Films of Martin Hollý - digitally restored

Slovenský režisér Martin Hollý je divákom známy najmä vďaka filmom z tatranského prostredia Medená veža (1970) a Orlie pierko (1971). Tento rok v auguste si pripomenieme jeho nedožitých 90 rokov. Dramaturgovia Kina Lumière – kina Slovenského filmového ústavu (SFÚ) sa preto počas januára rozhodli vo virtuálnej kinosále projektu Kino doma predstaviť divákom jeho menej známe diela. Miniprofil Hollého otvorí film Smrť šitá na mieru (1979), online predstavenie sa koná v pondelok 11. januára 2021 o 20.20 hod.

More info

Smrť šitá na mieru Smrť šitá na mieru

Smrť šitá na mieru; Martin Hollý ml., versions: OR : slk

Dramatický príbeh o dôsledkoch hospodárskej krízy za prvej republiky, zobrazený na tragickom osude dvoch ľudí pochádzajúcich z rôznych spoločenských tried. Majiteľ veľkého krajčírskeho salónu sa rozhodne najať si pre seba vlastného vraha, aby pred bankrotom zachránil rodinu peniazmi zo životnej poistky. Filmová adaptácia črty Údery kladivom od Bélu Illésa. Viac o filme na Show more

Stream OR
More info

Night Riders Noční jazdci

Noční jazdci; Martin Hollý ml., versions: OR : slk

An adventurous drama about horse smuggling in the area of the borders between Poland and Slovakia shortly after the 2nd World War. Two strong individualities face each other - the horse smugglers´ leader Orban and the frontier-guard commander-in-chief Halva. They both act according to their own concern an that results in the meaningless death of five people. Show more

2D Stream OR
More info

Mŕtvi učia živých Mŕtvi učia živých

Mŕtvi učia živých; Martin Hollý ml., versions: OR : slk

Súdobý psychologický film o osudovom stretnutí dvoch mužov s odlišnými postojmi k závažnému spoločenskému problému úplatkárstva. Na jednej strane stojí mladý ambiciózny chirurg, ktorý zásadne odmieta prijať za svoju prácu peniaze od pacientov. Na druhej strane stojí vedúci autoservisu, pre ktorého takýto vedľajší príjem predstavuje úplnú samozrejmosť. Filmová adaptácia rovnomennej rozhlasovej hry Štefana Šmihlu. Viac o filme na Show more

Stream OR