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1970 - 1972

1970 - 1972; rôzni, Peter Mihálik, Karol Skřipský, Milan Černák, Jaroslava Havettová, Vlastimil Herold, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z rokov 1970 až 1972, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Lilli Marlen
(r. Peter Mihálik, 1970, 5ʾ15ʾʾ)
Päť autentických záberov z vojny. Gran Canaria
(r. Karol Skřipský, 1970, 8ʾ27ʾʾ)
Filmová reportáž z Kanárskych ostrovov. Majstrovstvá sveta
(r. Milan Černák, 1970, 39ʾ39ʾʾ)
Reportáž z najvýznamnejšej športovej udalosti v roku 1970 v Československu. Majstrovstvá sveta FIS v severských lyžiarskych disciplínach sa uskutočnili v dňoch 14. – 22. februára 1970 vo Vysokých Tatrách v „areáli snov“ a dostali prívlastok „šampionát šampionátov“. Kým sa ucho neodbije
(r. Jaroslava Havettová, 1971, 10ʾ30ʾʾ)
Výtvarno-naivistická galéria remeselníckych cechov habánskej keramiky na Slovensku. Sobotienka ide
(r. Vlastimil Herold, 1972, 7ʾ06ʾʾ)
Kreslená paródia na využívanie voľného času. Ľalie poľné [upútavka]
(1972, 2ʾ09ʾʾ)
Dobová upútavka na film Ľalie poľné (r. Elo Havetta, 1972). Zobraziť viac

2D OR
Viac info

1973 – 1975 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo) 1973 - 1975

1973 - 1975 ; rôzni, Vladimír Lehký, Viktor Kubal, Vlado Kubenko, Peter Solan, Ivan Popovič, Milan Černák, verzie: OR : slk

V pásme budú premietnuté filmy z rokov 1973 až 1975, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Tandemista
(r. Vladimír Lehký, 1973, 4ʾ10ʾʾ)
Satira na príživníkov. Janko Hraško u kúzelníka
(r. Viktor Kubal, 1973, 7ʾ25ʾʾ)
O tom ako chcel Janko Hraško vyrásť. Vystrúhať znovu dreveného koníka detstva
(r. Vlado Kubenko, 1973, 13ʾ01ʾʾ)
O tvorbe slovenského sochára Vladimíra Kompánka. Kalište
(r. Vlado Kubenko, 1973, 10ʾ13ʾʾ)
O histórii obce Kalište a o jej osude v Slovenskom národnom povstaní počas druhej svetovej vojny. Nemecká
(r. Peter Solan, 1974, 8ʾ43ʾʾ)
Začiatkom januára 1945 obsadili príslušníci Einsatzkommanda 14 a považsko-bystrického POHG vápenku v Nemeckej a v priebehu 8 dní v nej zavraždili a spálili viac než 900 ľudí. Film pripomína jednu z tragických udalostí druhej svetovej vojny na Slovensku. Panpulóni
(r. Ivan Popovič, 1975, 9ʾ32ʾʾ)
O chvíľach detského hrania a rozjímania pred spaním (podľa rovnomennej básne Miroslava Válka). Miliardy kvapiek života
(r. Milan Černák, 1975, 10ʾ36ʾʾ)
Poetický film o životodarnej sile vody a o jej význame pre poľnohospodárstvo. Zobraziť viac

2D OR